Kommande tävlingar
13/10 Simulutantävling 50 kr
05/11 Kamras Minne
10/11 Simulutantävling 50 kr
Rapporterade tävlingar
07/08 SM Par Open - Final - Omgång 5
07/08 Guldgruvan - Final C
07/08 Guldgruvan - Final A
Stockholms Bridgeförbund
Tingsvägen 25 A
187 36 Täby
Tfn 0730-35 55 30

Protokoll vid sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2016-11-23
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan, Stockholm

Närvarande: Marie Andrén
Gunila Langius
Mats Bud
Per Söderberg
Kalle Persson
Lennart Eriksson (endast § 6)
Frånvarande: Christina Truuberg, Helena Isaksson och Lars Andersson
Delges via StBF:s hemsida.

1. Mötet öppnades av vice ordförande Marie Andrén.

2. Dagordningen godkändes efter tillägg under Övriga frågor.

3. Protokoll från styrelsemötet den 17 oktober gicks igenom, men vi avvaktar med att lägga det till handlingarna i väntan på underskrift av Christina.

4. IT
Marie och Christina har gjort en ny hemsida som fungerar parallellt med den gamla
hemsidan. Kalle skall på nytt fråga Lars om han är villig att bli ansvarig för IT-
frågan. Kalle skall likaså även fråga SBF angående möjligheten att använda något sorts
filter vid massutskick. Mats kollar om vi kan skaffa en ny gmail-adress.

5. Rapport från SBF
Inget nytt fanns att rapportera.

6. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Trots att Kalle gjort reklam under ”Fredagsgodis” för Dm-Mindre Rutinerade finns bara ett
par anmälda, vilket innebär att tävlingen ställs in. Till nästa år bör vi överväga att kanske
ha mer personlig kontakt med berörda spelare. Redan vid arbetsmötet kan vi förbereda
både affisch och upplägg för denna tävling nästa år. Dm-Par får samma upplägg som förra
året med kval på de klubbar, som vill arrangera detta (Kalle meddelar klubbarna
förutsättningarna). Finalen spelas den 22-23 april 2017. Stockholmsseriens högsta serie är
nu igång med 8 lag. Vad beträffar de övriga anmälda lag meddelar Kalle dem hur upplägget
kommer att bli. Dessa lag hinner bara spela 5 matcher varför vi sänker kostnaden till 400 kr
för dem. Om så behövs har StBF med ett lag. Kalle skall starta en projektgrupp som skall
undersöka nytt upplägg för DM-Lag till spelsäsongen 2017-2018. Björn Gustafsson skall
tillfrågas angående medverkan i gruppen. Nio lag har spelat 3 omgångar i Div IV
Alllsvenskan, en omgång kvar. Två lag går upp till Div III.
Utbildning
Utbildning i Ruter-Bridgemate äger rum i Uppsala den 4 december 2016 med 9 anmälda.
Flera spelare har efterfrågat utbildning i steg I och Steg II, vilket troligen blir av till våren
på BK S:t Erik.
Klubb- och medlemsverksamheten.
Marie har hjälpt IK MAKKABI med rapportering. Christina har träffat Thomas Winther,
som vill att vi fortsätter rensa bort klubbar utan aktivitet. En ny klubb, STBV, är på gång.
Näsby BS har nu tagits bort från förteckningen men BK Norrort finns kvar. Marie tar
kontakt med SBF i denna fråga.
Juniorverksamheten.
Lennart har fyra lag med 16 spelare på gång i ungdomsligan. Han diskuterar upplägget
med sponsorn Lars Nilsson och det kan finnas visst intresse för denna satsning även på
riksnivå. Per Leander har visat intresse att utveckla denna tanke på Stockholmsnivå. Spelet
börjar efter jul 2016. Daniel Gullberg har varit behjälplig i upplägget. Erika Rhodin har
startat en juniorkurs på söndagar mellen kl 10-13. Första gången kom 18 juniorer de flesta
9-11 år gamla. Per fortsätter sin bridge på Wärmdö Gymnasium. Om man där bildar en
Bridgeförening, kan alla spelarna bli medlemmar i StBF. Per skall fråga Mats
Nyberg om Rydbergs Gymnasiums två bridgebord kan flyttas över till Wärmdö
Gymnasium. Per föreslår att Mi Andrén, som gjort en affisch angående bridgen på
Wärmdö Gymnasium kan erhålla ett bidrag. Hon beviljades 500 kronor. Inget nytt har
framkommit om SBF:s Juniorlådan.

7- Ekonomi
Mats kommer med en kvartalsrapport snarast. Plusgirot skall avslutas per den 31 december
2016. Betalning till StBF skall i fortsättningen ske via bankgiro eller Swish (det senare
kommer att kosta 1,50 kronor/transaktion).
8.
Sanktioner och VU-beslut
Inga sanktioner har givits och inga VU-beslut har fattats.

9. Enkät till medlemmarna
Frågan bordlägges till nästa möte.

10. Övriga frågor
Beslöts att vi hedrar Micke Almgren genom att sätta in 2000 kronor på Magnus
Göranssons Juniorfond. Gunila, Marie, Kalle och Mats närvarar vid begravningen, Marie
säger några ord om Mickes långa och förtjänstfulla arbete med StBF.

11. Åtgärdslistan.
Punkterna 1,4 och 5 är ej åtgärdade och kvarligger.

12. Nästa möte.
Nästa möte blir hemma hos Marie den 22 december 2016 kl 16.00.

11. Mötets avslutande.
Mötet avslutades.

Vid protokollet: Justeras:

Gunila Langius Marie Andrén
Åtgärdslistan
1. Punkt 1,4 och 5 sedan tidigare Kalle, Lars, Alla
2. Gmail-adress Mats
3. Förfrågan till klubbarna ang DM-Par Kalle
4. Meddelande ang Stockholmsserien Kalle
5. Fråga till Mats Nyberg ang 2 bridgebord Per
6. Ta kontakt med SBF ang BK Norrort Marie
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80