Kommande tävlingar
31/01 Live Bridge 6
05/02 Plattliret - BK S:t Erik spel
19/02 Munka Ljungby Guld
Rapporterade tävlingar
17/01 Simultantävling
17/01 Guld-Simultan
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
Svensk Bridge - Spader :: Forum :: Tranås BK
<< Föregående tråd | Nästa tråd >>   

Årsmötesprotokoll 2019

Författare Post
Johan Lindström [86214]
Fri 04 October 2019, 08:18
Registrerad medlem #86214
inlägg: 17
Protokoll Tranås Bridgeklubbs årsmöte 190917
§1 Årsmötet öppnades.
§2 Årsmötets utlysande godkändes.
§3 Dagordningen godkändes.
§4 Johan Lindström valdes till mötesordförande.
§5 Erik Sjöström valdes till mötessekreterare.
§6 Yngve Thörn och Leif Karlsson valdes till justeringsmän.
§7 Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes. Se bilaga.
§8 Den ekonomiska berättelsen lästes upp och godkändes. Se bilaga.
§9 Revisionsberättelsen godkändes.
§10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§11 Val av ordförande. Johan Lindström omvaldes på 1 år.
§12 Val av tre ledamöter. Ingemar Bok, Johnny Kronquist. Omval 2 år. Inger Niklasson. Nyval 2år.
§13 Val av styrelsesuppleanter. Inger Gustafsson och Inger Johansson. Omval 2år.
§14 Val av revisorer för ett år. Rolf Edlund och Helena Haraldsson.
§15 Val av revisorssuppleanter för ett år. Katarina Hoffman och Barbara Lind.
§16 Val av ledamöter till pris- och festkommittén för ett år. Omval på Gunilla Carlsson och Urban Johansson. Nyval på Inger Gustafsson. En plats vakant.
§17 Val av ledamöter till tävlingskommittén för ett år. Omval av Johan Lindström, Sven-Åke Arvidsson, Ingemar Bok och Christer Johansson (sammankallande).
§18 Val av valberedning för ett år. Sven-Åke Arvidsson och Gunilla Carlsson.
§19 Nästa årsmöte 200915
§20 Övriga frågor:
• Förslag om ev förtäring vid nästa årsmöte. Styrelsen ska behandla frågan.
• Vaktmästare/hustomte. Ligger vilande.
§21 Mötet avslutades.

Vid pennan: Erik Sjöström

Tillbaka till toppen

Moderatorer:

Hoppa:     Tillbaka till toppen

Forum theme loosely based on Invision Power Board
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80