Kommande tävlingar
17/09 Guldsimultanrally
03/10 Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik

Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39, lgh 1108
115 28 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 Mobil: 0707-41 57 30

Protokoll vid sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2015-01-19
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan, Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg
Gunila Langius
Mats Bud
Micke Almgren
Marie Andrén
Sofia Ryman
Per Söderberg
Kalle Persson

Delges via StBF:s hemsida.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 17 november 2014 godkändes och lades till handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Micke meddelade att 20 lag är anmälda till DM-Lag och det finns förhoppning att några lag tillkommer. Vi anmäler 24 lag till SBF. Upplägget blir som tidigare bestämts. TK skickar påminnelse till medlemmarna om övriga DM-tävlingar i februari och mars.
BK Två Ess i Alvik och BK Nordost har haft kval till DM-Par och BK S:t Erik skall ha kval denna vecka.
Utbildning
Kalle rapporterade att han undersöker möjligheten att anordna en ruter-spader-utbildning i mars i Stockholm. Kalle har haft en kurs i Steg I i Täby för medlemmar anslutna till SBF.
Klubb- och medlemsverksamheten.
Marie har invalts som medlem i SBF:s medlemskommitté. Bridgealliansen i Täby har goda
chanser att få lokalproblemet löst. I så fall kommer lokalen vara utmärkt för den planerade
klubbträffen. Den nya klubbsidan i Spader har ännu inte kommit igång. Stockholms Dövas
BK har lagt ner sin spelaktivitet, men flera medlemmar är fortfarande kvar.
Juniorverksamheten.
Per rapporterade att det har varit omöjligt att få en överenskommelse med ett besök på
Norra Reals Juniorbridge. Hans Wikström har varit mycket aktiv med bridge på skolorna i
Norrort. Den 22 januari 2015 startar en bridgekurs för juniorer på BK ALERT.
Fredagsbridgen på BK S:t Erik har vuxit till fem hela bord. Styrelsen stöttar ett juniorlag i
Stockholmsserien. Pro-Am-tävlingen äger rum den 7 februari och eftersom behållningen
går till juniorerna stöttar vi tävlingen med 2000 kronor. Mats spelar och bjuder på en
spelare.
5. Ekonomi
Mats rapporterade om det aktuella ekonomiska läget. Revisorerna rekommenderar ett byte
av bank till Marginalen och att plusgirot avslutas. Mats undersöker dessa möjligheter.

6. Sanktioner och VU-beslut
Inga sanktioner har givits och inga VU-beslut har fattats.

7. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.

8. Åtgärdslistan.
Alla punkter är åtgärdade.

9. Nästa möte.
Nästa möte den 2 mars 2015 kl 17.00 på S:t Erik.

10. Mötets avslutande.
Mötet avslutades.


Vid protokollet: Justeras:
Gunila Langius Björn WennebergÅtgärdslistan
1. Påminnelse-mail ang DM-tävlingar Micke
2. Utbildning ruter-spader i mars Kalle
3. Lämna bud på spelar i PRO-AM Mats
4. Meddela Mattias datum för nästa möte Gunila
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80