Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik

Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39, lgh 1108
115 28 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 Mobil: 0707-41 57 30

Protokoll vid sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2014-08-18
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan, Stockholm
Närvarande: Björn Wenneberg
Gunila Langius
Micke Almgren från §4
Karen Gott
Marie Andrén från §4
Mats Bud
Carina Wademark (StBf:s kontaktperson på SBF)
Frånvarande: Sofia Ryman och Kalle Persson
Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades. Björn hälsade Carina Wademark från SBF särskilt välkommen.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den15 juni 2014 godkändes och lades till
handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Micke meddelade att han vidtalat Måns Berg att alla våra tävlingar kommer in i PASS. Tävlingarna skall läggas in på hemsidan och delges alla medlemmar som har e-post. DM-Par final spelas den 25-26 april 2015, klubbarna får hjälpa till med kvaltävlingar. Marie skickar e-post till klubbarna om detta. DM-Lag spelas som en direkt final över en helg.
Utbildning
Kalle har meddelat att inbjudan till utbildningstillfällen nu finns på hemsidan. Marie skickar mail om detta till klubbarna.
Klubb- och medlemsverksamheten.
Marie meddelade att den nya klubb som bildats i stället för SAS BK har antagit namnet
Valhalla Bridge Club. BK Alert har gått ur Täby-Alliansen, kvar finns nu BK Nordost
och Näsby BS, som fortfarande söker gemensam lokal. Senare i höst planeras en
klubbträff. Micke meddelade att Södertälje BS har upphört. Han skall kräva att klubben
bekräftar detta med ett protokoll, som skickas till oss.
Juniorverksamheten.
Rapport angående juniorverksamheten har kommit från Måns Berg. Styrelsen anser att
den ersättning BK S.t Erik erhållit för hans arbete för StBf är betald. Om Måns i
fortsättningen arbetar med projekt för StBf kommer ersättning att utbetalas via BK S:t
Erik. Björn meddelar BK S:t Erik vårt beslut. Ansökningar om bidrag till Universitets-VM
har inkommit från några juniorer. Erika Rodin, Klara Asplund och Lennart Kjellman
erhåller 1000 kronor vardera, dessutom får Lennart Kjellman 1000 kronor som ersättning
för hjälp i juniorverksamheten.

5. Ekonomi
Mats meddelade att resultatet troligen blir bättre än budget.

6. Sanktioner och VU-beslut
Inga sanktioner har givits och inga VU-beslut har fattats..

7. Verksamhetsberättelsen
Alla berörda styrelsemedlemmar lämnar sina bidrag till Gunila, som färdigställer
verksamhetsberättelsen.

8. Årsmötet
Marie skickar ut alla handlingar som berör kallelse till årsmötet.

9. Övriga frågor.
Inga övriga frågor fanns.

10. Åtgärdslistan.
Sofia skall lägga ut en artikel om juniorfonden på hemsidan och prisutdelningen på
årsmötet kommer på hemsidan nu. Övriga punkter är åtgärdade.

11. Nästa möte.
Nästa möte är det konstituerande mötet den 7 september 2014.

12. Mötets avslutande.
Mötet avslutades.


Vid protokollet: Justeras:_
Gunila Langius Björn WennebergÅtgärdslistan
1. Alla DM-tävlingar läggs in på hemsidan och e-post till medlemmarna TK
2. Utskick till medlemmarna angående utbilning och möjlighet att ställa upp med kvaltävlingar till DM-Par Marie
3. Rapport till BK S:t Erik om vårt beslut angående ersättning till Måns Berg Björn
4. Bidrag till juniorer Micke
5. Kallelse till årsmötet Marie
6. Två punkter från förra åtgärdslistan TK och Sofia
7. Ta kontakt med Södertälje BS Micke


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80