Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
S:t Paulsgatan 20
118 48 Stockholm
Tfn 08-702 93 11


Protokoll från sammanträde med Stockholms Bridgeförbund 2006-11-12

Plats BK S:t Erik, Kronobergsgatan 12
Närvarande: Anna Roos
Kalle Persson
Mats Bud
Micke Almgren
Gunila Langius
Göran Sallstedt
Frånvarande: Mona Bergström, Birgitta Ternblad och Leif Tärnström.
Delges: Styrelsen, Gunnar Andersson, Niclaes Ehnstedt, Svensk Bridges kansli samt till StBF anslutna klubbar.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen. Kalle påpekade att punkten ekonomi skall vara med på dagordningen.

3. Protokollet från styrelsemötet den 1 oktober gicks igenom och lades till handlingarna.

4. Ekonomi. Kalle Perssons har fått ett e-plusgiro och har via detta gjort en del transaktioner.
Hans möte med banken angående Förbundets fond blev inställt. Ett nytt möte är inbokat. –
Förbundet har fått sina bridge-mates men en lämplig dator måste införskaffas. Göran har
löfte att få köpa en begagnad sådan. En väska för transport av bridge-mate-attiraljerna bör
införskaffas. Göran köper denna, kostnaden får uppgå till ett par tusen kronor. – Ruterkod
har tilldelats Kalle.

5. Tävlingsverksamheten. Beslöts att alla som inte betalat anmälningsavgiften till
Allsvenskan måste göra detta före sista omgången annars utestängs de från spel. Resultaten
via hemsidan är fortfarande ganska sena. Mats tar kontakt med Niclaes angående detta. -
Mats rapporterade att Stockholmsserien egentligen har för få lag för fyra serier. Vidare
beslöts att endast aktiva styrelsemedlemmar ska spela i Förbundets lag i Stockholmsserien.
”Damligan” är i gång. Bordsavgiften har av St Erik satts till 40 kronor per spelare för
hemmalag som inte hör till klubben. – Göran rapporterade att kvalen till DM-SM par
är i full gång. DM-SM-damer har direkt final den 27 januari 2007 och inbjudan måste ut
senast den 1 december 2006. Göran skall kolla om det går att sända individuell inbjudan till
samtliga Förbundets damer via e-mail. Dessutom skall en inbjudan sändas per brev till alla
klubbarna. Vad beträffar DM-SM mixed skall inbjudan sändas ut senast den 15 februari
2007. Veterankvalen är på gång och finalen går den 24 februari 2007. Göran kollar om
St Erik kan ta denna tävling annars kontaktas ”Polisen”. – Anna och Göran gör gemensamt
upp en lista över tilltänkta sponsorer till våra tävlingar. - Birgitta har meddelat att det inte
finns något särskilt att rapportera från Korp-bridgen.

6. Sanktioner Beslöts att bevilja sanktion för ”De Döva” som vill ordna SM för döva den 9
december 2006. Vidare beviljades sanktion för ”Bridgeklubben Riddarsporren” att ordna en
”silvermixed” den 13 januari 2007. – Beslöts att på något sätt föra in alla beviljade
sanktioner i vår kalender.

7. Distriktsmötet i Uppsala. Alla, som var med, var eniga om att mötet inte givit så stort
utbyte. Vi skall dock försöka agera i enlighet med FSB:s intentioner och skall därför i
denna anda bjuda in alla våra klubbar till en träff för diskussion om framtiden. Till att börja
med skickas en enkät till klubbarna med förfrågan vad de vill att Förbundet skall hjälpa dem
med. Frågorna definieras i olika punkter. Klubbträffen planeras till i början av 2007. Vilka
frågor, som bör finnas med på enkäten diskuteras genomgående på nästa styrelsemöte, som i
stort avsattes för enbart denna fråga.

8. Övriga frågor. Utbildning av bridge-mate bör ske via Thomas Larsson. Även Tomas
Brenning bör kontaktas angående hanteringen av bridge-mate. Göran tar kontakt med dessa
herrar. Dessutom skall Thomas Larsson ha en utbildningsdag med oss angående ”ruter och
spader”. Anna tar kontakt med honom angående detta.- Vi inbjuder den förra styrelsens
avgående medlemmar, Lennart Ekman, Lennart Eriksson, Tora Philip och Stella Hathorn till
julmiddag den 11 december kl 19.30. Anna tar kontakt med dem och ordnar också lämpligt
matställe.

9. Nästa möte måndagen 11 dec kl 17.30 på S:t Erik, Kronobergsg 12.

Vid protokollet : Justeras:Gunila Langius Anna Roos
Åtgärdslista:


1. Byte av fond Kalle
2. Undersöka inköp av passande dator Göran
3. Upprätta aktuell sponsorlista Anna och Göran
4. Fråga Thomas Larsson och Tomas Brenning angående ”Bridge-Mate” Göran
5. Fråga Thomas Larsson om utbildningsdag i spader och ruter Anna
6. Inbjuda de avgående styrelsemedlemmarna till julmiddag och ordna lokal Anna
7. Enkät via mail till alla anmälda lag i DM-SM. Mats
8. Ta kontakt med Niclaes angående hemsidan Mats
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80