Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
Nyvägen 65
138 34 Älta
Tfn 08-585 70 585 Mobil: 0704-828968

Protokoll vid sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2015-09-28
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan, Stockholm

Närvarande: Mats Nyberg
Gunila Langius
Micke Almgren
Marie Andrén
Mats Bud
Per Söderberg
Helena Isaksson
Kalle Persson
Frånvarande: Sofia Ryman

Delges via StBF:s hemsida.

1.Mötet öppnades
Mats Nyberg hälsades välkommen som ny ordförande och Mats hälsade också vår nya
ledamot, Helena Isaksson, välkommen

2.Dagordningen godkändes

3. Protokoll från det konstituerande mötet den 5 september 2015 godkändes och lades till handlingarna. Protokollet från styrelsemötet den 17 augusti 2015 kan inte godkännas förrän det justerats av förre ordförande Björn Wenneberg.

4. Verksamheten
Tävlingsverksamheten
Micke informerade att DM-Veteraner spelats med 17 par. Diskuterades om tidpunkten för
denna tävling (tidigt på säsongen) har medverkat till att så få par anmält sig. Dock är det
en liten ökning sedan förra året varför snarare bristen på information (hemsidan och
massutskick fungerar inte) har medverkat till få anmälningar. Dm-Damers datum i
november 2015 har flyttat till mars 2016, i stället spelas DM-Mindre Rutinerade i
november 2015. Allsvenskan Div IV startar lördagen den 3 oktober 2015 med 18-20 lag.
Dam-Ligans anmälningsdatum går ut den 30 september 2015, Micke lägger upp
spelschema. Beslöts att liksom föregående år stå för startavgiften till kvatsfinalen i SM-Par
(DM-Par). Klubbarna får en inbjudan att det blir samma upplägg som förra året.
Utbildning
Kalle kommer att ha en Steg II-utbildning första helgen i december 2015, han tillfrågar
aningen Ryszard Sliwinski eller Tommy Andersson att vara honom behjälplig. Utbildning
Steg I kommer till våren och utbildning i Spader-Ruter-BridgeMate kommer hösten 2016.
Klubb- och medlemsverksamheten.
Marie redogjorde för arrangemanget vid klubbträffen den 5 september 2015. Konsult från
SBF kommer att ha någon form av utbildning av den nya hemsidan till alla klubbars
administratörer. Den nya klubben i Norrort heter Norrorts Bridge och Norrorts BK finns
inte mer. Dock måste Näsby BC fortfarande vara kvar (stadgar), men alla medlemmarna
har gått över till Norrorts Bridge.
Juniorverksamheten
Per rapporterade att Norra Reals Bridge fortfarande leds av Kjell Lornby. Per är dock inte
välkommen med ett besök. Däremot skall Per tillsammans med Mats Nyberg besöka
Viktor Rydbergs gymnasium för att undersöka bridgeintresset bland dessa ungdomar.
Fredagsbridgen på S:t Erik fortsätter.

5. Ekonomi
Mats B. informerade att medlemsavgifterna börjar komma in. Han ser gärna att vi vid
utlägg för StBF presenterar våra kvitton så snart som möjligt.

6. Sanktion och VU beslut
TK har gett sanktion till BK S:t Erik att anordna ”Öppna KM Par Silver” den 31 oktober
2015.

7. Riksstämman
Alla ledamöter som anmält sig har bokade rum. Resan får var och en ordna själv. Mats N
fördelar fullmakterna lika inom deltagarna.

8. Övriga frågor
Sofia har informerat att StBF får en ny e-postadress ”stockholmsbridge@gmail.com”.

9. Åtgärdslistan
Endast punkt 1 återstår från styrelsemötet den 30 maj 2015.

10. Nästa Möte
Nästa möte blir måndagen den 26 oktober 2015 kl 17.00 på S:t Erik.

11. Mötet avslutas
Mötet avslutades.


Vid protokollet: Justeras:


Gunila Langius Mats Nyberg

Åtgärdslistan
1. Punkt 1 på åtgärdslistan från protokollet 30 maj 2015 kvarstår Micke
2. Protokollet från 28 augusti 2015 måste justeras Gunila
3. Spelschema för Dam-Ligan Micke
4. Ordna hjälp till Steg 11-utbildningen Kalle
5. Besök på Viktor Rydbergs Gymnasium Per, Mats N

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80