Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Publicerad: Sunday 07 June 2009

Budgivning - Meny


2007 ÅRS LAGAR FÖR TÄVLINGSBRIDGE.
Inlagt på Spader av: Lars Adie (MID 51619)
Version för utskrift: Länk (pdf-fil)

Budgivning
BUDGIVNINGSPERIODEN

17.Budgivningsperioden

A. Budgivningsperioden börjar
B. Det första budet
C. Efterföljande bud
D. Kort från fel bricka
E. Budgivningsperiodens slut


18. Kontraktsbud

A. Korrekt angivande
B. Att upphäva ett kontraktsbud
C. Tillräckligt kontraktsbud
D. Otillräckligt kontraktsbud
E. Rangordningen mellan benämningarna
F. Annorlunda metoder


19. Dubblingar och redubblingar

A. Dubblingar
B. Redubblingar
C. Upphävd dubbling eller redubbling
D. Poängen för ett dubblat eller redubblat kontrakt


20. Upprepning och förklaring av bud

A. Bud som ej klart uppfattats
B. Upprepning av budgivningen under budgivningsperioden
C. Upprepning efter det avslutande passet
D. Vem som får återge budgivningen
E. Rättelse av fel i återgivningen
F. Förklaring av bud
G. Felaktigt förfarande


21. Bud baserat på felaktig förklaring

A. Bud baserat på eget missförstånd
B. Bud baserat på oriktig upplysning från en motståndare


BUDGIVNINGENS SLUT

22. När budgivningen har avslutats

A. Budgivningens slut
B. Budgivningsperiodens slut


23. Kännedom om möjlig skada


VISAT KORT UNDER BUDGIVNINGEN

24. Kort som visats eller spelats före spelperioden

A. Lågt kort som ej spelats ut i förtid
B. Ett enstaka honnörskort eller ett kort som spelats ut i förtid
C. Två eller fler visade kort


ÄNDRADE BUD

25. Lagliga och olagliga ändringar av bud

A. Oavsiktligt bud
B. Avsiktligt bud


26. Återtagna bud, utspelsbegränsningar

A. Budet anknöt till viss färg
B. Övriga återtagna bud


OTILLRÄCKLIGT KONTRAKTBUD

27. Otillräckligt kontraktsbud

A. Otillräckligt kontraktsbud godkännes
B. Otillräckligt kontraktsbud godkännes ej
C. Ändring i förtid
D. Den icke-felande sidan skadas


BUD UTOM TUR

28. Bud som anses avgivna i rätt tur

A. MTH har dömts att passa
B. Bud av rätt spelare upphäver bud utom tur


29. Behandling av bud utom tur

A. Förverkande av rätten till korrigering
B. Bud utom tur upphävs
C. Artificiellt bud utom tur


30. Pass utom tur

A. Innan någon avgivit ett kontraktsbud
B. Efter att någon avgivit ett kontraktsbud
C. När passet är artificiellt


31. Kontraktsbud utom tur

A. MTH stod i tur att bjuda
B. Partnern eller MTV stod i tur att bjuda


32. Dubbling och redubbling utom tur

A. När den felandes partner skulle bjuda
B. När MTH stod i tur att bjuda


33. Samtidiga bud


34. Bibehållen rätt att bjuda


OTILLÅTNA BUD

35. Otillåtna bud


36. Otillåtna dubblingar och redubblingar

A. Den felandes MTV bjuder innan korrigering
B. Den felandes MTV bjuder inte innan korrigering


37. Bud i strid mot skyldigheten att passa

A. Den felandes MTV bjuder innan korrigering
B. Den felandes MTH bjuder inte innan korrigering


38. Bud över 7-tricksnivån

A. Får inte spelas
B. Budet och alla följande bud upphävs
C. Den felande sidan måste passa
D. Möjligen kan lag 23 och lag 26 inte användas


39. Bud efter det avslutande passet

A. Upphävda bud
B. Pass av en motspelare eller vilket bud som helst från spelföraren eller träkarlen
C. Aktiva bud från en motspelare


KONVENTIONER OCH ÖVERENSKOMMELSER

40. Samförstånd med partnern

A. Spelarnas systemöverenskommelser
B. Speciella överenskommelser med partnern
C. Avvikelse från systemet och psykiska aktioner
(c)2004-2006 Förbundet Svensk Bridge, Nygatan 3, 803 20, Gävle,
Tel: +46 (0)26 65 60 70, Fax: +46 (0)26 12 25 00

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80