Kommande tävlingar
24/04 Anmälan till SM Lag semi
08/05 INSTÄLLD ... Guld-IAF - BK S:t
01/07 Ölandsveckan 2021 - INSTÄLLD
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Publicerad: Monday 04 February 2008

Tävlingsbestämmelser för mästarpoäng

Index | Definitioner och förkortningar |Mästarklasser |
Att samla mästarpoäng | Sanktioner | Förutsättningar för sp/gp, rallyn, wo, reserv mm |Adresser | Rankingregler | Konvertering av utländska mästarpoäng | MP-tabeller

Se även egna bestämmelser för såväl SM-tävlingar som Allsvenskan och Festivalen. Nya bestämmelser för dessa tävlingar kommer ut årligen och ligger på denna sida

Mp-registrering av klubbar

Klubben spelar normalt om bronspoäng på klubbtävlingar. Ytterligare sanktion får man av sitt dfb för att arrangera silvertävlingar och av Förbundet Svensk Bridge för guldtävlingar.

Klubben måste följa riksstämmans beslut om att alla som spelar i tävlingar också är medlemmar i Svensk Bridge.

Dfb är skyldigt att kontrollera att deras sanktionerade tävlingar
följer gällande bestämmelser.

Brons-, silver- och guldpoäng registreras via beräkningsprogrammet
Ruter eller via ligamodulen i Spader.

Vid bridgeveckor får arrangör spela högst två silvertävlingar eller en guld och en silvertävling.

Sanktioner av tävlingar
Klubben har per automatik sanktion för att spela om bronspoäng i sina klubbtävlingar.
För att en klubb ska få spela om silver-eller guldpoäng fordras att man gör en sanktionsansökan.
Sanktion för silvertävlingar ska klubbarna söka hos sitt distriktsförbund inom den av dfb fastställda tiden.
Distriktsförbundet är skyldigt att kontrollera att arrangören följer de bestämmelser som gäller för att få silverstatus.

Klubb som arrangerar silvertävling utanför hemmadistriktet, ansöker om sanktion hos det distrikt, inom vars geografiska område tävlingen spelas.
Dessutom ska klubbens hemdistrikt tillstyrka ansökan.

Utöver allmänna sanktionsbestämmelser gäller att dfb ska ge sanktion för varje tävling för sig och försöka se till att kollisioner med andra tävlingar undviks (även i närliggande distrikt).

Sanktioner för guldtävlingar, ansöks hos kansliet, via distriktsförbundet.


Sanktionsnsökan för guldtävling
Guldansökan ska göras på avsedd blankett pdf . blankett rtf .Ansökan ska vara kansliet tillhanda senast den 30 april närmast före det spelår tävlingen ska genomföras, om man önskar att tävlingen ska finnas med i det officiella tävlingsprogrammet. Ansökan skall först behandlas av distriktsförbundet.

Klubbar som önskar arrangera guldtävlingar kan ansöka närhelst man önskar under året och få sin ansökan behandlad.

Klubben ska ange tävlingsdatum (gärna alternativa speldagar) och ort, samt om möjligt informera om annat av värde för bedömningen, såsom arrangemanget, tävlingsledare (krav) och spelarkvalitet.
Resultatlista från närmast föregående arrangerade guldtävling bör bifogas.
Efter genomförd guldtävling ska arrangerande klubb rapportera tävlingen till förbundets hemsida.

Uppgifter som krävs

Följande uppgifter ska klubben lämna information om vid ansökan om guldtävling.

Klubbens namn:
Distrikt:
Klubbens kontaktman:
E-post adress:
Adress:
Telefonnummer:
Postnr:
Postadress:
Tävlingsform:
Antal Lag/Par:
Speldagar:
Alternativa speldagar:
Jubileum el. liknande:
Tävlingsledare:
Senast arr. guldtävling:
Tävlingslokal:
Tävlingsinramning:
Ansökan inlämnad av:
Telefonnummer:

Klubben ska i god tid lämna ansökan till distriktet för behandling. Distriktet sänder därefter tillstyrkt ansökan till kansliet på » epost

eller i pappersform till adress:
Svensk Bridge
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

I tillämpliga delar gäller ovanstående även för dfb, som vill arrangera en
guldtävling.

Guldkuponger finns inte längre då poängen registreras automatiskt via Ruter.
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80