Kommande tävlingar
04/11 Guldsimultanrally
07/11 INSTÄLLD...Manfred Kamras Minn
21/11 RM Lag Mixed BBO - Gröna Hisse
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Svensk Bridge - Spader :: Forum :: Norrbottens BF
<< Föregående tråd | Nästa tråd >>   

Resebidrag 2016-2017

Författare Post
Leif Rångevall [10493]
Tue 21 March 2017, 11:33
Registrerad medlem #10493
inlägg: 62

SM-finaler i Örebro
Du som fått erbjudande från NBF:s ordförande om en plats i SM och tackat ja, får pengarna insatta på ditt konto i efterskott. Anser du dig berättigad till någon SM-final där inte kval på distriktsnivå förekommit, eller om du erbjuds en finalplats när du redan är i Örebro, måste du kontakta NBF:s ordförande innan tävlingen spelas för att vara berättigad till ersättning.
Reseersättning till SM-veckan i Örebro delas bara ut en gång per person och år. Den som kvalificerat sig till flera finaler kan således ej få dubbel ersättning.
Min kommentar till ovanstående text:
1. Är det NBF som erbjuder plats i en SM-final. Det är väl SBF som efter inkommet resultat redovisar och erbjuder finalplatser i den kommande finalen.
2. När blev Göran Nordberg i den positionen att han ensam ska avgöra mitt spel i en final. Om det i Örebro erbjudits en finalplats kan knappast någon i Norrbotten neka personen i fråga den platsen och de pengar som medföljer finalspel.
3. Eftersom pengarna för finalister kommer till distriktsförbunden i god tid före SM-veckan borde det inte vara några problem att finalisterna får sina rättmätiga pengar insatta på sina konton i god tid innan avresedagen. Deltagande kan faktiskt bero på i tid utbetalda pengar.
Är det tänkt att en finalist ska stå med mössan i hand och allra ödmjukast framföra en begäran om sin rättmätigt inspelade finalpeng.
För kännedom: Egentligen kommer inte pengarna till NBF insatta på ett konto men det görs en reglering av betalning från NBF för SM/DM-finaler och den ersättning som SBF utbetalar. Den regleringen sker via Ruterkontot och syns inte annat än på den specifikation som NBF erhåller från SBF.
4. Det är rätt att distriktet kan besluta om hur SM-finalpengarna ska fördelas. Minns jag rätt så finns det ett årsmötesbeslut som ger en spelare rätt till flera ersättningar. Ska det beslutet ändras så måste det ske på ett nytt årsmöte.
Om en spelare får två finalplatser. En i slutet på vecka 30 och en i slutet på vecka 31 . Ska då den personen först spela SM-Veteraner för att åka hem, komma tillbaka i slutet av den kommande veckan för att spela SM-Par? Synnerligen märkligt beslut.
5. Om man inte har för avsikt att utbetala mer än en avgift oavsett rätt till flera vem tar den skillnad i pengar som uppstår för inte kan den väl hamna i NBF:s kassa.
Den är nog tillräckligt innehållsrik sedan förut.

Sedan en synpunkt på resefördelning vid Division 4 föregående säsong. Har hört att det är en felskrivning och att det ska vara ett avstånd på 18 mil inte 11 för att ersättning ska beviljas.
Då är det ännu märkligare att alla matcher skulle spelas i Luleå. Den fördelen – både ekonomiskt och tidsmässigt – synes det besynnerliga beslutet mer än märkligt och gynnar hemmaklubben på ett flagrant orättvist sätt.
Ytterligare en detalj: Aldrig i mannaminne har det varit dyrare att spela Div 4 än föregående år. Trots tidigare beslut om stor återhållsamhet vad gäller avgifter allt för att locka till deltagande.
Vart tar överskottet vägen – i kassan hos Luleå BK eller….
Nog trodde jag i min enfald att NBF ska verka för sina ALLA klubbar och ALLA sina bridgespelares lika värde.

Samma sak som ovan gäller faktiskt för tillsättning arrangör av distriktets DM-tävlingar.

Tillbaka till toppen
Göran Nordberg [5369]
Wed 22 March 2017, 13:18
Registrerad medlem #5369
inlägg: 21
Då har det åter startat med inlägg efter trivsamt uppehåll några månader. Leifs ständiga kritik av de som jobbar med Norrbottens bridge, redovisning av hörsägen, ogrundade slutsatser samt insinuationer om ekonomiskt fiffel med klubb ger osämja och splittring bland Norrbottens bridgespelare. Man kan undra vem som är intresserad av förbundsuppdrag?!
Ska försöka reda ut hur det går till med SM-finalplatser. Antalet platser som tilldelas distriktet beror på hur många som deltar i DM samt en del andra faktorer som kvotfördelning osv. SBF skickar förfrågan vilka som ska delta till NBF som meddelar tillbaka vilka par som skall delta. Dessa får inbjudan av SBF att delta samt inbetalning av startavgift. *)Ibland erhåller distrikt extraplats där inte SBF erlägger resebidrag, där betalar NBF ändå ut samma till de deltagarna. Turordningen är som tidigare att bäst placerade erbjuds SM platsen, dock tackar inte alltid de bäst placerade ja och i turordning kontaktas nästa par osv. Sedan kan NBF ordf bli kontaktad av SBF alldeles inför SM och erbjuda NBF plats då ex återbud eller sjukdom lämnat vakans. Ordf går återigen igenom turordningen och ringer par för deltagande, ingen resers utgår från SBF för detta. Svar punktvis:
1 Se stycke ovan.
2 Ingen person blir erbjuden plats av SBF, se ovan.
3 Pengarna till deltagarna betalas ut av NBF så fort de inkommit på ruterkontot från SBF, normalt juni/juli alltså 1-2 mån före tävling vilket skett de senaste åren. De pengar spelare får ligga ute med är anmäln avgift samt reskostnad ca 2-4.000:- beroende på när man beställer och valt färdsätt, hotell betalas när man är på plats. Det innebär att pengarna finns på resp konto i god tid före tävling och Leif känner mycket väl till detta.
4 Minns du rätt och någon kan ta fram årsmötesbeslutet får dagens styrelse naturligtvis backa från beslutet. Angående dina spekulationer hur det skulle kunna se ut med 2 resor, får väl de som ev skulle drabbas överväga om endast 1 bidrag gör att men avstår den ena tävlingen.
5 Se *) ovan. NBF betalde denna säsong ut ers till 2 par som vi ej erhöll bidrag för samt NybörjarSM med full ers där SBF endast bidrog med 500:-/par vilket gör nästan 10.000:-
Hörsägen angående 18 mil är helt fel, det har aldrig pratats om det på något styrelsemöte – kontakta dina uppgiftslämnare. Märkligt att du på hörsägen utan ha kollat uppgiften skriver ut till allmän begrundan, syfte – att misskreditera och misstänkliggöra styrelsen.
NBF har tagit bort avgifter från klubbarna, 170:-/lag i div 4, inga sanktionsavgifter (endast v b de SBF skall ha) samt tagit bort brickläggningsavgift med 2:-/bricka – allt detta till gagn för klubbarna. För enskild spelare har resefördelningavgift tagits bort samt att brickavgift numera ingår i bordsagift.
Gällande din insinuation att styrelsen skulle förse viss klubbkassa med pengar är direkt förolämpande och finns det någon ”ryggrad” i dig så borde du be om ursäkt! Dina egna ekonomiska mellanhavande till NBF gör att du borde vara försiktig i dina uttalande. Du är ju väldigt snabb på att skicka anmälningar till disciplinnämnden, undrar vad de skulle tycka om den här saken…

Tillbaka till toppen
Leif Rångevall [10493]
Wed 22 March 2017, 14:39
Registrerad medlem #10493
inlägg: 62
Mitt förra inlägg redigerat till förmån för nuvarande med i stort sett samma innehåll.

Eftersom du anser att ett (mitt) inlägg i forumet är otillbörligt så undrar jag varför forumet egentligen finns?
Ingen torde vara intresserat av uppdrag i styrelsen pga. mig.
Nog trodde jag att du hellre skulle svara på mina funderingar än angripa mig personligen. Men dock inte förvånande. Jag får väl kontra med att, inte enligt hörsägen, att det inte fungerat så bra inom styrelsearbetet just på grund av ditt arroganta förhållningssätt mot vissa styrelsemedlemmar. Detta kan nog, mer än mitt tyckande, bidra negativt till rekrytering och ge valberedningen stora svårigheter med att hitta människor utanför Luleå, som vill ingå i styrelsen för NBF.

Att jag över huvud taget skriver beror på att jag fortfarande är lika intresserad av allt som rör bridge och vågar dessutom sticka ut näsan lite extra. Många tycker men är rädda för att bli utsatta för någon form av negativt beteende.

Om information, som borde finnas tillgänglig inte finns, saknas ju något och leder till funderingar och frågor. Ett sätt är då att ställa en fråga eller ha en fundering och förhoppningsvis kanske få ett vettigt svar av någon ansvarig.
Svarar man som du gör hoppas jag att det inte ligger något dolt som du undviker att ge svar på. Faktiskt tror jag inte på det men tanken gror…..
Om finalplatser har du rätt men det var inte det som min fundering gällde. Min fundering var hur man trots tidigare årsmötesbeslut beslutat frånta ersättning från SBF för de spelare som krigat till sig flera än en SM-finalplats.
Av svaret ser jag att NBF eller möjligen (GN) anser att om man inte har ekonomi för att tillbringa ytterligare dagar i väntan på nästa final då ska man avstå.
Här kan jag förstå att du inte vet men det går möjligen att fråga – kanske UF – som är mer än väl insatt i frågan.
Om ni sedan betalar för andra än de som kommit ifråga för betald plats anser jag vara bra eftersom det finns en stor kassa att ösa ur. Men det har inget med min fundering att göra och ursäktar på inget sätt NBF:s beslut.
För Division 4 skriver du att NBF tagit bort brickläggningsavgiften . Det stämmer ju inte den återfinns ju i den bordsavgift som erläggs.
Eftersom alla omgångar spelades i Luleå så har de lag som måste resa tillryggalagt en sträcka på c:a 144 mil till en kostnad av minst 2600 kr. Det är en summa som de fyra hemmalagen sluppit undan.
Spel på hemmaplan är inte bara en ekonomisk fördel utan även en tidsmässig sådan.
Hur det kan anses vara rättvist övergår mitt patos för rättvisa.
NBF har inte redovisat varför avgiften eller är det bordsavgiften blev så hög som 200 kr/lag och match. Hade NBF redovisat hade jag inte behövt ha någon fundering. Du vill(e) inte redovisa.
Om alla, i alla fall nästan alla, verksamheter blir förlagd till en och samma ort, det är väl att favorisera och gynna en sedan tidigare väl arbetande bridgeklubb.
Ytterligare en fråga i sammanhanget är om NBF erbjudit någon annan av de inblandade klubbarna att få stå som arrangör av någon omgång. Har man gjort det men fått nekande svar så kan jag köpa att allt skulle spelas i Luleå – om inte – så är det illa hanterat.
I texten ovan svänger du dig med att ni minsann betalat ut för andra än de som min fundering avser. Har NBF verkligen råd att göra så och finns det verkligen en delegationsrätt som ger styrelsen vilka ekonomiska rättigheter/befogenheter som helst?
Hur det nu kan komma sig att det finns så mycket pengar i NBF:s kassa – avser det du beskriver i texten ovan!
Jag tror att vi båda är väl införstådda ned hur tonen i det som skrivs här ska vara. Vill du fortsätt med att skriva att jag i princip förskingrat pengar från NBF så kan jag som en mycket liten parentes och med mycket små bokstäver meddela följande: Kassan har från 1969 ökat från några hundringar till, innan jag lämnade, c:a en kvarts miljon.

Tillbaka till toppen

Moderatorer:

Hoppa:     Tillbaka till toppen

Forum theme loosely based on Invision Power Board
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80