Kommande tävlingar
09/11 Manfred Kamras Minne
16/11 Uppsala lagguld
07/12 Malmö BK - Guldtävling
Rapporterade tävlingar
13/10 Enköpings BS - Enaträffen
07/09 SM Par Junior - omgång 4
07/09 SM Par Junior - omgång 3

Stockholms Bridgeförbund
Nyvägen 65
138 34 Älta
Tfn 08-585 70 585 Mobil: 0704-82 89 68

Protokoll vid sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2016-05-16
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan, Stockholm

Närvarande: Mats Nyberg
Marie Andrén
Gunila Langius
Micke Almgren
Helena Isaksson
Sofia Ryman
Per Söderberg
Kalle Persson (tom § 4 Utbildning)
Valberedningen Björn Wenneberg och Göran Hermansson (tom §3)
Frånvarande: Mats Bud
Delges via StBF:s hemsida.

1.Mötet öppnades av ordförande Mats Nyberg och valberedningen hälsades välkommen.

2. Dagordningen godkändes.

3. Valberedningen redogjorde för sitt arbete inför valet av nya styrelsemedlemmar vid årsmötet 2016.

4 Protokollen från styrelsemöten den 25 januari 2016 och den 21 mars 2016 godkändes och lades till handlingarna.

5. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Micke rapporterade att alla distriktets DM.tävlingar är genomförda och rapporterade,
. distriktet fick 28 platser till SM-Par-Finalen men eftersom ett par lämnat återbud har den
platsen gått till annat distrikt. Patton-Guld som går av stapeln 2-3/6 måste ha 12 lag för att
få guldstatus (nu är 3 lag anmälda). Styrelsen kan sponsrar ett lag om så behövs. Vi gör
reklam för tävlingen och Micke gör ett massutskick om tävlingen. Mats N. ber Björn
Wenneberg meddela vilka som är aktuella till den nya tävlingskommittén. Han
skall även vidtala Mattias Weiler om han är villig ta över tävlingsverksamheten för
distriktet och i så fall hur stort arvode han vill ha. Upplandsdistriktet bör kontaktas så att
inte stora tävlingar kolliderar.
.
Utbildning
Kalle rapporterade att han tillsammans med Upplands BF anordnar en Ruter-Spader-
Bridgemate-utbildning troligen i oktober eller november 2016. Under våren 2017
anordnas utbildning i Steg I och Steg II.


Klubb- och medlemsverksamheten.
Marie har haft ett möte med Thomas Winther angående klubbars status i vårt distrikt.
De klubbar som inte uppfyller SBF:s regler överförs till en ny ”klubb” den sk
Stockholmsalliansen. Marie och Micke tar kontakt med aktuella klubbar. Helena
föreslås bli kontaktperson för denna Allians.
Juniorverksamheten.
Per rapporterade att Adam Stokka begärt anslag till Junior-EM i Lettland. Han uppmanas
söka hos sin hemmaklubb först.

5. Ekonomi
Mats B. var ej närvarande och hade inte lämnat någon rapport.

6. Sanktioner och VU-beslut
Inga sanktioner har givits och inga VU-beslut har fattats.

7. Arbetsmötet
Beslöts att ha ett arbetsmötet i Mats N:s skola Frejgatan 30 lördagen den 28 maj 2016 och
om så behövs även söndagen den 29 maj 2016. Mats ordnar med förtäring och Gunila
ordnar kallelse och agenda.

8.. Övriga frågor
Marie rapporterade att Thomas Winther även berättat om SBF:s nya satsning BIT ( ny
hemsida för alla klubbar). SBF:s distriktmöte den 2-4 september 2016 kommer att beröra
detta. Redan nu finns klubbar som har ny hemsida ex Upplandsdistriktet och Motala
bridgeklubb. Kanslichefen Johan Grönqvist har hand om utlämning av licensen till Bit.
Vi anser att vi bör vänta då det troligen blir en del förbättringar av systemet. Årsmötet
bestämdes till den 10 eller 11 september, Micke frågar Mattias vilken dag är bäst.

9. Åtgärdslistan.
Alla punkter är åtgärdade.

10. Nästa möte.
Nästa möte blir arbetsmötet lördagen den 28 maj 2016- Vid detta tillfälle bestäms datum
för nästa styrelsemöte.

11. Mötets avslutande.
Mötet avslutades.

Vid protokollet: Justeras:

Gunila Langius Mats Nyberg
Åtgärdslistan
1. Massutskick ang Patton Micke
2. Ta kontakt med Björn Wennebwerg och Mattias Weiler Mats N.
3. Ta kontakt med klubbar med ofullständigt status Marie, Micke
4. Ordna förtäring under arbetsmötet Mats N.

Stockholms Bridgeförbund
Nyvägen 65
138 34 Älta
Tfn 08-585 70 585 Mobil: 0704-82 89 68

Protokoll vid sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2016-05-16
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan, Stockholm

Närvarande: Mats Nyberg
Marie Andrén
Gunila Langius
Micke Almgren
Helena Isaksson
Sofia Ryman
Per Söderberg
Kalle Persson (tom § 4 Utbildning)
Valberedningen Björn Wenneberg och Göran Hermansson (tom §3)
Frånvarande: Mats Bud
Delges via StBF:s hemsida.

1.Mötet öppnades av ordförande Mats Nyberg och valberedningen hälsades välkommen.

2. Dagordningen godkändes.

3. Valberedningen redogjorde för sitt arbete inför valet av nya styrelsemedlemmar vid årsmötet 2016.

4 Protokollen från styrelsemöten den 25 januari 2016 och den 21 mars 2016 godkändes och lades till handlingarna.

5. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Micke rapporterade att alla distriktets DM.tävlingar är genomförda och rapporterade,
. distriktet fick 28 platser till SM-Par-Finalen men eftersom ett par lämnat återbud har den
platsen gått till annat distrikt. Patton-Guld som går av stapeln 2-3/6 måste ha 12 lag för att
få guldstatus (nu är 3 lag anmälda). Styrelsen kan sponsrar ett lag om så behövs. Vi gör
reklam för tävlingen och Micke gör ett massutskick om tävlingen. Mats N. ber Björn
Wenneberg meddela vilka som är aktuella till den nya tävlingskommittén. Han
skall även vidtala Mattias Weiler om han är villig ta över tävlingsverksamheten för
distriktet och i så fall hur stort arvode han vill ha. Upplandsdistriktet bör kontaktas så att
inte stora tävlingar kolliderar.
.
Utbildning
Kalle rapporterade att han tillsammans med Upplands BF anordnar en Ruter-Spader-
Bridgemate-utbildning troligen i oktober eller november 2016. Under våren 2017
anordnas utbildning i Steg I och Steg II.


Klubb- och medlemsverksamheten.
Marie har haft ett möte med Thomas Winther angående klubbars status i vårt distrikt.
De klubbar som inte uppfyller SBF:s regler överförs till en ny ”klubb” den sk
Stockholmsalliansen. Marie och Micke tar kontakt med aktuella klubbar. Helena
föreslås bli kontaktperson för denna Allians.
Juniorverksamheten.
Per rapporterade att Adam Stokka begärt anslag till Junior-EM i Lettland. Han uppmanas
söka hos sin hemmaklubb först.

5. Ekonomi
Mats B. var ej närvarande och hade inte lämnat någon rapport.

6. Sanktioner och VU-beslut
Inga sanktioner har givits och inga VU-beslut har fattats.

7. Arbetsmötet
Beslöts att ha ett arbetsmötet i Mats N:s skola Frejgatan 30 lördagen den 28 maj 2016 och
om så behövs även söndagen den 29 maj 2016. Mats ordnar med förtäring och Gunila
ordnar kallelse och agenda.

8.. Övriga frågor
Marie rapporterade att Thomas Winther även berättat om SBF:s nya satsning BIT ( ny
hemsida för alla klubbar). SBF:s distriktmöte den 2-4 september 2016 kommer att beröra
detta. Redan nu finns klubbar som har ny hemsida ex Upplandsdistriktet och Motala
bridgeklubb. Kanslichefen Johan Grönqvist har hand om utlämning av licensen till Bit.
Vi anser att vi bör vänta då det troligen blir en del förbättringar av systemet. Årsmötet
bestämdes till den 10 eller 11 september, Micke frågar Mattias vilken dag är bäst.

9. Åtgärdslistan.
Alla punkter är åtgärdade.

10. Nästa möte.
Nästa möte blir arbetsmötet lördagen den 28 maj 2016- Vid detta tillfälle bestäms datum
för nästa styrelsemöte.

11. Mötets avslutande.
Mötet avslutades.

Vid protokollet: Justeras:

Gunila Langius Mats Nyberg
Åtgärdslistan
1. Massutskick ang Patton Micke
2. Ta kontakt med Björn Wennebwerg och Mattias Weiler Mats N.
3. Ta kontakt med klubbar med ofullständigt status Marie, Micke
4. Ordna förtäring under arbetsmötet Mats N.
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80