Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39, lgh 1108
115 28 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 Mobil: 0707-41 57 30

Protokoll vid sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2014-03-31
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan, Stockholm
Närvarande: Björn Wenneberg
Gunila Langius
Micke Almgren
Karen Gott
Mats Bud
Marie Andrén
Kalle Persson
Frånvarande: Sofia Ryman
Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 3 mars 2014 godkändes och lades till
handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Dm-Mixed och DM-Damer har spelats med mingel efter spelet. Endast 19 par var anmälda till DM-Damer, preliminärt går två par vidare till SM. Önskemål från damerna att nästa år lägga tävlingen vid annan tidpunkt. – 172 par har kvalspelat till DM-Par. Före den 10 april skall klubbarna anmäla till StBF vilka lag som vill spela DM-Par-final. Om ej alla par från klubben vill spela går kvalplatserna till övriga klubbar, Spelare som ej kvalspelat får inte deltaga. – SM-Lag semifinal ordnas den 12-13 april.
När det gäller Stockholmsserien måste lagen vara medvetna om att spelare inte får spela i två lag i samma serie utan dispens från StBF. TK tar kontakt med de lag som ej följt denna bestämmelse.
Utbildning
Kalle rapporterade att Steg-2-utbildningen i mars blev inställd på grund av för få anmälningar. Kursen ges igen till hösten.
Klubb- och medlemsverksamheten
Marie hade inget nytt att rapportera. Marie skall försöka få ny kontakt med Elfa BK.
Försöket att finna en styrelsemedlem läggs för tillfället på is.-
Juniorverksamheten
Den 13-14 mars 2014 arrangerade StBF i samband med BKAlert (deras lokal) bridgedagar
för högstadiet i Norrorts och Skolhagens skola och spel för 4:e och 5:e klass i
Myrängsskolans gymnastiksal. Båda evenemangen var mycket uppskattade. Tyvärr
kom inte någon av eleverna på den planerade fortsättningskursen.
Måns arvode för juniorprojektet skall utbetalas från StBF till Bk S:t Erik. Vi betalar nu á
conto 15.000 kronor.
,
5. Ekonomi

Mats presenterade aktuella resultat- och balansrapporter. Beslöts att till BK S:t Erik inköpa en stationär dator, som skall stå till vårt förfogande när vi så önskar. Vi vill ha kvar vår tidigare lokal i BK S:t Eriks lokaler. Björn meddelar våra beslut.

6. Sanktioner och VU-beslut
BK S:t6 Erik har ansökt om två guldtävlingar: Imp-across-the-field i maj 2015 och Plattliret 2015. Vi tillstyrker och anmäler till SBF.
Marie mailar klubbarna att komma in med ansökningar till Karen angående anordnandet av silvertävlingar. Vi behandlar dessa ansökningar under vårt arbetsmöte i juni 2014. Inga VU-beslut har tagits.

7. Samarbete med EuroGames
Beslöts att bifalla EuroGames önskan om samarbete under deras hbqt-evenemang 5-9
augusti 2014. Styrelsen tycker att detta kan vara ett lyckat tillfälle att popularisera bridgen.
Björn tar kontakt med BK S:t Erik angående dessa arrangemang. .

8. Övriga frågor
Gunila har fått förfrågan var man finner Nils Jensens Bridge Museum. Det finns i en monter
på BK S:t Erik. Gunila meddelar den frågande.- Vi har fått ett erbjudande att överta två
ljusstakar från en avliden medlem (fd bridgepris). Vi tackar ödmjukast och Gunila ordnar
med transporten. Björn tar kontakt med valberedningen inför nyval av styrelseledamöter.

9. Åtgärdslistan
Några punkter är ännu inte åtgärdade men får vila tv.

Nästa möte
Nästa möte äger rum måndagen den 19 maj 2014 kl 17.00 på S:t Erik.

10. Mötets avslutande
Björn avslutade mötet.

Vid protokollet: Justeras:
Gunila Langius Björn Wenneberg
Åtgärdslistan

1. Meddela lag i Stockholmsserien ang dispens TK
2. Betala Måns arvode till BK S:t Erik Mats
3. Meddela BK S:t Erik ang datorinköp och vårt hyresavtal Björn
4. Maila klubbarna ang silvertävlingar Marie
5. Kontakt med BK S:t Erik ang BridgeGames bridgearrangemang Björn
6. Svara frågande ang Nils Jensens Museum Gunila
7. Ordna transport av erbjudandet av gamla priser Gunila
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80