Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms BridgeförbundVerksamhetsberättelse 2013-2014

Verksamhetsberättelse för Stockholms Bridgeförbund 2013-2014

Styrelsen har under mandatperioden 2013-2014 haft följande sammansättning:

Ordförande och administrativt ansvarig Björn Wenneberg

Vice ordförande Marie Andrén
Tävlingskommitté Micke Almgren och Karen Gott
Sekreterare Gunila Langius
Kassör Mats Bud
Klubb- och medlemsansvariga Marie Andrén en vakant plats som medlemsansvarig har inte tillsatts)
Junioransvarig Sofia Ryman
Distrikttävlingsledare Kalle Persson (adjungerad)

VU har under verksamhetsåret bestått av Björn Wenneberg och respektive ansvarig.

Styrelsen har förutom kommitté- och VU-möten haft tio protokollförda sammanträden.
Under en arbetshelg 2014-06-15 planerades kommande års verksamhet med tyngdpunkt på tävlingsprogrammet.

Vid SBF:s Riksstämma i Örebro den 18-19 oktober 2013 representerades distriktet av Björn Wenneberg, Micke Almgren, Gunila Langius, Sofia Ryman och Mats Bud.

Under verksamhetsåret har StBF anordnat ett stort bridgesymposium med Peter Bertheau, Per Leandersson, Måns Berg och Björn Wenneberg i en mellanstadieskola i Täby. Referat gjordes i FSB:s tidning ”Bridge” under rubriken:
” Så ett frö…”.

Under verksamhetsåret har medel tillförts för en juniorsatsning i enlighet med årsmötesbeslut. Medlemsantalet juniorer har dock minskat från 77 medlemmar 2013 till 48 under verksamhetsåret.

Tävlingsverksamheten har fortsatt varit god, särskilt SM-Par där vi hade 172 par anmälda! Vi fick 25 par till SM-Par-Semifinal i Örebro.

Information till medlemmarna – hemsida på Internet

Stockholms Bridgeförbund har, som komplement till Svenska Bridgeförbundets hemsida, en egen hemsida i Spader. De som besökt hemsidan har funnit tävlingsresultat, inbjudningar, regler och uppgifter om medlemmarna i styrelsen samt årsmötes- och styrelseprotokoll.
Inbjudningar till distriktets tävlingar har under året sänts ut via e-post till klubbarna. StBF informerar om sina tävlingar via E-post även till de enskilda medlemmar som har e-postadress anmäld hos medlem på nätet. Klubbarna har via e-post påmints när ny information eller styrelseprotokoll lagts ut på hemsidan.

Medlemsredovisning (siffror inom parentes avser föregående verksamhetsår)
Stockholms Bridgeförbund hade under verksamhetsåret 3365 (3203) fullbetalande medlemmar och 48 (77) juniorer samt 641 (722) I-medlemmar och 39 ständiga medlemmar, totalt 4093 (4040) medlemmar fördelade på 39 (40) klubbar. Årsavgiften har varit 230 kr till Förbundet Svensk Bridge och 40 kr till Stockholms Bridgeförbund.

Ekonomi (siffror inom parentes avser föregående verksamhetsår)

Omsättningen har under året uppgått till 250.869 (252.777) kronor , varav 134.640 (128.120) var medlemsavgifter. Resultatet under året blev -45.406 (-18.072) kronor.

Utbildningsverksamheten 2013-2014

Under verksamhetsåret har utbildningen inskränkt sig till en Steg I-utbildning under oktober 2013. Utbildningen gav ett bra resultat, 22 personer deltog och av dessa klarade 20 personer provet som tillhör utbildningen.

Klubb- och medlemsverksamheten

Klubbansvarig styrelsemedlem har fortsatt arbetet med att kartlägga klubbarnas behov av stöd och hjälp för utveckling av bridgeverksamheten i Stockholmsdistriktet.

Tävlingsverksamheten

TK har under året anordnat ett flertal tävlingar för medlemmarna. I de flesta fall har intresset varit måttligt. Med tanke på antalet spelare i distriktet borde flera deltagare vara önskvärt. Ingen av tävlingarna noterade en ökning utom Öppna Par, som fick 172 kvalande par. Matcherna i Stockholmsserien och DM Damlag spelas mestadels antingen hemma eller på klubblokal, övriga tävlingar har samtliga spelats på BK S:t Eriks lokal. Utan sponsorer är det svårt att ordna attraktiva priser. Ettan, tvåan och trean i DM-tävlingarna har fått glas med StBF:s logo samt ökat resebidrag till SM-finalerna. Ett fåtal rondpriser i form av kuponger till BK S:t Eriks ligaspel eller barometrar har delats ut i DM- partävlingarna. Vid samtliga DM-tävlingar har StBF bjudit på frukostfralla eller eftermiddagsbulle med te/kaffe. Frukt har funnits tillgänglig under spelet.
Kval i både DM Lag och DM Par planerades med förhoppning att öka antalet deltagare och därmed också antalet platser till SM-finalerna. Försöket med kval till DM Lag var återigen misslyckat. Semifinalen ställdes in och finalen spelades med endast 10 lag. I enlighet med årsmötets beslut har det spelats två-brickors ronder i DM-partävlingarna.

SM/DM

Öppna DM-Par. Finalen spelades på BK S:t Erik med 40 par den 27 april 2014. 172 par spelade kvaltävlingar ordnade av klubbarna (förra året 30 startande par). Distriktet fick 25 platser i SM-semifinalen (förra året 4 platser).

DM-mästare 2014:
1. Tommy Gullberg- Lars Andersson
2. Mart Altmäe -Per Hallberg
3. Mari Lindblom – Mikael Lindblom

Resultat SM Öppna Par

Några av distriktets spelare tog sig till SM-semifinalen genom att spela Sista chansen. 13 par kvalificerade sig till SM-Öppna Par finalen. I SM-finalen placerade sig distriktets spelare enligt följande: Anders Morath-Tommy Gullberg (7), Anna Zack Efraimsson-Bengt-Erik Efraimsson (8), Björn Wenneberg-Göran Selldén (9), Olle Wademark-Jan Sellberg (11), Mart Altmäe-Per Hallberg (13), Johan Nilsson-Ola Stavås (19), Peter Carlsson- Magnus Ekman (21) Lars Goldberg-Ulla-Britt Goldberg (23), Gunnar Andersson-Bengt Stahre (26), Fredrik Alfredsson-Per Leandersson (27) Patrik Holmberg-Peter Törnblom (32), Madeleine Swanström-Peter Backlund (39), Jenny Rudenstål-Mattias Weiler (41) och Sven-Owe Andersson- Tommy Eneqvist (44).
DM par Veteraner

DM-finalen spelades den 15 februari 2014 med 24 par (förra året 30 par). Tävlingen omfattade 42 brickor. Distriktet fick 2 platser i SM-finalen (3 platser förra året).
DM-mästare 2014:
1. Inga Wästeby -Lennart Wiklander
2. Margareta Sjöberg–Åke Sjöberg
3. Eva Wetterhall–Börje Liljekvist (Uppsalabridgen)

Resultat SM par Veteraner

I SM-finalen spelade Margareta Sjöberg–Åke Sjöberg (19) och Inga Wästeby –Lennart Wiklander (22).

DM par Damer

Den 29 mars 2014 spelade 19 par (24 förra året) en tävling, som omfattade 42 brickor.
DM-mästare 2014:
1. Gudrun Strandberg–Ylva Strandberg
2. Mari Lindblom–Sofia Ryman
3. Vivianne Ås–Kristina Treufeldt
Distriktet fick 3 platser i SM-finalen (förra året 3).

Resultat SM par Damer

I årets SM-final spelade Gudrun Strandberg -Ylva Strandberg (13)

DM par Mixed

DM-finalen spelades med 50 par (förra året 45 par) den 8 april 2014. Distriktet fick därmed 3 platser i SM-finalen (3 förra året).
DM-mästare 2014:
1. Mari Lindblom–Mikael Lindblom
2 Britt-Marie Hedrén–Hugo Nilsson (Visby BS)
3 Margareta Sjöberg–Åke Sjöberg

Resultat SM par Mixed

I finalen spelade Ylva Strandberg–Tore Stormo guldmedaljörer, Mari Lindblom–Mikael Lindblom bronsmedaljörer, Margareta Sjöberg – Åke Sjöberg (8), Erika Rodin – Simon Bech (13) och Britt-Marie Hedrén med partner från annat distrikt (28)

DM Max Ruternål

DM för max ruternål ägde rum den 26 oktober 2013.41 par (förra året 80 par) spelade 36 brickor och distriktets glas med StBF logo delades ut till vinnarna med ruter-klöver-eller utannål: Leif Carlson–Eva Silbersky-Carlson var vinnande par med ruternål, Dan Martinsson–Karin Martinsson var vinnande par med klövernål och Bo Brandel–Viviann Rosenlund var vinnande par utan nål.

DM-lag

Den 1 -20 februari 2014 spelades ett cupspel för 10 lag (16 lag 2013).
Stockholm fick 1 lag vidare till SM-final.


DM-mästare 2014:
1.Lag Östberg (Jonny Östberg, Mats Axdorph, Christer Bjäring, Anders Morath Anders Berglund, Tommy Gullberg)
2. Lag Yellow
3. Lag Betpump Superlive

Resultat SM Lag

Lag Yellow kom till final och placerade sig på fjärde plats.

SM Par-Nybörjarträffen, SM-Veteranlag och Chairman’s Cup

SM Par Nybörjarträffen spelades 28-29 juli 2014. Fem par från distriktet kvalificerade sig och placerade sig enligt följande: Lena Angermund–Staffan Angermund (3), Måns Ekstrand–Kjeld Yde (12),Cecilia Nordenfelt–Thomas Hörberg (13), Margareta Lindblom–Karl-Ivar Lindblom (16) och Marianne Grenholm–Ulf Grenholm (19).
I SM veteranlag vann lag Fagerlund guldmedaljen. I laget ingick tre spelare från StBF, Max och Bim Ödlund och Peter Backlund
Distriktet hade inga framstående placeringar i årets Chairmans Cup.

DM-lag Damer 2013-2014 (Damligan)

Serien spelades i två divisioner med 6 lag i Div.1 samt 6 lag i Div.2.
Division 1 vanns av Lag Strandberg.
I laget spelade: Kerstin Strandberg, Gudrun Strandberg, Ylva Strandberg, Lillemor Strindberg, Madeleine Swanström, Ulla-Britt Goldberg, Margareta Sjöberg och Gunilla Wikström..
Division 2 vanns av Lag S:t Erik ABC.
I laget spelade: Ann-Britt Carlén, Elisabeth Nordling, Marianne Primér, Yvonne Flodqvist och Christina Torsslow.

Lagtävlingar

Stockholmsserien 2013-2014

I Stockholmsserien spelade totalt 39 lag i serien (förra året 43). Vinnande lag i varje serie fick StBF glas.
Segrare blev:
Div I BK S:t Erik Cow (lagkapten Conny Wahlgren)
Div II Norra BK S:t Erik På Kryss (lagkapten Tora Philip)
Div II Södra BK S:t Erik Bengans Lärjungar (lagkapten Per Hult)
Div III Norra SEB (lagkapten Lars Lundsten)
Div III Östra BK S:t Erik Per Selander (lagkapten Solveig Washer)
Div IV Dag BK S:t Erik Larsson och Co (lagkapten Jan Larsson)

Allsvenskan elitserien, div II och III (arrangeras av Förbundet Svensk Bridge)

Placering för de lag som tillhör Stockholmsdistriktet:
Elitserie
5. BK S:t Erik Morot
7. Näsby BS
9. BK S:t Erik IGB Sports.comDiv II Östra
1. BK Alert TopBridge
2. BK S:t Erik Team Sur Mer
5. BK S:t Erik Bahaj
10. BK S:t Erik Weiler
11. BK S:t Erik Marval Nordic

Div III Stockholm
1. Lidingö BK
2. BK S:t Erik Båt
3. Tyresö BK
4.. BK S:t Erik Spader 8
5. BK S:t Erik Ternblad
7. BK Stjärnskotten.
8. BK S:t Erik Kämpe
9. Bk S:t Erik På Kryss
10. Arla BK Gudrun

Div III Uppland
2. BK S:t Erik Olrog
10 Arla BK Ola

Allsvenskan div IV och V Stockholm

Div IV vanns av BK S:t Erik Stella och Div V vanns av BK Nordost..

I SM Lag Mixed vann Madeleine Swanström och Tommy Gullberg guldmedaljen tillsammans med ett par från annat distrikt.
I Stena Line Cup kom två lag från distriktet till semifinalen (Anna och Yellow).

Juniorverksamheten

Under verksamhetsåret som gått har det i distriktet bedrivits fredagsbridge för juniorer på
BK S:t Erik och på gymnasieskolan Norra Real. Det finns en kontinuitet med en grupp spelare som regelbundet dyker upp på BK S:t Erik på fredagar. Juniorledare på BK S:t Erik är Måns Berg. Under året har även BK Alert med stöd av Stockholms Bridgeförbund bedrivit kursverksamhet i egna lokaler med Måns Berg som juniorledare. Även Peter Bertheau har varit behjälplig.
Under februari 2014 har två bridgeevenemang ägt rum i Täby. Under en ”annorlunda skoldag” har 60 bridgejuniorer från Skolhagens skola inbjudits till BK Alerts lokaler för introduktion i spelet. Evenemanget var uppskattat och efter spelet bjöd StBF samtliga spelare på pizza. Det andra evenemanget var på Myrängens skola i Täby där Peter Bertheau, Måns Berg och Per Leandersson var extra inbjudna dragplåster. Hundra elever från 4:e och 5:e klasserna spelade i två pass en hel dag. Efteråt var det bull- och saftkalas. Evenemanget kunde man läsa om i Svensk Bridge. Båda evenemangen leddes av Björn Wenneberg. StBF har också skänkt 10.000 kronor till Magnus Göranssons Juniorfond.
I övrigt har en PRO-AM tävling till förmån för ungdomsbridgen genomförts i februari 2014 i regi av
BK S:t Erik och med Sofia Ryman som ledare.

Under våren har det varit ett riksläger som lockade 81 juniorer från hela Europa. Från Stockholmsdistriktet deltog 16 juniorer.

I JSM-par 11 par, 1:a plats Daniel Gullberg, 8:e plats Erika Rodin, 10:e plats Freja Roboz-Ekman-Sofie Westlin.

I JSM-lag deltog 7 juniorer från Stockholm: 2a plats Daniel Gullberg, 3:e plats Klara Asplund Erika Rodin, 4e plats Freja Roboz-Ekman, Allan Nouri Otman Farha, Carl Blekemo, Ludvig Lettermark.

I JNM deltog 10 juniorer från Stockholmsdistriktet. 1a plats Daniel Gullberg.
I JEM deltog 3 juniorer från Stockholmsdistriktet. U26 Daniel Gullberg 6e plats, Flicklaget Erika Rodin-Klara Asplund 7e plats.

Stockholm den 27 augusti 2014.
Björn Wenneberg Marie Andrén Gunila Langius Micke Almgren

Karen Gott Mats Bud Sofia Ryman
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80