Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik

Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39, lgh 1108
115 28 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 Mobil: 0707-41 57 30

Protokoll vid sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2014-01-20
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan, Stockholm
Närvarande: Björn Wenneberg
Gunila Langius
Micke Almgren
Karen Gott
Mats Bud
Marie Andrén
Sofia Ryman
Frånvarande: Kalle Persson
Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 2 december 2013 godkändes och lades till
handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Endast 11 lag är anmälda till DM-Lag. Anmälningstiden har förlängts efter dispens till den 27 januari 2014. Uppläget bestäms när vi vet hur många lag som anmälts. Efter DM-Lag sänds reklam ut för DM-Veteraner och så småningom även DM-Mixed och DM-Damer. Efter dessa tävlingar anordnar StBf mingel, som administreras av Sofia och Micke.
En medlem har påpekat att BK S:t Erik anordnar DM-Par under hcp-tävlingar. Vi avvaktar ställningstagande.
Utbildning
Kalle var inte närvarande men har meddelat att han skickar ut meddelande på hemsidan om en förestående kurs i Steg II den 15-16 mars 2014.
Kristine Nedlich har erhållit Guldlicens som tävlingsledare.
Under våren kommer Ryszard Sliwinski att ha en kurs i hur man hanterar lagmodulen i ruter. Ev skickas en inbjudan ut till alla klubbar
Klubb- och medlemsverksamheten
Marie rapporterade att verksamheten legat nere över helgerna. Hon skall ta nya tag nu.
Juniorverksamheten
Sofia rapporterade att Pro-AM snart äger rum, StBf sponsrar med 2000 kronor.
Den 13 mars 2014 arrangerar StBF (Björn och Måns) i samband med BKAlert (deras
lokal) en bridgedag för högstadiet i Norrorts och Skolhagens skola. Det blir spel mellan
kl 10-13 och StBf bjuder på pizza. Den 14 mars ordnas spel för 4:e och 5:e klass i
Myrängsskolans gymnastiksal, Per Leandersson och Peter Bertheau har lovat att medverka.
Senare skall även en bridgekurs (4-5 gånger) anordnas av BK Alert och StBf.

5. Ekonomi

Mats har betalt ut ersättningen till styrelsemedlemmarna. Han påpekade att StBf:s protokoll inte ligger i någon som helst ordning på vår hemsida. Micke skall ordna så att protokollen kommer o kronologisk ordning.

6. Sanktioner och VU-beslut
Inga sanktioner har givits och inga VU-beslut har tagits.

7. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

8. Åtgärdslistan
Punkterna 2 och 3 är ännu inte åtgärdade ( kontakt med Sisu och val av
adjungerande medlemsansvarig till styrelsen). Punkt 3 och punkt 5 är på gång, punkt 4 skall åtgärdas av Marie.

9. Nästa möte
Nästa möte äger rum måndagen den 3 mars 2014 kl 17.00 på S:t Erik.

10. Mötets avslutande
Björn avslutade mötet.


Vid protokollet: Justeras:
Gunila Langius Björn Wenneberg
Åtgärdslistan

1. Punkterna 1, 2 och 4 från tidigare möte Marie
2. Inbjudan till DM-Veteraner, DM-Mixed och DM-Damer TK
3. Ordna styrelseprotokollen i kronologisk ordning på hemsidan Micke
4. Ev inbjudan till kurs i lagmodulen i ruter Micke
5. Påpeka tävlingsformen under DM-tävlingar till SBF TK
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80