Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik

Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39 lgh 1108
11528 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 0707-41 57 30
Protokoll vid sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2013-02-18
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan, Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg
Gunila Langius
Micke Almgren
Karen Gott
Marie Andrén
Kalle Persson
Frånvarande: Gunilla Tingström och Sofia Ryman

Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 14 januari 2013 godkändes och lades till
handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Karen och Micke rapporterade att DM-tävlingar i Veteraner och Mixed har genomförts.
Veterantävlingen hade en liten ökning av spelare medan däremot Mixed noterade en liten
minskning av antalet spelare. Vid DM-Mixed-tävlingen kom ett par två timmar för sent.
De bör betala anmälningsavgiften men styrelsen anser att det för övrigt räcker med en
varning till paret i fråga. - Till Lag-DM är 18 lag anmälda, 3 lag går vidare till semifinal.
Tävlingsledare vid Lag-DM är Micke och Kalle. - Vi går ut med ytterligare information
om DM-Damer.- DM-Par blir en direktfinal. - BK S:t Erik har förslag på vissa
förändringar när det gäller tävlingen ”Patton Lag Guld”. Vid denna tävling sponsrar StBF
med tävlingsledare och mästarpoäng medan S:t Erik sponsrar med brickorna.
Utbildning
Kalle rapporterade att utbildningen helgen 13-14/4 är flyttad till Uppsala beroende på att
S:t Eriks lokaler är uppbokade av Bridgeskolan den 13/4. Marie mailar ut detta till
klubbarna och meddelar samtidigt att resebidrag utgår till deltagarna. Nästa utbildning blir
först till hösten.
Klubb- och medlemsverksamheten
Marie hade inget nytt att rapportera. Ny Medlemsansvarig måste utses till nästa
verksamhetsår. Björn meddelar detta till valberedningen. – Med anledning av en förfrågan
från BK S:t Erik angående våra mailutskick, som tydligen inte nått klubben, kommer vi att
be BK S:t Erik anmäla rätt kontaktperson eller personer till vårt register. – Information
angående klubbkval till DM-Par har inte funnits på hemsidan beroende på att det saknas
intresse hos klubbarna att anordna sådant kval.

Juniorverksamheten
Sofia och Micke meddelade att de letar efter ett datum att besöka Norra Real. -
ProAM var en stor succé, drygt 50.000 kronor blev ett netto till S:t Eriks
Juniorverksamhet.- Björn har i en Täbyskola anordnat en bridgeeftermiddag med mycket
lyckat resultat. Förutom bridgelärare deltog eleverna i klasserna 6-9 (110 elever) och
deras lärare. Även om resultatet låter vänta på sig, har ett bridgefrö såtts i ungdomarnas
medvetande.

5. Ekonomi
Gunilla var inte närvarande, men har bifogat en ekonomisk rapport. Hon ämnar avgå som
kassör till nästa verksamhetsår. Björn meddelar valberedningen detta.

6. Sanktioner och VU-beslut
Inga sanktioner har givits och inga VU-beslut har tagits.

7. Övriga frågor
Vår ledamot i styrelsen, Hans Schauman, har avlidit. En tyst minut tillägnades hans minne. Gunila deltar vid begravningen för styrelsens räkning och ordnar också med en minnesgåva via cancerfonden.

8. Åtgärdslistan
Samtliga punkter åtgärdade.

9. Nästa möte
Nästa möte äger rum måndagen den 18 mars 2013 kl 17.00 på S:t Erik.

10. Mötets avslutande
Björn avslutade mötet.


Vid protokollet: Justeras:Gunila Langius Björn Wenneberg

Åtgärdslistan

1. Informera om DM-Damer TK
2. Lägga in information om utbildningen Marie
3. Meddela valberedningen Björn
4. Meddela BK S:t Erik att registrera rätt kontaktpersoner TK
5. Ordna minnesgåva Gunila


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80