Kommande tävlingar
13/10 Simulutantävling 50 kr
05/11 Kamras Minne
10/11 Simulutantävling 50 kr
Rapporterade tävlingar
07/08 SM Par Open - Final - Omgång 5
07/08 Guldgruvan - Final C
07/08 Guldgruvan - Final A
Stockholms Bridgeförbund
Tingsvägen 25 A
187 36 Täby
Tfn 0730-35 55 30

Protokoll vid sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2016-10-17
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan, Stockholm

Närvarande: Christina Truuberg
Gunila Langius
Marie Andrén
Kalle Persson
Lennart Eriksson
Frånvarande: Mats Bud, Helena Isaksson, Per Söderberg och Lars Andersson

Delges via StBF:s hemsida.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 26 september 2016 godkändes och lades till handlingarna.

4. IT
Det går inte att skicka ut massutskick vilket är ett aber. Det skall bli bättre när den nya
hemsidan blir klar. Marie har ändrat vissa gamla uppgifter på vår hemsida bl a vilka som
är med i styrelsen. Vi behöver en ledamot som är ansvarig för hemsidan, Kalle skall fråga
om Lars kan ta på sig denna uppgift. Kalle skall kolla med SBF hur massutskick med filter
fungerar.

5. SBF
Det finns inga nyheter från SBF. Deras nästa styrelsemöte blir den 26 november 2016.

6. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Kalle rapporterade att Allsvenskans Div IV har nio lag, som spelat sin första omgång.
Varje lag betalar 800 kronor och inga bordsavgifter tas ut. Mattias Weilar har åtagit sig att
vara tävlingsledare vid samtliga speltillfällen. Det ekonomiska resultatet kommer att bli en
liten förlust. Nästa tävling blir DM För Mindre Rutinerade den 26 november 2016. Lars
skriver en inbjudan och Marie skickar ut den till samtliga klubbar och lägger in den på
hemsidan. Vi bör göra reklam för denna tävling bland de spelare som spelar
”Fredagsgodis” på BK S:t Erik. Kalle författar en liten skrivelse att lägga ut på varje bord
nästa fredag. Tävlingen blir en bronstävling med 24 brickor. Kalle kan själv inte vara
tävlingsledare, men ordnar en sådan. Beroende på antalet spelare ordnar vi ev mingel.
Kalle har bett Lars fundera på ett nytt upplägg för DM Lag att presentera vid nästa möte.
Kalle vill i fortsättningen att upplägget för DM Lag bestäms redan under arbetsmötet för
spelsäsongen 2017-2018, vilket innebär att förutsättningarn finns redan vid
verksamhetsårets början och spelet kan börja tidgare. Damserien har 8 lag i en serie.
Stockholmsserien har 18 lag anmälda. Vi gör en DIV I med 8 lag och 2 DIV II med 5 lag i
varje serie. Dessa två serier delas in geografiskt. Kalle gör ett spelschema och meddelar
lagen. Nästan samtliga av våra tävlingar har minskat i antalt spelare. Christina betonade
att det är viktigt att vi tar reda på vad spelarna vill att StBF skall göra för att popularisera
tävlingarna. Till nästa möte tar vi upp tanken på en ev enkät.
Utbildning
Kalle skall tillsamman med Uppsala ha en ruter -spaderutbildning i Uppsala den 4
december 2016. StBF betalar tågbiljetten för dem av våra spelare som vill deltaga. Till
våren 2017 planeras en utbildning för tävlingsledare Steg II.
Klubb- och medlemsverksamheten.
Marie har varit i kontakt med IK Makkabi, som har problem med sin hemsida. Klubben har
10 bord på onsdagar och 5 bord på måndagar och rapporterar i spader, men inga resultat
finns på deras hemsida. Marie skall hjälpa klubben med detta problem.
Juniorverksamheten.
Lennarts planer på att starta en Ungdomsliga börjar ta form. Lennart har talat med Lars
Nilsson, som är villig att ställa upp som sponsor för Ungdomsligan. Bk S:t Eriks
verksamhetsberättelse innehåller en utförlig beskrivning över deras ungdomsprojekt och
hur StBF:s bidrag har använts. Endast tre klubbar (Norrorts Bridge och BK S:t Erik) har
visat intresse att deltaga i SBF:s juniorsatsning den s.k. ”Juniorlådan”.

7. Ekonomi
Mats var frånvarande och ska i fortsättningen lämna ekonomisk översikt varje kvartal.

8. Sanktioner och VU-beslut
Inga sanktioner har givits och inga VU-beslut har fattats.

9. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.

9. Åtgärdslistan.
Alla punkter är åtgärdade.

10. Nästa möte.
Nästa möte den 17 november 2016 kl 17.00 på S:t Erik.

11. Mötets avslutande.
Mötet avslutades.

Vid protokollet: Justeras:

Gunila Langius Christina Truuberg
Åtgärdslistan
1. Fråga Lars ang IT-ansvarig Kalle
2. Inbjudan till DM-Mindre RUT Lars och Marie
3. Info om detta till ”fredagsgodis” Kalle
4. Nytt upplägg för DM-Lag Lars
5. Ev enkät till medlemmarna Alla
6. Hjälp med hemsidan till IK Makkabi Marie
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80