Kommande tävlingar
16/07 INSTÄLLD - Walthers Bildelar G
24/07 SM Par Dam - Omgång 1
24/07 Swedish Open Junior Pairs - Om
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld

Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39, lgh 1108
115 28 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 Mobil: 0707-41 57 30

Protokoll vid sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2014-03-03
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan, Stockholm
Närvarande: Björn Wenneberg
Gunila Langius
Micke Almgren
Karen Gott
Marie Andrén
Mats Bud
Sofia Ryman
Kalle Persson
Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 31 mars 2014 godkändes och lades till
handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
DM-Par har spelats, 40 par spelade 78 brickor under två dagar. 25 par går vidare till SM-Semifinal. Dam-Serien är färdigspelad och till i slutet av maj bör alla Stockholmsserie-
matcher vara klara.
Utbildning
Kalle meddelade att utbildningen till Steg I och Steg II äger rum den 18-19 oktober, en utbildning i Stockholm och en i Uppsala.
Klubb- och medlemsverksamheten.
Marie meddelade att SAS-BK läggs ner men en ny klubb har bildats.-Vallhalla
Bridgeklubb- som kommer att ansöka om inträde i Förbundet. Marie har varit i kontakt
med Elfa BK, där man planerar att sätta i gång spelet igen.
Juniorverksamheten.
Sofia meddelade att JSM-Lag har spelats med 7 spelare från vårt distrikt. Mikael Grönkvist
ingick i det vinnande laget. Björn rapporterade att Bk Allert har fortsatt sin juniorkurs med
Måns som ledare. Även Peter Bertheau har deltagit. Björn har besökt Norra Reals
Juniorbridge. Man spelar där på tisdagar med 2 bord. Bridgeeleverna på Norra Real har
fått 10 st bridgeböcker om USA:s standardsystem SAYC på svenska.

5. Ekonomi
Mats gav oss en rapport.6. Sanktioner och VU-beslut
BK S:t Erik har inkommit med önskemål om sanktioner. Dessa tas upp på arbetsmötet.
Norrligan har ansökt om silverpoäng till sin lagtävling, vilket beviljades. FSB har beviljat sanktion till våra guldtävlingar.

7. Ansökan från juniorer om bidrag.
Erika Rodin och Simon Ekenberg har inkommit med ansökningar om bidrag till spel under
Junior-EM i Österrike. Erika Rodin erhåller 1000 kronor men för Simon Ekenberg, som
inte representerar vårt förbund, avslogs ansökan. Vi gav båda ett erbjudande att under
hösten ställa upp på utbildning av juniorer på stockholmsskolorna. De erhåller i så fall ett
bidrag på 1000 kronor/aktivitet vardera.
Björn informerar om vårt beslut.

8. Arbetsmötet.
. Bestämdes att arbetsmötet äger rum söndagen den 15 juni 2014 hos Mats i Saltsjöbaden.
Under mötet bestämmer vi vilka som skall delta i årets distriktsträff.

9. Övriga frågor.
Björn har inbjudit valberedningen (Mats Nyberg) till vårt arbetsmöte. Vi har erhållit två
ljusstakar att ha som bridgepris. Gunila skriver ett tackbrev till vederbörande.

10. Åtgärdslistan.
Samtliga punkter är åtgärdade. De styrelsemedlemmar som inte hade nyckel till vårt förråd
har nu erhållit sådan.

11. Nästa mötet.
Nästa möte äger rum den 15 juni kl 10.00 hos Mats i Saltsjöbaden.

12. Mötets avslutande.
Mötet avslutades.


Vid protokollet: Justeras:_
Gunila Langius Björn WennebergÅtgärdslistan
1. BK S:t Eriks ansökningar om sanktioner tas upp på arbetsmötet TK
2. Meddela två juniorer om vårt beslut angående bidrag Björn
3. Skriva tackbrev Gunila
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80