Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik

Stockholms Bridgeförbund
Nyvägen 65
138 34 Älta
Tfn 08-585 70 585 Mobil: 0704-82 89 68

Protokoll vid sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2015-12-07
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan, Stockholm

Närvarande: Mats Nyberg
Gunila Langius
Mats Bud (fom §4 utbildning)
Micke Almgren
Marie Andrén
Sofia Ryman
Kalle Persson
Frånvarande: Per Söderberg och Helena Isaksson

Delges via StBF:s hemsida.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 26 oktober 2015 godkändes och lades till handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Micke rapporterade att Allsvenskan Div IV spelats med 18 lag varav 4 lag går vidare till
Div III, alla som vann och den bästa 2:an. DM Max Ruternål måste tyvärr ställas in på
grund av för få anmälningar (6 par)- Den 23 januari 2016 är sista anmälningsdagen för Lag
DM som spelas med samma upplägg som förra året- Tre klubbar BK S:t Erik, Polisen och
Norrort kommer att ha kval till DM-Par.
Utbildning
Kalle rapporterade att utbildning i Steg II ägt run med sju deltagare varav 4 klarat det
första testet. Utbildning Steg II äger rum den 12-13 december 2015 i Uppsala. Kalle skall
meddela deltagarna att de skall maila Mats Bud angående reseersättning. Ruterutbildning
planeras till våren.
Klubb- och medlemsverksamheten.
Marie och Helena har gjort upp ett schema för besök på vissa klubbar. Marie har besökt
Skälby Barkarby, som just börjat sin verksamhet med 28 medlemmar. Marie berättade om
StBF och var behjälplig med resultatuträkningen. Bk107 får var kvar som medlem i StBF
trots för litet antal medlemmar. Marie skall ta ny kontakt med Thomas Winther angående
vissa klubbar med få deltagare.
Juniorverksamheten.
Per har råkat ut för en olycka och blivit svårt bränd. Mats rapporterade att bridgen kommit
i gång på hans skola Viktor Rydbergs Gymnasium, fyra elever har spelat men flera verkar
intresserade. Peter Berthaeu har erbjudit sig att deltaga. StBF sponsrar juniorverksamheten
med 2000 kronor inför juniorernas Pro-Am. Måns kontaktas att utse en junior, som får
köpa en spelare för detta belopp.

5. Ekonomi
Mats redogjorde för problem med ruterkontot.

6. Sanktioner och VU-beslut
Inga sanktioner har givits och inga VU-beslut har fattats.

7. Övriga frågor
Beslöts att uppmuntra Per med en ljudbok. Gunila ordnar detta.

8.. Åtgärdslistan.
Alla punkter är åtgärdade. Dock skall Marie ta ny kontakt med Thomas Winther.

9. Nästa möte.
Nästa möte måndagen den 25 januari 2016 kl 17.00 på S:t Erik.

10. Mötets avslutande.
Mötet avslutades.


Vid protokollet: Justeras:
Gunila Langius Mats Nyberg
Åtgärdslistan
1. Meddela deltagare i utbildning att maila Mats B Kalle
2. Ta kontakt med Thomas Winther Marie
3. Uppmuntra Per med ljudbok Gunila
4. Kontakta Måns angående PRO-AM Sofia
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80