Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik

Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39
115 28 Stockholm
Tfn 08-510 52 117, mobil 0707-41 57 30

Protokoll från Stockholms Bridgeförbunds årsmöte 2014-09-07
Plats: BK S:t Erik: Kronobergsgatan 12
Tid: 2014-09-07 kl. 11.30 – 12.40


1. Björn Wenneberg hälsade alla medlemmar välkomna och öppnade årsmötet. Fullmakter godkändes och röstlängd upprättades.

2. Föredragningslistan godkändes.

3. Till ordförande för årsmötet valdes Björn Wenneberg.

4. Till sekreterare för årsmötet valdes Gunila Langius.

5. Att justera protokollet jämte ordförande valdes Johan Tesch och Yvonne Flodqvist.

6. Årsmötet ansågs behörigt utlyst.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades och lades till handlingarna. Resultat- och balansräkningen presenterades och godkändes.

8. Revisorn Gunnar Andersson läste upp revisorernas berättelse.

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

10. Inga motioner hade lämnats in.

11. Ärenden som styrelsen önskar behandla på mötet:
a) Budgeten föredrogs av ordförande Björn Wenneberg. Budgeten godkändes och fastställdes.
b) Årsmötet godkände att ledamöterna från styrelsen deltar i SBF:s distriktsmöte
c) Beslöts att upphöra med utskick via mail till klubbarna angående styrelseprotokollens publicering på hemsidan. Efter förslag från Gudrun Strandberg beslöts att meddela de klubbar som ej var närvarande om detta beslut.

12. Beslöts att styrelseersättningarna utgår med samma belopp som föregående år, 40.000 kronor.

13. Beslöts att följa SBF:s beslut angående klubbarnas årsavgifter till SBF.

14. Beslöts att medlemsavgiften till StBF blir oförändrad 40 kronor för verksamhetsåret
2015-2016.

15. Övriga ärenden: Inga övriga frågor fanns på agendan. Yvonne Flodqvist påpekade att StBF bör vara mer noggrann i inbjudningarna till medlemmarna. Micke Almgren informerade att dataprogrammet inte kan skilja på kön och att alla inbjudningar går ut till alla medlemmarna.

16. Björn Wenneberg valdes till ordförande för ett år.

17. Fastställdes att styrelsen skall bestå av 6 ledamöter och ordförande
Två ledamöter kvarsitter ytterligare 1 år: Mats Bud och Gunila Langius
Micke Almgren, Marie Andrén och Sofia Ryman omvaldes på 2 år.
Per Söderberg nyvaldes på 2 år.
Årsmötet konstaterade att det stod styrelsen fritt att till styrelsearbetet adjungera annan
person.
Karen Gott avtackades för sina år i styrelsen med blommor och minnesgåva.

18. Till revisorer utsågs Gunnar Andersson (omval) och Yvonne Flodqvist (omval) och till revisorssuppleant valdes Gudrun Strandberg (nyval).

19. Till valberedning för ett år utsågs Karen Gott (sammankallande) och Mats Nyberg.

20. Björn Wenneberg avslutade mötet och tackade de närvarande för deltagandet.
Därefter delades priser (StBF:s glas) ut till vinnarna i ”Damligan” och Stockholmsserien.


Vid protokollet:Gunila Langius
Justeras:Björn Wenneberg Johan Tesch Yvonne Flodqvist


Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39
115 28 Stockholm
Tfn 08-510 52 117, mobil 0707-41 57 30

Protokoll från Stockholms Bridgeförbunds årsmöte 2014-09-07
Plats: BK S:t Erik: Kronobergsgatan 12
Tid: 2014-09-07 kl. 11.30 – 12.40


1. Björn Wenneberg hälsade alla medlemmar välkomna och öppnade årsmötet. Fullmakter godkändes och röstlängd upprättades.

2. Föredragningslistan godkändes.

3. Till ordförande för årsmötet valdes Björn Wenneberg.

4. Till sekreterare för årsmötet valdes Gunila Langius.

5. Att justera protokollet jämte ordförande valdes Johan Tesch och Yvonne Flodqvist.

6. Årsmötet ansågs behörigt utlyst.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades och lades till handlingarna. Resultat- och balansräkningen presenterades och godkändes.

8. Revisorn Gunnar Andersson läste upp revisorernas berättelse.

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

10. Inga motioner hade lämnats in.

11. Ärenden som styrelsen önskar behandla på mötet:
a) Budgeten föredrogs av ordförande Björn Wenneberg. Budgeten godkändes och fastställdes.
b) Årsmötet godkände att ledamöterna från styrelsen deltar i SBF:s distriktsmöte
c) Beslöts att upphöra med utskick via mail till klubbarna angående styrelseprotokollens publicering på hemsidan. Efter förslag från Gudrun Strandberg beslöts att meddela de klubbar som ej var närvarande om detta beslut.

12. Beslöts att styrelseersättningarna utgår med samma belopp som föregående år, 40.000 kronor.

13. Beslöts att följa SBF:s beslut angående klubbarnas årsavgifter till SBF.

14. Beslöts att medlemsavgiften till StBF blir oförändrad 40 kronor för verksamhetsåret
2015-2016.

15. Övriga ärenden: Inga övriga frågor fanns på agendan. Yvonne Flodqvist påpekade att StBF bör vara mer noggrann i inbjudningarna till medlemmarna. Micke Almgren informerade att dataprogrammet inte kan skilja på kön och att alla inbjudningar går ut till alla medlemmarna.

16. Björn Wenneberg valdes till ordförande för ett år.

17. Fastställdes att styrelsen skall bestå av 6 ledamöter och ordförande
Två ledamöter kvarsitter ytterligare 1 år: Mats Bud och Gunila Langius
Micke Almgren, Marie Andrén och Sofia Ryman omvaldes på 2 år.
Per Söderberg nyvaldes på 2 år.
Årsmötet konstaterade att det stod styrelsen fritt att till styrelsearbetet adjungera annan
person.
Karen Gott avtackades för sina år i styrelsen med blommor och minnesgåva.

18. Till revisorer utsågs Gunnar Andersson (omval) och Yvonne Flodqvist (omval) och till revisorssuppleant valdes Gudrun Strandberg (nyval).

19. Till valberedning för ett år utsågs Karen Gott (sammankallande) och Mats Nyberg.

20. Björn Wenneberg avslutade mötet och tackade de närvarande för deltagandet.
Därefter delades priser (StBF:s glas) ut till vinnarna i ”Damligan” och Stockholmsserien.


Vid protokollet:Gunila Langius
Justeras:Björn Wenneberg Johan Tesch Yvonne Flodqvist


Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39
115 28 Stockholm
Tfn 08-510 52 117, mobil 0707-41 57 30

Protokoll från Stockholms Bridgeförbunds årsmöte 2014-09-07
Plats: BK S:t Erik: Kronobergsgatan 12
Tid: 2014-09-07 kl. 11.30 – 12.40


1. Björn Wenneberg hälsade alla medlemmar välkomna och öppnade årsmötet. Fullmakter godkändes och röstlängd upprättades.

2. Föredragningslistan godkändes.

3. Till ordförande för årsmötet valdes Björn Wenneberg.

4. Till sekreterare för årsmötet valdes Gunila Langius.

5. Att justera protokollet jämte ordförande valdes Johan Tesch och Yvonne Flodqvist.

6. Årsmötet ansågs behörigt utlyst.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades och lades till handlingarna. Resultat- och balansräkningen presenterades och godkändes.

8. Revisorn Gunnar Andersson läste upp revisorernas berättelse.

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

10. Inga motioner hade lämnats in.

11. Ärenden som styrelsen önskar behandla på mötet:
a) Budgeten föredrogs av ordförande Björn Wenneberg. Budgeten godkändes och fastställdes.
b) Årsmötet godkände att ledamöterna från styrelsen deltar i SBF:s distriktsmöte
c) Beslöts att upphöra med utskick via mail till klubbarna angående styrelseprotokollens publicering på hemsidan. Efter förslag från Gudrun Strandberg beslöts att meddela de klubbar som ej var närvarande om detta beslut.

12. Beslöts att styrelseersättningarna utgår med samma belopp som föregående år, 40.000 kronor.

13. Beslöts att följa SBF:s beslut angående klubbarnas årsavgifter till SBF.

14. Beslöts att medlemsavgiften till StBF blir oförändrad 40 kronor för verksamhetsåret
2015-2016.

15. Övriga ärenden: Inga övriga frågor fanns på agendan. Yvonne Flodqvist påpekade att StBF bör vara mer noggrann i inbjudningarna till medlemmarna. Micke Almgren informerade att dataprogrammet inte kan skilja på kön och att alla inbjudningar går ut till alla medlemmarna.

16. Björn Wenneberg valdes till ordförande för ett år.

17. Fastställdes att styrelsen skall bestå av 6 ledamöter och ordförande
Två ledamöter kvarsitter ytterligare 1 år: Mats Bud och Gunila Langius
Micke Almgren, Marie Andrén och Sofia Ryman omvaldes på 2 år.
Per Söderberg nyvaldes på 2 år.
Årsmötet konstaterade att det stod styrelsen fritt att till styrelsearbetet adjungera annan
person.
Karen Gott avtackades för sina år i styrelsen med blommor och minnesgåva.

18. Till revisorer utsågs Gunnar Andersson (omval) och Yvonne Flodqvist (omval) och till revisorssuppleant valdes Gudrun Strandberg (nyval).

19. Till valberedning för ett år utsågs Karen Gott (sammankallande) och Mats Nyberg.

20. Björn Wenneberg avslutade mötet och tackade de närvarande för deltagandet.
Därefter delades priser (StBF:s glas) ut till vinnarna i ”Damligan” och Stockholmsserien.


Vid protokollet:Gunila Langius
Justeras:Björn Wenneberg Johan Tesch Yvonne Flodqvist
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80