Kommande tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
24/10 RM Lag Veteran BBO - Gröna His
04/11 Guldsimultanrally
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Publicerad: Wednesday 10 June 2009

Överklaganden - Innehåll


2007 ÅRS LAGAR FÖR TÄVLINGSBRIDGE.
Inlagt på Spader av: Lars Adie (MID 51619)
Version för utskrift: Länk (pdf-fil)

Överklaganden
92. RÄTT ATT ÖVERKLAGA
A. Den tävlandes rättighet
En tävlande eller hans lagkapten kan begära att ett domslut som fällts vid hans bord tas till omprövning. Varje sådant överklagande, om det anses sakna värde, kan bestraffas i enlighet med bestämmelserna.

B. Tidpunkt för överklagandet
Rätten att begära eller överklaga ett domslut av tävlingsledaren går ut 30 minuter efter det att det officiella slutresultatet gjorts tillgängligt för granskning, såvida inte tävlingsarrangören beslutat om en annan tidsperiod.

C. Hur överklagandet sker
Alla överklaganden måste göras via tävlingsledaren.

D. De överklagandes enighet
Ett överklagande tas inte upp, såvida inte

1. i en partävling, båda medlemmarna i paret är överens om att överklaga domslutet (men i en individuell tävling behöver en som överklagar inte ha medhåll av sin partner).

2. i en lagtävling, lagkaptenen håller med om att överklaga domslutet.


93. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID ÖVERKLAGANDE
A. Ingen tävlingsjury
Den ansvarige tävlingsledaren skall behandla och avdöma alla överklaganden om det inte finns någon tävlingsjury [eller alternativa arrangemang enligt lag 80B2(k)], eller om juryn inte kan sammanträda utan att störa tävlingens planenliga förlopp.

B. Tävlingsjury finns tillgänglig
Om en tävlingsjury finns tillgänglig:

1. Den ansvarige tävlingsledaren skall behandla och döma de delar av överklagandet som gäller rena lagfrågor. Hans beslut kan överklagas hos tävlingsjuryn.

2. Den ansvarige tävlingsledaren skall hänskjuta alla andra överklaganden till tävlingsjuryn för dömande.

3. När tävlingsjuryn dömer ett överklagande, får den utöva alla befogenheter som dessa lagar ger tävlingsledaren, men den får ej underkänna den ansvarige tävlingsledaren i frågor rörande lagarna eller tävlingsbestämmelserna, eller rörande hans disciplinära befogenheter som anges i lag 91. (Tävlingsjuryn får rekommendera den ansvarige tävlingsledaren att han ändrar ett sådant domslut.)


C. Överklagande till LK
Sedan ovanstående möjligheter utnyttjats, kan ytterligare överklaganden göras hos Förbundet Svensk Bridges Lagkommission (överklagande till Lagkommissionen förmedlas av tävlingsledaren).


(c)2004-2006 Förbundet Svensk Bridge, Nygatan 3, 803 20, Gävle,
Tel: +46 (0)26 65 60 70, Fax: +46 (0)26 12 25 00

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80