Kommande tävlingar
13/10 Simulutantävling 50 kr
05/11 Kamras Minne
10/11 Simulutantävling 50 kr
Rapporterade tävlingar
07/08 SM Par Open - Final - Omgång 5
07/08 Guldgruvan - Final C
07/08 Guldgruvan - Final A

Stockholms Bridgeförbund
Nyvägen 65
138 34 Älta
Tfn 08-585 70 585 Mobil: 0704-82 89 68

Protokoll vid extra sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2016-08-15
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan, Stockholm

Närvarande: Mats Nyberg
Marie Andrén
Gunila Langius
Micke Almgren
Sofia Ryman
Helena Isaksson
Per Söderberg
Frånvarande: Mats Bud och Kalle Persson

Delges via StBF:s hemsida.

1. Mötet öppnades av ordförande.

2. Dagordningen godkändes efter smärre justeringar.

3. Protokoll från styrelsemötet den 16 maj 2016 godkändes och lades till
handlingarna.

4. Ekonomi
Mats N. kontaktar Mats B. angående alla handlingar som måste
färdigställas inför årsmötet. Micke skickar på nytt en lista på SM-
deltagarna till Mats B.

5. Sanktioner och VU-beslut
Norrorts Bridge har fått sanktion till silver i Norrortsligan.

6. Årsmötet.
Alla handligar, som skall publiceras på vår hemsida måste vara klara senast
den 28 augusti 2016. Marie lägger in kallelsen, Micke lägger in
verksamhetsberättelsen , Mats B. lägger in de ekonomiks handlingarna och
Gunila lägger in föredragningslistan-och valberedningens förslag. Micke
skall skicka resultaten från alla distriktets tävlinga till Gunila, som skriver
in dessa i verksamhetsberättelsen. Enligt Micke behöver resultaten från
SM-tävlingar i år inte tas upp i verksamhetsberättelsen förrrän nästa år då
de avser 2016 års SM-mästare.


7. Valberedningen
Diskuterades valberedningens.förslag till ny styrelse.

8. Övriga frågor.
Bk S:t Erik har äskat 12.000 kronor till sin juniorsatsning. Mats B. får
undersöka om denna summa, som varit budgeterad, har utbetalats och om
inte verkställa utbetalningen

9. Åtgärdslistan.
Samtliga punkter åtgärdade

10. Mötet avslutas.
Mats avslutade mötet-


Vid protokollet: Justeras:
Gunila Langius Mats Nyberg


Åtgärdslistan
1. Ekonomiska handlingar färdigställs Mats B
2. Handlingar till årsmötet publiceras Styrelsen
3. Valberedningen kontaktas Gunila
4. Juniorpengar till BK S:t Erik? Mats B.
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80