Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik

Stockholms Bridgeförbund
Nyvägen 65
138 34 Älta
Tfn 08-585 70 585 Mobil: 0704-82 89 68

Protokoll vid sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2016-03-21
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan, Stockholm

Närvarande: Mats Nyberg
Gunila Langius
Mats Bud
Micke Almgren
Sofia Ryman
Per Söderberg
Helena Isaksson
Frånvarande: Marie Andrén och Kalle Persson
Delges via StBF:s hemsida.

1.Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes efter smärre korrigeringar.

3. Protokoll från styrelsemötet den 25 januari är ej justerat av Marie och godkännandet skjuts upp till nästa möte.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Micke rapporterade att DM-Lagkvalificering ägt rum. 28 lag spelade och 6 lag gick vidare
till semifinalerna, som spelas på 6 platser i landet, varav en semifinal spelas i Stockholm
på BK S:t Erik med Sofia Ryman som tävlingsledare. DM-Damer har spelats med 15 par
och vidare till SM-final går förhoppningsvis 2 par. Den 2 april 2016 spelas DM-Par där
endast 27 par vill spela (29 par går vidare till SM-Final!). Micke skall försöka få fler par
att spela. Alla möter alla över 54 brickor som det ser ut i dag. För minglet efter spelet
hjälper någon i styrelsen till. Den 4 juni 2016 spelas Pattons Lagguld i samarbete med BK
S:t Erik. Vi står för kostnaderna av tävlingsledare samt juniorernas startavgift. Eftersom
BK S:t Erik höjt våra borsavgifter vid spel i Stockholmsserien måste vi ta ställning till en
annan lokal. Denna fråga diskuteras på arbetsmötet.
Utbildning
Kalle var ej närvarande varför inget fanns att rapportera.
Klubb- och medlemsverksamheten.
Helena rapporterade att hon och Marie skall besöka BK Tre Sang i Farsta i april. Marie har
varit i kontakt med Thomas Winther men något besked i klubb-och medlemsfrågan har inte
gått att få.
Juniorverksamheten.
Per rapporterade att något bridgespel på Viktor Rydbergs Gymnasium tyvärr inte har blivit
av. Däremot har Per kontakt med Gullmarsplans Gymnasium och skall besöka eleverna där
den 5 maj 2016. Fredagsbridgen på S:t Erik fortsätter. Mi Andrén, som hjälpt till med en
annons, får 500 kronor i kostnadsersättning för denna hjälp.

5. Ekonomi
Mats rapporterade att ekonomin är i balans. Måns Berg har fått betalt för sina utlägg i
samband med att ett juniorlag i S:t Eriks ligaspel var tvungna att lämna Walk-Over och då
blev skyldiga att betala motståndarlagets bordsavgifter, vilket Måns betalade! BK S:t Erik
kommer i fortsättningen ta betalt för att ”banka” våra pengar. Vi bör undersöka om det
finns möjlighet för Swish-betalning av spelavgifterna vid våra tävlingar. Vid
planeringsmötet skall denna fråga utredas. Sofia skall försöka ta reda på vilket år StBF
bildades,

6. Sanktioner och VU-beslut
Inga sanktioner har givits och inga VU-beslut har fattats.

7. Övriga frågor
Planeringsmötet blir i år den 28-29 maj på Viktor Rydbergs Gymnasium. Mats och Gunila
undersöker vilka möjligheter finns till servering i lokalen. Inga övriga frågor.

8.. Åtgärdslistan.
En punkt är kvar: tidpunkt för ruterutbildning.

9. Nästa möte.
Nästa möte måndagen den 2 maj 2016 kl 17.00 på S:t Erik.

10. Mötets avslutande.
Mötet avslutades.


Vid protokollet: Justeras:
Gunila Langius Mats NybergÅtgärdslistan
1. Försöka få fler par till DM-Par Micke
2. Datum för ruterutbildning Kalle
3. När bildades StBF Sofia
4. Agenda för planeringsmötet Mats o Gunila
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80