Kommande tävlingar
17/09 Guldsimultanrally
03/10 Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
S:t Paulsgatan 20
118 48 Stockholm
Tfn 08-702 93 11


Protokoll från sammanträde med Stockholms Bridgeförbund 2007-01-28

Plats BK S:t Erik, Kronobergsgatan 12
Närvarande: Anna Roos
Kalle Persson
Mats Bud
Micke Almgren
Gunila Langius
Mona Bergström
Göran Sallstedt f o m § 4
Frånvarande: Birgitta Ternblad och Leif Tärnström.
Delges: Styrelsen, Gunnar Andersson,
Niclaes K. Ehnstedt, Svensk Bridges kansli samt till
StBF anslutna klubbar.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokollet från styrelsemötet den 11 december gicks enom och lades till handlingarna.

4. Ekonomi. Kalle Perssons skall via mail informera tyrelsens ledamöter om Förbundets ekonomiska ställning. Möte med banken angående fondbyte är inbokat.

5. Tävlingsverksamheten.
Allsvenskan div IV
Bk Två Ess vann den avgörande matchen och gick därmed upp i division III.
Stockholmsserien
Stockholmsserien pågår för fullt.
Damligan
Damligan pågår likaså.
DM-SM tävlingarna
DM-SM-damer: 38 par deltog, vilket var två par mer än föregående år. Flera distrikt har stor ökning av deltagande par vilket enligt prognosen från FSB ger Stockholmsdistriktet 4 SM-finalplatser. – Diskuterades vad StBF kan göra åt problemet med den otrevliga
stämning, som flera av damparen påtalat rådde vid borden. För att öka trivseln bör någon från Stbf vid välkomsttalet vädja till spelarna att respektera varandra och inte visa över lägsenhet mot orutinerade par, utan i stället välkomna flera startande i dessa tävlingar.
Dm-SM-lag: Den 11 februari 2007 klockan 10.00 spelar 28 lag i 7 grupper med 4 lag i varje grupp, där man möts inbördes i tre 24-brickorsmatcher. De två bästa lagen i varje grupp samt de två bästa treorna går till DM-final den 24-25 mars 2007. Lagen har seedats och
lottats in i grupper. Gruppindelningen läggs ut i spader under vecka 05.
Mats Bud kommer att vara tävlingsledare.
Veterankvalet är klart. 67 par deltog mot 72 par föregående år. 24 par har gått vidare till
semifinal. Prognosen visar att 6 par går till SM-final.
Par-kvalet pågår.
Söndagen den 25 februari 2007 har korpen en öppen partävling över 42 brickor med bridge-mate. Henning Deichmann skall vara tävlingsledare och skall tillfrågas om han vill ha hjälp med användningen av bridge-mate.
Göran och Kalle har fått utbildning i användningen av bridge-mate av Thomas Brenning.
Övriga styrelseledamöter bör få intern utbildning av Göran och Kalle i denna användning
vid nästa styrelsemöte.

6. Sanktioner
Beslöts att anta Bridgeklubben Syrsan/Holmfast som medlem i Stockholms Bridgeförbund.

7. Möte med samtliga Förbundets klubbar
Svensk Bridge har inbjudit samtliga klubbar i Stockholm till Ruter-utbildning den 10 mars 2007 klockan 10-16. Anna fick i uppdrag att vidarebefordra denna inbjudan till Förbundets klubbar och samtidigt erbjuda dem att stanna kvar till klockan 18.00 för allmän diskussion om StBF:s roll och åtagande gentemot klubbarna. Kostnaden för utbildningen är 200 kronor och StBF står för lunchen, som Anna ordnar via catering.

8. Brev från Lennart Ekman
Brevet rörde ett klagomål, som kommit från ett lag i Stockholmsseriens division 1.
Beslöts att Anna tar kontakt med de berörda och beklagar det inträffade.

9. Val av justeringsmän vid styrelsemöten
Beslöts att det räcker med att ordföranden justerar protokollet.

10. Övriga frågor
Hemsidan
Vår hemsida stängs den 28 februari 2007 och hänvisning sker till den i spader. Det Befintliga materialet sparas på CD/disketter av Niclaes, som informeras om detta.
CD/disketterna skickas till Anna.
Finaldagen för SM/DM-par
Finaldagen är bestämd till den 21 april 2007. Denna dag har S.t Erik klubbfest med början klockan 19.00 vilket gör det omöjligt att hinna spela de stipulerade 70 brickorna denna dag.
Man beslöt därför att starta finaltävlingen fredagen den 20 april 2007 kl 18.30 och spela 28 brickor. Resterande 42 brickor spelas sedan på lördagen den 21 april med början kl 10.00.
Anna skickar ut meddelande till klubbarna om ändrat spelschema.
Inbjudan till Chairman Cup. Alla distrikt får gratis en plats i Chairman Cup under förutsättning att laget inte spelat denna Cup tidigare. Beslöts att information om detta skickas ut av Anna tillsammans med övriga
meddelanden och att informationen också läggs in på hemsidan. Om fler lag anmäler sig lottas vilket lag som får startavgiften betald.

11. Åtgärdslistan
Byte av fond och datorinköp är på gång. Sponsorlistan läggs på is på grund av svårigheter att hitta lämpliga sådana. Övriga punkter åtgärdade.

12. Nästa möte söndagen den 11 mars 2007 kl 13.00 på S:t Erik, Kronobergsg 12.

Vid protokollet : Justeras:

Gunila Langius Anna Roos
Åtgärdslista:
1. Skicka ut meddelanden till klubbarna……………………………Anna
2. Fråga Henning Deichmann angående bridge-mate……………..Gunila
3. Besvara klagomål från klubb vid spel i Stockholmsserien……….Anna
4. Vidtala Niclaes angående hemsidan………………………………Mikael
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80