Kommande tävlingar
18/10 Elitserien .... Rond 6-11
09/11 Manfred Kamras Minne
16/11 Uppsala lagguld
Rapporterade tävlingar
13/10 Enköpings BS - Enaträffen
07/09 SM Par Junior - omgång 4
07/09 SM Par Junior - omgång 3
Stockholms Bridgeförbund
S:t Paulsgatan 20
118 48 Stockholm
Tfn 08-702 93 11

Protokoll från konstituerande sammanträde med Stockholms Bridgeförbund 2006-09-17
Plats Bk S:t Erik, Kronobergsgatan 12
Närvarande: Anna Roos
Mona Bergström
Mats Bud
Kalle Persson
Mikael Almgren
Göran Sallstedt
Gunila Langius
Frånvarande: Leif Tärnström
Delges: Styrelsen, Gunnar Andersson, Alf Strömberg, Svensk Bridges kansli, StUBF samt till StBF anslutna klubbar.

1. Mötet öppnades av Anna Roos


2. Konstituering av styrelse för 2006-2007
Anna Roos är vald till ordförande av årsmötet.
Styrelsen konstituerades enligt följande:
Ordförande och administrationsansvarig: Anna Roos
Vice ordförande och Kassör: Kalle Persson
Sekreterare: Gunila Langius
TK lagtävlingar Mats Bud och Mikael Almgren
TK partävlingar Göran Sallstedt och Mona Bergström
Ledamot, ansvarig Damligan Mona Bergström
Stockholms Korpbridgeförbund Birgitta Ternblad
Suppleant Leif Tärnström
(ansvarig för StUBF utses vid nästa möte)

3. Tävlingsverksamheten
Stockholmsserien: Mats Bud ansvarar för Division 1 och 2.
Mikael Almgren ansvarar för 2 serier i Division 3.
Lennart Eriksson ansvarar för 1 serie i Division 3.
Niclaes K. Ehnstedt ansvarar för 1 serie i Division 3 samt hela Division 4.
Kerstin Håstad ansvarar för Division 4 Dag.
I nuläget har ett fåtal lag anmälts till SM-DM-lag, varför anmälningstiden utsträcks till den 1 oktober 2006 och en påminnelse skickas ut till samtliga klubbar. Göran Sallstedt skall dessutom sätta upp en anmälningslista för lag den 30 september, då Plattliret går av stapeln på S:t Erik.

5. Övrigt
Ruterlicensen, som för närvarande innehas av Lennart Ekman, bör överföras till Anna Roos.
Kalle Persson ändrar lösenordet för Förbundets ruterkonto och kommer till nästa möte med förslag till byte av placering av Förbundets pengar.
Kalle Persson skall för Förbundets räkning inköpa en bärbar dator.
Stella Hathorn skall avtackas. Detta ombesörjes av Anna.
Till distriktsträffen i Uppsala anmäler sig Anna, Mats, Mikael, Göran, Birgitta och Gunila. Anna fråga Leif om han vill deltaga.
Medlemmar i StBF, som vill deltaga, skall erhålla ett bidrag på 500 kronor.

6. Nästa möte hålls söndagen den 1 oktober 2006 kl 18.30 i S:t Eriks lokal.

Vid protokollet: Justeras:

Gunila Langius Anna Roos

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80