Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
S:t Paulsgatan 20
118 48 Stockholm
Tfn 08-702 93 11

Protokoll från sammanträde med Stockholms Bridgeförbund 2006-10-01

Plats BK S:t Erik, Kronobergsgatan 12
Närvarande: Anna Roos
Kalle Persson
Mats Bud
Mona Bergström
Micke Almgren
Gunila Langius
Birgitta Ternblad från och med punkt 4
Göran Sallstedt från och med punkt 4
Frånvarande: Leif Tärnström
Delges: Styrelsen, Gunnar Andersson, Niclaes K. Ehnstedt, Svensk Bridges kansli samt till StBF anslutna klubbar.

1. Mötet öppnades. Anna Roos påpekade att dagordningen måste hållas aktuell.

2. Protokollet från styrelsemötet den 17 september gicks igenom och lades till handlingarna.

3. Rapportering. Kalle Perssons rapport angående vissa ekonomiska spörsmål skjuts fram till nästa möte. Datorn, som skulle inköpas, måste ha en särskild port för att ”bridgemate” skall kunna användas. Göran Sallstedt hjälper Kalle med detta inköp. Kalle Persson har vidare ansökt och beviljats e-plusgiro, vilket kommer att spara mycket pappersarbete.

4. Tävlingsverksamheten. Rapporteringen från Allsvenskans division 4 har kommit ut sent. Man skall kontakta Niclaes direkt efter tävlingen, så att han kan lägga in rapporteringen på hemsidan snarast. – Mats hade inför första omgången gjort en fördelning i två grupper och ett spelschema. Då ett lag tillkommit måste ett nytt spelschema inför nästa omgång upprättas, vilket görs av Kalle och Mats. – Problem har uppstått med spellokal för nästa omgång i Allsvenskan och även lokalfrågan inför Förbundets D-M-tävlingar är svårlöst. Alternativa lokaler diskuterades. Eftersom problemet med lokal bottnar i att S.t Eriks styrelse avstängt en spelare från tillträde till deras spellokaler, och denne spelare är anmäld till Allsvenskan Division 4 och flera av Förbundets tävlingar, beslöts att Anna Roos skall fråga S:t Erik om hon kan deltaga i klubbens nästa styrelsemöte den 10 oktober 2006, för att om möjligt få något lösning på vårt lokalproblem. – Endast två anmälningar har inkommit till DM-individuellt, vilket kan betyda att tävlingen ställs in. Diskuterades anledningen till den dåliga anslutningen och kom man fram till att det troligen beror på dålig annonsering på klubbarna. Inbjudan sänds via e-post och bör i fortsättningen sändas per post 3-4 gånger per år. Förhoppningsvis skall detta förfarande förbättra klubbarnas åtagande att informera medlemmarna om Förbundets Tävlingar. – 20 lag har anmälts till DM-SM-lag. Ytterligare 4 lag kan tas emot. Beslöts att ha en direkt semifinal söndagen den 11 februari 2007 och att finalen spelas den 24-25 mars 2007. Mats Bud skickar en enkät till klubbarna med frågan hur dessa tävlingar skall läggas upp. - Mona rapporterade att ”Damligan” nu har två divisioner. Beslöts att även division 2 skall erhålla plaketter till 1:an, 2:an och 3:an, dock med inskriptionen ”division 2”. - Göran Sallstedt rapporterade att DM-par-kvalet går på 7 klubbar och DM-veteran-kvalet likaså på 7 klubbar. DM-Dam och DM- Mixed har direkt kval på S:t Erik. Göran berättade också att ”bridgematen” verkar fungera bra, har nu använts vid några tävlingar på S.t Erik. – Birgitta Ternblad vill gärna ha ytterligare 4 lag i Korp-bridgen, detta för att kunna ha tre divisioner. Man gör allt för att Korp-bridgen skall finnas kvar.

5. Sanktioner. Beslöts att bevilja sanktion för Christer Cedergrens klubb ”Köp av Sol” att anordna DM-par-kval den 12-13 oktober 2006.

6. Distriktsmötet i Uppsala. Anna kollar om Leif Tärnström önskar deltaga. Lennart Ekman och Antonella Pirrone har själva anmält sig dit.

7. Övriga frågor. Anna föreslog att StBF borde ha en verksamhetsplan i vilken framgår Förbundets åtagande gentemot distriktets klubbar. Diskuterades vad Förbundet bör hjälpa klubbarna med och kom man fram till att vi skall stå redo med information till klubbarna angående skötsel, tävlingsledare, utbildning, juniorverksamhet mm. Vi bör göra ett dokument till klubbarnas hjälp. Dessutom bör vi uppdatera vår kunskap om hemsidan för bättre förmedling till klubbarna. Vi bör också bistå med information angående bridgekurser och ha bridgelärare till klubbarnas förfogande för att informera deras egna bridgelärare. Ett särskilt möte bör ordnas för att ordentligt diskutera hur verksamhetsplanen skall utformas –Beslöts att skicka några av styrelsens medlemmar till FSB:s kurser på Bosön den 16-19 november 2006. Anna anmäler.
Beslöts att Birgitta Ternblad skall vara StBF:s representant i StUBF.
Göran Sallstedt undrar hur ”Spader” fungerar, ingen i styrelsen vet riktigt. Beslöts att
Kalle frågar Thomas Larsson om han kan informera oss alla angående användningen av
”spader” och ”Ruter”. Vi bör så snart som möjligt lära oss att lägga in alla våra tävlingar i
”spader”.
Anna har fått en Gallupfråga angående utformningen av spadersidan. Vi föreslår att man
använder sig av ”rullgardin”.

Nästa möte söndagen 12 nov 18.30 på S:t Erik, Kronobergsg 12

8. Sammanträdet avslutas

Vid protokollet Justeras:

Gunila Langius Anna Roos

Åtgärdlista:

1. Undersöka ändring av ruterkoden och byte av fond Kalle
2. Undersöka inköp av passande dator Kalle och Göran
3. Fråga Thomas Larsson angående information om ”Spader” Kalle
4. Ta kontakt med Niclaes angående tävlingsrappoteringen på hemsidan Mats
5. Nytt spelschema för Allsvenskans div 4 Kalle och Mats
6. Besöka S.T Eriks styrelsesammanträde den 10 oktober Anna
7. Skick ut enkät till DM-SM- lagen Mats
8. Svar på FSB:s Gallupfråga Anna
9. Tänka över hur verksamhetsplanen skall utformas Samtliga
10. Ta kontakt med Leif Tärnström Anna
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80