Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik

Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39, lgh 1108
115 28 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 Mobil: 0707-41 57 30

Protokoll vid sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2014-06-15
Plats: Hos Mats Bud, Vikinggränd 2, Saltsjöbaden
Närvarande: Björn Wenneberg
Mats Bud
Gunila Langius
Micke Almgren
Karen Gott
Marie Andrén
Sofia Ryman
Kalle Persson (adjungerad)
Mats Nyberg (sammankallande i valberedningen) tom punkt 5
Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 19 maj 2014 godkändes och lades till
handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Alla distriktets tävlingar är genomförda. I Par-SM saknas svar om deltagande från 6 par, övriga deltagare har tackat ja till spel. Om svar ej inkommit före 30 juni går platserna till de närmast följande i prislistan från DM-Finalen. Resebidragen till SM-Finalerna diskuterades. Priserna i Stockholmsserien och Dam-Ligan delas ut vid årsmötet. TK skickar e-post angående detta till vederbörande pristagare.
Utbildning
Kalle meddelade att utbildning i Steg I och Steg II äger rum den 18-19 oktober 2014, Steg I i Stockholm och Steg II i Uppsala. Information om detta kommer in på hemsidan i juli 2014. Någon gång under våren blir det utbildning i ”Ruter” och ”Bridgemate”.
Klubb- och medlemsverksamheten.
Marie rapporterade att ansökan kommit till distriktet från en nybildad klubb, Valhalla
BK. Denna ansökan beviljades. Marie skall under hösten kontrollera de klubbar som inte
verkar ha någon verksamhet. Ny kontaktperson från SBF för stockholmsdistriktet är
Carina Westlin. Björn bjuder in henne till något av våra höstsammanträden. Till hösten
planerar Marie nya besök på klubbarna. Täbyalliansen är åter aktiv och letar efter en ny
spellokal.
Juniorverksamheten.
En anonym bidragsgivare har skänkt 100.000 kronor till minne av bortgångne Magnus
Göransson att användas för att stötta juniorbridgen. Dessutom utlovar bidragsgivaren att
sätta till lika mycket pengar som någon person eller klubb ger till fonden under 2014.
Information om denna fond: ”Magnus Göranssons Juniorfond” läggs in på hemsidan.

JSM för lag vanns av Lag Gullberg, BK S:t Erik. Juniorverksamheten i Täby fortsätter till
hösten. Även skolorna i Täby kan få hjälp med bridgeundervisning vid projektveckor,
sportlov mm. Av vårt budgeterade och av årsmötet godkända bidrag till
juniorverksamheten återstår ca 10. 000 kronor Mats återkommer med exakt belopp. Björn
skriver till BK S:t Erik att utbetalning av detta bidrag kan ske när Måns lämnat en
redogörelse för sitt åtagande uner våren 2014. Sofia planerar tillsammans med BK S:t Erik
en ny Pro-AM-tävling till den 7-8 februari 2014. Sofia och Erika Rhodin är
juniorrepresentanter för BK S:t Erik. Björn har mailat Erika och Simon Ekenberg
angående möjlighet att få extra bidrag genom att ställa upp på viss juniorverksamhet.

5. Valberedningen
Mats Nyberg redogjorde för valberedningens arbete med att rekrytera styrelsemedlemmar
till årsmötet 2014 och glädjande nog finns det medlemmar som är villiga att arbeta i
styrelsen. Björn frågade om Mats och Stefan Andersson var villiga att fortsätta som
valberedning. Mats skall fråga Stefan och lämna besked senare. Årsmötet bestämdes äga
rum söndagen den 7 september 2014 kl 11.30.

6. Ekonomi
Mats redogjorde för aktuell ställning. Det är mycket problem med ruterkontot.

7. Sanktioner och VU-beslut
Inga sanktioner har givits och inga VU-beslut har tagits.

8. Övriga frågor
Erika Rodin har ansökt om bidrag för att delta i SBF:s distriktsmöte. Ansökan avslogs,
Björn meddelar henne detta beslut. Inga övriga frågor fanns på agendan.

9. Åtgärdslistan.
Allt är åtgärdat.

9. Nästa möte.
Nästa möte blir måndagen den 18 augusti 2014 kl 17.00 på S:t Erik.


Vid protokollet: Justeras:


Gunila Langius Björn Wenneberg


Åtgärdslistan
1. Meddelande ang prisutdelning i Stockholmsserien och Damligan TK
2. Information på hemsidan ang utbildning Kalle
3. Bjuda in Carina Westlin till hösten Björn
4. Information på hemsidan om Magnus Göranssons juniorfond Sofia
5. Meddela Erika Rodin om avslag på äskat bidrag Björn
6. Tillskriva BK S:t Erik angående utbetalning av juniorbidraget Björn
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80