Kommande tävlingar
17/09 Guldsimultanrally
03/10 Jubileumsguld
04/10 BK Tre Sang - Jubileumsguld La
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik

Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39, lgh 1108
115 28 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 Mobil: 0707-41 57 30

Protokoll vid sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2014-11-17
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan, Stockholm
Närvarande: Björn Wenneberg
Gunila Langius
Micke Almgren
Marie Andrén
Sofia Ryman
Per Söderberg
Kalle Persson
Frånvarande: Mats Bud
Delges via StBF:s hemsida.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 6 oktober 2014 godkändes och lades till handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Micke meddelade att Allsvenskan är snart färdigspelad, en omgång och en hängmatch återstår. Från Div IV går 3 lag upp till Div III. - DM-Lag spelas den 24-25 januari 2015 med korta matcher och kvartsfinal på lördagen och 24-brickors semifinal och finalmatcher på söndagen. - Intresse för att ordna DM-Par-Kval har endast anmälts av BK S:t Erik och Alvik BC.
Utbildning
Kalle rapporterade att en Steg-1-utbildning ägt rum i Stockholm med 16 deltagare – glädjande nog klarade alla provet. I Uppsala ägde en Steg 2-utbildning rum, Marie Andrén klarade provet. - Kalle undersöker ett samarbete med Uppsaladistriktet för att ordna en Ruter-Spader-utbildning i februari/mars 2015.
Klubb- och medlemsverksamheten.
Marie och Sofia har besökt Lidingö BK och LM Ericsson BK för att fullfölja vår intention
med besök på klubbarna i avsikt att ta reda på klubbarnas behov av hjälp och stöd från
StBf. Besök planeras på Stureby BK, Rönninge BS och Valhalla BC. Djursholms GKBK
har inbjudit Marie och Sofia och även alla norrortsklubbar till spel på deras klubb.- En
klubbträff var planerad till den 16 november 2014, men måste inställas på grund av få
anmälningar. En ny klubbträff planeras senare i vår då den nya klubbsidan är klar, och
klubbarna behöver information. - Södertälje BS, som har upphört med sin aktivitet har inte
kunnat avföras från medlemskap i SBF på grund av att flera medlemmar fortfarande
betalar årsavgift till denna klubb. Klubben skall avföras när samtliga medlemmar lämnat
klubben. - Tomas Winther SBF planerar ett besök i Stockholm för att ta itu med problemet
med klubbar som inte har någon verksamhet.– Marie har undersökt regelverket för
klubbar: stadgar måste finnas, där bl a en styrelses utformning regleras.
Juniorverksamheten.
Per rapporterade att han har för avsikt att ta itu med besök på Norra Reals Juniorbridge.
Juniorbridgen på fredagarna på BK S:t Erik har bra uppslutning, 2-3 bord varje fredag.
Per skall ta kontakt med Hans Wikström eller Mikael Rimstedt angående Norrorts
juniorengagemang.

5. Ekonomi
Mats var inte närvarande. Björn ber Mats skicka samtliga styrelsemedlemmar en rapport om
det aktuella ekonomiska läget. Mats skall också betala ut höstens styrelsearvoden.

6. Sanktioner och VU-beslut
Inga sanktioner har givits och inga VU-beslut har fattats.

7. Övriga frågor.
Micke meddelade att Mattias, BK S:t Erik, i fortsättningen skall informeras om när vi har
våra möten. Björn meddelar i dag, Gunila sköter om detta i fortsättningen.

8. Åtgärdslistan.
Punkt 3 från förra listan återstår. Övriga punkter är åtgärdade.

9. Nästa möte.
Nästa möte den 19 januari 2015.

10. Mötets avslutande.
Mötet avslutades.


Vid protokollet: Justeras:_
Gunila Langius Björn WennebergÅtgärdslistan
1. Från förra listan: ta kontakt med norrortsklubbar Per
2. Besök på Norra Real Per
3. Ekonomisk rapport till alla styrelsemedlemmar Mats
4. Utbetalning av höstens styrelsearvoden Mats
5. Meddela Mattias datum för möten Björn och Gunila
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80