Kommande tävlingar
17/09 Guldsimultanrally
03/10 Jubileumsguld
04/10 BK Tre Sang - Jubileumsguld La
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik


Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39 lgh 1108
11528 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 0707-41 57 30
Protokoll vid sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2013-10-28
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan, Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg
Gunila Langius
Micke Almgren
Karen Gott
Mats Bud
Sofia Ryman
Frånvarande: Marie Andrén och Kalle Persson

Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 23 september 2013 godkändes och lades till
handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Andra omgången i Allsvenskan Div IV och V är spelade. DM för Max Ruternål har
spelats med 41 par - en minskning från förra året. Det annonserade minglet efteråt
måste tyvärr ställas in på grund av att Allsvenskan Div II spelade sina matcher i
lokalen. DM för Max Ruternål ingår i kvaltävlingarna till DM-Par och de första sex paren
erbjudes spela DM-Parfinal. - Mats påpekade att ekonomisk redovisning skall ske efter
varje tävling. – DM-.Lagfinalen spelas första helgen i februari 2014. Spelformen bestäms
när tävlingsledningen vet hur många lag som anmält sig.
Utbildning
Kalle var inte närvarande men har meddelat att inbjudan till tävlingsledare Steg 1 har gått
ut. Det har kommit klagomål att dessa inbjudningar går ut till alla medlemmar, de bör i
stället skickas till klubbarna.
Klubb- och medlemsverksamheten
Marie var inte närvarande och har inte rapporterat något speciellt.
Juniorverksamheten
Sofia rapporterade att Erika Rodin invalts i S:t Eriks styrelse för att hjälpa till med
juniorsatsningen. BK Alert är intresserade av att få hjälp med juniorsatsning och Måns
är villig att hjälpa till. BK Alerts:s ordförande bör kontaktas och Björn ordnar ett möte
med denne tillsammans med Sofia och Måns.

5. Ekonomi
Mats presenterade en aktuell ekonomisk ställning. Diskuterades hur man skall tänka sig
hantera en kommande momsavgift. Mats har inhandlat ett bokföringsprogram.

6. Sanktioner och VU-beslut
Inga sanktioner har givits och inga VU-beslut har tagits.

7. Riksstämman
Samtliga motioner från en av StBF:s medlemmar avslogs. Riksstämman beslöt att satsa
på ett nytt dataprogram.

8. Övriga frågor
Karen rapporterade att det kommit ett brev från en medlem angående prispengars storlek vid tävlingar. Beslöts att meddela medlemmen i fråga att det är upp till varje klubb att bestämma nivån för prispengar.

9. Åtgärdslistan
Punkterna 1-3 är ännu inte åtgärdade (inköp av prisglas, kontakt med Sisu och
adjungerande medlemsansvarig till styrelsen). Angående reklamen på hemsidan så går
detta inte att åtgärda.


12. Nästa möte
Nästa möte äger rum måndagen den 2 december 2013 kl 17.00 på S:t Erik.

13. Mötets avslutande
Björn avslutade mötet.

Vid protokollet: Justeras:
Gunila Langius Björn Wenneberg


Åtgärdslistan

1. Punkterna 1-3 från förra mötet TK och Marie
2. Inbjudan till möte angående juniorsatsningen i norrort Björn och Sofia
3. Svar till medlem angående prisnivå KarenSvenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80