Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
Tingsvägen 25 A
187 36 Täby
Tfn 0730-35 55 30

Protokoll vid sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2016-09-26
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan, Stockholm

Närvarande: Christina Truuberg
Gunila Langius
Mats Bud
Marie Andrén
Helena Isaksson
Lennart Eriksson
Frånvarande: Per Söderberg, Kalle Persson och Lars Andersson

Delges via StBF:s hemsida.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 5 september och det konstituerande protokollet från den 10 september godkändes och lades till handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Inbjudan till Stockholmsserien, Allsvenskan och till Damligan har gått ut. Allsvenskan.
spelas lördagen den 1 oktober.
Utbildning
Kalle har tidigare aviserat en ruterutbildning i Uppsala i början av december 2016 och en
utbildning för tävlingsledare under våren 2017.
Klubb- och medlemsverksamheten.
Marie presenterade en förteckning över klubbarna i distriktet och gick igenom vilka
klubbar som skall kontaktas angående fortsatt medlemskap i distriktet. Marie skall ta ny
kontakt med SBF angående de klubbar som helt upphört med verksamheten och ändå finns
med på medlemslistan. De klubbar som inte har någon aktivitet skall föras över till en ny
kategori kallad Stockholmsalliansen. Marie, Helena och Lennart skall ta kontakt med
Erika Rhodin för en första inblick i hur man konstruerar en ny hemsida enligt SBF:s
instruktionsvideo. Marie och Helena skall ta kontakt med BK Norrort och IK MAKKABI
för att informera om utformning av ny hemsida och därefter utvärdera denna kontakt.
Någon Facebook-sida är inte aktuell.
Juniorverksamheten.
Lennart har planer på att starta en Ungdomsliga, ett förslag som styrelsen uppskattade.
Lennart skall också ta reda på hur BK S:t Erik använder de pengar som utbetalats från
StBF till ungdomsverksamheten Per bör i fortsättningen ta upp en närvarolista vid
Juniorbridgen på fredagar. Lennart skall likaså fråga Erika Rhodin om BK S:t Erik skulle
ha intresse för att delta i SBF:s ungdomssatsning ”Juniorlådan”. Lennart skickar också ut
en förfrågan till alla klubbar om det finns något intresse att deltaga i detta projekt.

5. Ekonomi
Mats ska i fortsättningen visa upp en ekonomisk rapport 1 gång/kvartal vid våra möten.
Mats vill att det görs en mall för utbetalningar och rutinbeskrivning för redovisningen.
Styrelsen bör till nästa möte ta fram en prislista för våra tävlingsledare och rutiner för hur
dessa tävlingar redovisas. Kontot hos Nordea skall avslutas från 1 januari 2017.

6. Sanktioner och VU-beslut
Inga sanktioner har givits och inga VU-beslut har fattats.

7. Årsmötet
Christina betonade att årsmötets krav på en bättre verksamhetsberättelse måste beaktas. I
fortsättningen bör berättelsen uppdateras och aktuella händelser skrivas ned löpande.
Informationen om aktuella händelser och ändringar skall skrivas in på hemsidan.

8. Övriga frågor
Christina berättade att hon har haft kontakt med P-G Norlin angående Handikapp-bridge.
P-G Norlin har bl.a. haft kontakt med RBU och Neuroförbundet angående intresse och han
skall forska vidare. Kostnadsfördelningen inom styrelsen diskuterades. I fortsättningen
ska IT-frågan ha en särskild punkt på dagordningen. Dessutom bör vi ta del av protokollen
från sammanträden med SBF. Denna information får en egen punkt på dagordningen,
Gunila håller sig uppdaterad i denna fråga.

9. Åtgärdslistan.
Alla punkter är åtgärdade.

10. Nästa möte.
Nästa möte den 17 oktober 2016 kl 17.00 på S:t Erik.

11. Mötets avslutande.
Mötet avslutades.

Vid protokollet: Justeras:Gunila Langius Christina Truuberg

Åtgärdslistan
1. Kontakt med Erika Rhodin ang. informationsvideo Marie Helena Lennart
2. Kontakt med Norrorts BK och Makkabi BK Marie Helena
3. Juniorlådan och fråga S:t Erik om junioranslaget från StBF Lennart
4. Ekonomiska rutiner Mats
5. SBF:s protokoll och dagordningen Gunila
6. Meddela Mattias datum för nästa möte Gunila
Stockholms Bridgeförbund
Tingsvägen 25 A
187 36 Täby
Tfn 0730-35 55 30

Protokoll vid sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2016-09-26
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan, Stockholm

Närvarande: Christina Truuberg
Gunila Langius
Mats Bud
Marie Andrén
Helena Isaksson
Lennart Eriksson
Frånvarande: Per Söderberg, Kalle Persson och Lars Andersson

Delges via StBF:s hemsida.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 5 september och det konstituerande protokollet från den 10 september godkändes och lades till handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Inbjudan till Stockholmsserien, Allsvenskan och till Damligan har gått ut. Allsvenskan.
spelas lördagen den 1 oktober.
Utbildning
Kalle har tidigare aviserat en ruterutbildning i Uppsala i början av december 2016 och en
utbildning för tävlingsledare under våren 2017.
Klubb- och medlemsverksamheten.
Marie presenterade en förteckning över klubbarna i distriktet och gick igenom vilka
klubbar som skall kontaktas angående fortsatt medlemskap i distriktet. Marie skall ta ny
kontakt med SBF angående de klubbar som helt upphört med verksamheten och ändå finns
med på medlemslistan. De klubbar som inte har någon aktivitet skall föras över till en ny
kategori kallad Stockholmsalliansen. Marie, Helena och Lennart skall ta kontakt med
Erika Rhodin för en första inblick i hur man konstruerar en ny hemsida enligt SBF:s
instruktionsvideo. Marie och Helena skall ta kontakt med BK Norrort och IK MAKKABI
för att informera om utformning av ny hemsida och därefter utvärdera denna kontakt.
Någon Facebook-sida är inte aktuell.
Juniorverksamheten.
Lennart har planer på att starta en Ungdomsliga, ett förslag som styrelsen uppskattade.
Lennart skall också ta reda på hur BK S:t Erik använder de pengar som utbetalats från
StBF till ungdomsverksamheten Per bör i fortsättningen ta upp en närvarolista vid
Juniorbridgen på fredagar. Lennart skall likaså fråga Erika Rhodin om BK S:t Erik skulle
ha intresse för att delta i SBF:s ungdomssatsning ”Juniorlådan”. Lennart skickar också ut
en förfrågan till alla klubbar om det finns något intresse att deltaga i detta projekt.

5. Ekonomi
Mats ska i fortsättningen visa upp en ekonomisk rapport 1 gång/kvartal vid våra möten.
Mats vill att det görs en mall för utbetalningar och rutinbeskrivning för redovisningen.
Styrelsen bör till nästa möte ta fram en prislista för våra tävlingsledare och rutiner för hur
dessa tävlingar redovisas. Kontot hos Nordea skall avslutas från 1 januari 2017.

6. Sanktioner och VU-beslut
Inga sanktioner har givits och inga VU-beslut har fattats.

7. Årsmötet
Christina betonade att årsmötets krav på en bättre verksamhetsberättelse måste beaktas. I
fortsättningen bör berättelsen uppdateras och aktuella händelser skrivas ned löpande.
Informationen om aktuella händelser och ändringar skall skrivas in på hemsidan.

8. Övriga frågor
Christina berättade att hon har haft kontakt med P-G Norlin angående Handikapp-bridge.
P-G Norlin har bl.a. haft kontakt med RBU och Neuroförbundet angående intresse och han
skall forska vidare. Kostnadsfördelningen inom styrelsen diskuterades. I fortsättningen
ska IT-frågan ha en särskild punkt på dagordningen. Dessutom bör vi ta del av protokollen
från sammanträden med SBF. Denna information får en egen punkt på dagordningen,
Gunila håller sig uppdaterad i denna fråga.

9. Åtgärdslistan.
Alla punkter är åtgärdade.

10. Nästa möte.
Nästa möte den 17 oktober 2016 kl 17.00 på S:t Erik.

11. Mötets avslutande.
Mötet avslutades.

Vid protokollet: Justeras:Gunila Langius Christina Truuberg

Åtgärdslistan
1. Kontakt med Erika Rhodin ang. informationsvideo Marie Helena Lennart
2. Kontakt med Norrorts BK och Makkabi BK Marie Helena
3. Juniorlådan och fråga S:t Erik om junioranslaget från StBF Lennart
4. Ekonomiska rutiner Mats
5. SBF:s protokoll och dagordningen Gunila
6. Meddela Mattias datum för nästa möte Gunila
Stockholms Bridgeförbund
Tingsvägen 25 A
187 36 Täby
Tfn 0730-35 55 30

Protokoll vid sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2016-09-26
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan, Stockholm

Närvarande: Christina Truuberg
Gunila Langius
Mats Bud
Marie Andrén
Helena Isaksson
Lennart Eriksson
Frånvarande: Per Söderberg, Kalle Persson och Lars Andersson

Delges via StBF:s hemsida.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 5 september och det konstituerande protokollet från den 10 september godkändes och lades till handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Inbjudan till Stockholmsserien, Allsvenskan och till Damligan har gått ut. Allsvenskan.
spelas lördagen den 1 oktober.
Utbildning
Kalle har tidigare aviserat en ruterutbildning i Uppsala i början av december 2016 och en
utbildning för tävlingsledare under våren 2017.
Klubb- och medlemsverksamheten.
Marie presenterade en förteckning över klubbarna i distriktet och gick igenom vilka
klubbar som skall kontaktas angående fortsatt medlemskap i distriktet. Marie skall ta ny
kontakt med SBF angående de klubbar som helt upphört med verksamheten och ändå finns
med på medlemslistan. De klubbar som inte har någon aktivitet skall föras över till en ny
kategori kallad Stockholmsalliansen. Marie, Helena och Lennart skall ta kontakt med
Erika Rhodin för en första inblick i hur man konstruerar en ny hemsida enligt SBF:s
instruktionsvideo. Marie och Helena skall ta kontakt med BK Norrort och IK MAKKABI
för att informera om utformning av ny hemsida och därefter utvärdera denna kontakt.
Någon Facebook-sida är inte aktuell.
Juniorverksamheten.
Lennart har planer på att starta en Ungdomsliga, ett förslag som styrelsen uppskattade.
Lennart skall också ta reda på hur BK S:t Erik använder de pengar som utbetalats från
StBF till ungdomsverksamheten Per bör i fortsättningen ta upp en närvarolista vid
Juniorbridgen på fredagar. Lennart skall likaså fråga Erika Rhodin om BK S:t Erik skulle
ha intresse för att delta i SBF:s ungdomssatsning ”Juniorlådan”. Lennart skickar också ut
en förfrågan till alla klubbar om det finns något intresse att deltaga i detta projekt.

5. Ekonomi
Mats ska i fortsättningen visa upp en ekonomisk rapport 1 gång/kvartal vid våra möten.
Mats vill att det görs en mall för utbetalningar och rutinbeskrivning för redovisningen.
Styrelsen bör till nästa möte ta fram en prislista för våra tävlingsledare och rutiner för hur
dessa tävlingar redovisas. Kontot hos Nordea skall avslutas från 1 januari 2017.

6. Sanktioner och VU-beslut
Inga sanktioner har givits och inga VU-beslut har fattats.

7. Årsmötet
Christina betonade att årsmötets krav på en bättre verksamhetsberättelse måste beaktas. I
fortsättningen bör berättelsen uppdateras och aktuella händelser skrivas ned löpande.
Informationen om aktuella händelser och ändringar skall skrivas in på hemsidan.

8. Övriga frågor
Christina berättade att hon har haft kontakt med P-G Norlin angående Handikapp-bridge.
P-G Norlin har bl.a. haft kontakt med RBU och Neuroförbundet angående intresse och han
skall forska vidare. Kostnadsfördelningen inom styrelsen diskuterades. I fortsättningen
ska IT-frågan ha en särskild punkt på dagordningen. Dessutom bör vi ta del av protokollen
från sammanträden med SBF. Denna information får en egen punkt på dagordningen,
Gunila håller sig uppdaterad i denna fråga.

9. Åtgärdslistan.
Alla punkter är åtgärdade.

10. Nästa möte.
Nästa möte den 17 oktober 2016 kl 17.00 på S:t Erik.

11. Mötets avslutande.
Mötet avslutades.

Vid protokollet: Justeras:Gunila Langius Christina Truuberg

Åtgärdslistan
1. Kontakt med Erika Rhodin ang. informationsvideo Marie Helena Lennart
2. Kontakt med Norrorts BK och Makkabi BK Marie Helena
3. Juniorlådan och fråga S:t Erik om junioranslaget från StBF Lennart
4. Ekonomiska rutiner Mats
5. SBF:s protokoll och dagordningen Gunila
6. Meddela Mattias datum för nästa möte Gunila
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80