Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik


Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39 lgh 1108
11528 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 0707-41 57 30
Protokoll vid sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2013-01-14
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan , Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg
Gunila Langius
Micke Almgren
Karen Gott
Marie Andrén
Gunilla Tingström
Sofia Ryman
Frånvarande: Hans Schauman, och Kalle Persson

Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 4 november 2012 godkändes och lades till
handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Karen och Micke rapporterade att DM-tävlingar i Veteraner och Mixed är förestående.
I stället för frukost-fralla och kaffe bjuder distriktet på eftermiddagsfika. Om den senare
tävlingen får många spelare kan det bli trångt och då ställs S.t Eriks tävling” lördagsgodis”
in. DM-Lag har i dagens läge endast 9 lag anmälda vilket ger endast en plats i
semifinalen. Om det inte blir fler än 20 lag spelas en direktfinal.- I höstens tävling för ”Mindre Rutinerade” deltog 80 par.- Över 600 lag är anmälda till Stena Line Cup.
Utbildning
Kalle var inte närvarande men har meddelat att han skall ha en Steg 2 utbildning i
Stockholm den 13-14 april 2013. Den 13 april 2013 ges en kurs i Ruter och Bridgemate i
Uppsala. Båda kurserna vänder sig till spelare i Stockholms- och Uppsaladistrikten. Micke
lägger in denna information på vår hemsida.
Klubb- och medlemsverksamheten
Marie håller på med dokumentet angående samtliga klubbars verksamhet.
Juniorverksamheten
Sofia meddelade att inget nytt har hänt. Spel på Norra Real kommer senare i vår. – Måns
har rapporterat sin verksamhet, men han bör informeras om att ta itu med den planerade
uppsökande verksamheten i skolorna. Det finns t ex möjlighet att ordna juniorbridge på
dagtid i en skola i Täby. - Björn ordnar en 2,5- timmes bridgetävling i sin skola i Täby.
Måns, Per Leandersson och Peter Bertheau hjälper till.

5. Ekonomi
Gunilla meddelade att den ekonomiska ställningen är god. Hon skall ta kontakt med FSB
för att ta reda på hur många betalande medlemmar det finns i vårt distrikt.

6. Sanktioner och VU-beslut
Sanktioner har givits till De Döva för en silvertävling, ”Bertils Minne”. Bk S:t Erik har
ansökt och beviljats samtliga silvertävlingar för verksamhetsåret 2012-2013. -VU-beslut
har tagits att styrelsemedlemmarna i stället för att som tidigare skriva upp
sammanträdesfika i restauranten måste man betala och i stället erhålles 60 kronor i
ersättning för varje sammanträde vederbörande deltagit i.

7. Övriga frågor
Sofia har erhållit tävlingslicens Steg 3, samtliga styrelsemedlemmar gratulerade henne.

8. Åtgärdslistan
Samtliga punkter åtgärdade.

9. Nästa möte
Nästa möte äger rum måndagen den 18 februari 2013 kl 17.00 på S:t Erik.

10. Mötets avslutande
Björn avslutade mötet.Vid protokollet: Justeras:
Gunila Langius Björn WennebergÅtgärdslistan


1. Lägga in information om utbildningen på hemsidan Micke
2. Fråga FSB om vårt medlemsantal Gunilla


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80