Kommande tävlingar
13/10 Simulutantävling 50 kr
05/11 Kamras Minne
10/11 Simulutantävling 50 kr
Rapporterade tävlingar
07/08 SM Par Open - Final - Omgång 5
07/08 Guldgruvan - Final C
07/08 Guldgruvan - Final A
Stockholms Bridgeförbund
Tingsvägen 25 A
187 36 Täby
Tfn 0730-35 55 30
Protokoll vid sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2016-12-22
Plats: Hos Marie Andrén, Catalinabacken 2, Täby
Närvarande: Christina Truuberg
Gunila Langius
Marie Andrén
Mats Bud
Per Söderberg
Lars Andersson
Frånvarande: Helena Isaksson Kalle Persson och Lennart Eriksson
Delges via StBF:s hemsida.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 17 oktober 2016 lades till handlingarna och protokollet från styrelsemötet den 23 november godkändes och lades till handlingarna.

4. IT
Marie rapporterade att hon och Christina tillsammans arbetar på den nya hemsidan. Lars erbjöd sig att vara behjälplig med detta arbete. Enligt information från SBF kommer så småningom en tjänst där man kan filtrera mottagare av e-post. Marie tar kontakt med Björn Andersson på SBF angående vidare utveckling av vår hemsida. Beslöts att bilda en IT-kommitté med Christina, Marie och Lars. Lars föreslog att en aktionslista angående utvecklingen av hemsidan upprättas.Han skapar ett dokument angående ideer, aktivteter och nytänkande när det gäller vår nya hemsida.

5. SBF
Inget nytt, styrelsemötet som skulle ägt rum i november 2016 har skjutits upp till mars.

6. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Kalle var inte närvarande men meddelade via mail till Marie att inbjudan till SM-DM-Par
bör gå ut snart, Marie ordnar med inbjudan till klubbarna. Varje klubb har rätt att anordna
valfritt antal kvaltillfällen. SBF måste få veta vilka klubbar som antar detta erbjudande
före 22 januari 2017. Finalen spelas 22-23 april 2017 med 28 par över 81 brickor.
Bordsavgiften blir 500 kronor per par. Lars har ett förslag på ett nytt upplägg för DM Lag
med ”Gröna Hissen” första speldagen och Cupspel med de 4 bästa lagen dagen därpå. De
övriga lagen kan, om de vill, fortsätta att spela ”Gröna Hissen” dag två. Vinnaren-och ev
fler lag, beroende på hur många platser Stockholm får, -har chans att kvala till final via ett
extra cup-spel (för vidare information se inbjudan på hemsidan). Lars ordnar detta upplägg
och Marie skickar ut inbjudan till klubbarna. I syfte att få anmälningar från så många lag
som möjligt skickas information ut till samtliga kaptener i ligan och till Norrorts Bridge
och BK Tre Sang Farsta. SM-DM Mixed äger rum den 11 februari 2017, inbjudan till
denna tävling måste skickas ut i januari. Marie tar kontakt med Kalle angående inbjudan.
Utbildning
Kalle har meddelat att en ruter- och bridgemate-utbildning har hållits i Uppsala den 4
december 2016 med 13 deltagare varav 4 från vårt distrikt.
Klubb- och medlemsverksamheten.
Inget nytt fanns att rapportera.
Juniorverksamheten.
Lennart var inte närvarande men har via mail rapporterat att det finns planer på riksnivå att
inleda Bridgefestivalen med en Juniorcup Gröna Hissen. Vidare är man på gång att ordna
MiniBridgeCup för nybörjare på BBO. Per meddelade att den bridge som han bedrivit på
Wärmdö Gymnasium måste läggas ner på grund av att behjälplig lärare blivit långtids-
sjukskriven. Christina rapporterade att PG Norlin driver ett projekt med fokus på bridge-
utbildning för ungdomar 12-18 år med rörelsehinder. Ett möte har hållits med representant
från Ideela Föreningen RG Aktiv Rehabilitering, Förbundet Unga Rörelsehindrade, SBF:s
styrelse och StBF:s styrelse. Tanken är att hålla nybörjarkurser för ungdomar och främst
för dem med rörelsehinder. Nästa steg är att söka bidrag från olika fonder t ex Göranssons
Juniorfond. Bidragsansökan skickas in av StBF.
7. Ekonomi
Mats bör snarast lämna kvartalsrapporten juli - september.

8. Sanktioner och VU-beslut
Inga sanktioner har givits och inga VU-beslut har fattats.

9. Övriga frågor
Beslöts att skicka ut ett ”Nyhetsbrev” till medlemmarna ett par gånger per år. Gunila gör
ett förslag till detta nyhetsbrev. (En ev enkät till medlemmarna läggs på is).

9. Åtgärdslistan.
Kvar finns punkterna 2,3,4 och 6 från förra mötet (Mats om Gmail-adress, Kalles
meddelande ang DM-par och Stockholmsserien och Maries kontakt med SBF).

10. Nästa möte.
Nästa möte den 6 februari 2017 kl 17.00 på S:t Erik.

11. Mötets avslutande.
Mötet avslutades.
Vid protokollet: Justeras:

Gunila Langius Christina Truuberg
Åtgärdslistan
1. Kontakt med SBF ang hemsidan Marie
2. Dokument ang Hemsidan Lars
3. Inbjudan till SM-DM-Par Marie
4. Upplägg och inbjudan till SM-DM-Lag o Upplägg SM-DM-Mixed Lars, Marie
5. Ekonomisk kvartalsrapport Mats
6. Förslag till nyhetsbrev Gunila
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80