Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39, lgh 1108
115 28 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 Mobil: 0707-41 57 30

Protokoll vid sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2014-10-06
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan, Stockholm
Närvarande: Björn Wenneberg
Micke Almgren
Kalle Persson
Marie Andrén
Per Söderberg
Sofia Ryman
Frånvarande: Gunila Langius och Mats Bud

Delges via StBF:s hemsida

1. Mötet öppnades. Björn hälsade alla välkomna till nya styrelsens första möte.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den18 augusti 2014 godkändes och lades till
handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Micke meddelade att det blivit något avhopp i allsvenskans div 4 som i år spelas i två grupper, 7 + 6 lag inklusive förra årets div 5-lag.
Stockholmsserien har nu kört igång. Åtta lag i respektive serie-grupp förutom div 4-dag där det är sju lag.
Endast 11 par är anmälda till DM ”max ruternål” lördagen 11 oktober. För att tävlingen ska spelas med silverstatus krävs minst 16 par. Micke gör ett e-postutskick med inbjudan till alla medlemmar under tisdagen 7/10.
Regelverket kring DM-Par- kval med finalspel den 25-26 april 2015 publiceras på spadersidan. Därefter skickar Marie e-post till klubbarna om detta.
Utbildning
Kalle berättade att det nu är 9 anmälda till TL 1 i Stockholm och 8 till TL 2 som hålls i Uppsala utbildningshelgen 18-19/10. Söndagen 16 november kommer Ryszard Sliwinsk,i i Uppsala, att hålla en miniutbildning i Ruter/spader där Stockholmsdistriktets medlemmar är välkomna att delta.
Klubb- och medlemsverksamheten.
Marie och Sofia informerade om den planerade klubbträffen söndagen 16 november i medborgarhuset i Alvik. Innehållet blir bla: information från distriktsträffen, DM-tävlingarna, positiva erfarenheter från nystartade klubbar, hur StBF kan stötta juniorverksamheter i klubbarna. Start kl 10 och med spel som avslutning efter träffen. Det kommer att gå ut en inbjudan till klubbträffen via e-post i slutet av v 41. Marie och Sofia kommer att besöka och spela på klubbar ” söderut” för att informera och fånga upp frågor som angår stockholmsdistriktet.
Marie ska undersöka vad som gäller för klubbarna anslutna till StBF och SBF angående krav på att ha en styrelse. Kan undantag ges?
Marie informerade att Thomas Winther återigen är Stockholmsdistriktets rikskonsulent. Thomas har planerat att ta kontakt med de av distriktets klubbar som har liten -eller ingen redovisad tävlingsverksamhet.
Micke meddelade att Södertälje BS, med ett styrelseprotokoll, har bekräftat att klubben har upphört. Micke skickar protokollet vidare till förbundets kansli för avregistrering
Juniorverksamheten.
Per berättade att han träffat BK Alert angående deras juniorverksamhet. Åva-gymnasiet i Täby som tidigare visat intresse vill avvakta. Mikael Rimstedt kommer att hålla i juniorkurs i Alerts lokaler på Skarpängsgården torsdagskvällar kl 18 -21. BK Alert får efter aktivitetsrapportering 600 kr/tillfälle i juniorverksamhetsstöd.
Per kommer att besöka Norra Reals juniorverksamhet som hålls tisdagseftermiddagar med Kjell Lornby som ledare. Per håller tillsammans med Måns Berg i ST:Eriks juniorbridge på fredagseftermiddagarna.
Det är viktigt att informera alla klubbarna i distriktet att de kan få bidrag från StBF för juniorverksamhet.

5. Ekonomi
Mats låter meddela via Björn att medlemsavgifter på 122 000 kr har kommit in.
Startavgifter i Stockholmsserien har kommit in men är inte slutkollade.
Mats tar kontakt med Micke för att reda ut hur och när redovisningen av StBF:s tävlingar
ska ske.
Vid arbetsmötet 15 juni beslutades att ständigt adjungerade DTL Kalle Persson skulle
ersättas med 2000 kr för styrelsemöten spelåret 2013-2014.

6. Sanktioner och VU-beslut
VU har beslutat att lagda brickor ska användas för Allsvenskans div 4. Det har blivit positiv respons på detta.

7. SBF:s distriktsträff
De styrelseledamöter som deltog på träffen tyckte alla att det var positiva och givande
dagar. Bla diskuterade vi den eviga rekryteringsfrågan och hur viktigt det är med hög status
och kompetens på bridgelärarna för att få en bra utbildning och därmed fler medlemmar
som vill spela bridge. Carina Wademark har skrivit en rapport från distriktsträffen i Spader. » länk

8. Övriga frågor.
Inga övriga frågor fanns.

9. Åtgärdslistan.
Marie ska skicka ut info/inbjudan till kval DM-par efter det att Micke har lagt ut info på
spaderhemsidan. Övriga punkter är åtgärdade.

10. Nästa möte.
Nästa möte är måndagen 17 november 2014 kl 17.00.

11. Mötets avslutande.
Mötet avslutades.


Vid protokollet: Justeras:
Marie Andrén Björn WennebergÅtgärdslistan
1. DM ”mindre rut.” påminnelse e-post till medlemmarna Micke
2. Utskick till klubbarna angående möjlighet att ställa upp med kvaltävlingar till DM-Par
Marie
3. Kontakt med BK Alert ang ersättning för juniorverksamhet Per
4. Kolla upp regelverket för distriktets klubbar ang krav på styrelse Marie
5. Inbjudan klubbträff 16/11 Marie och Sofia
6. Redovisning tävlingar Mats och Micke
7. Skicka protokoll från Södertälje BS ang utträde till SBF Micke

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80