Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik

Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39 lgh 1108
11528 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 0707-41 57 30
Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2012-10-07
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan , Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg
Gunila Langius
Micke Almgren
Karen Gott
Marie Andrén
Sofia Ryman
Frånvarande: Hans Schauman, Gunilla Tingström och Kalle Persson (adjungerad)
Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes efter tillägg: Rapport från distriktmötet.

3. Protokoll från styrelsemötet den 3 september 2012 godkändes och lades till
handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Allsvenskan har startat men det är bara 12 lag som anmält sig, 6 till vardera Div 4 resp 5.
Endast ett lag har anmälts till första omgången i DM/Lag. Nästa omgång är den 20
oktober, då det kostar 100/lag i anmälningsavgift. TK gör reklam för DM/Mindre
Rutinerade, som äger rum den 24 november. Det har framkommit att spelare vill ha årtal
på prisglasen, men efter diskussion beslöts att slopa detta.
Utbildning
Inget nytt har tillkommit. Tillstyrktes att Micke och Sofia går STEG 3-utbildning, som
äger rum i Örebro den 11-13 januari 2013.
Klubb- och medlemsverksamheten
Marie rapporterade att Nynäshamns BK beslutat stanna kvar som medlem i
FSB. Marie har startat en inventering av alla distriktets klubbar (vilka som rapporterar
spel och vilka som inte gör detta samt att kontaktpersonens uppgifter stämmer).
Nya klubb-besök planeras, även Micke och Sofia deltar.
Juniorverksamheten
Sofia rapporterar att i Norra Real deltar ett 40-tal elever i fritidssysselsättning med
antingen schack eller bridge. Sofia, Micke och Marie planerar ett besök på skolan för att
utröna hur många elever som spelar bridge och att få dessa intresserade av att bli
medlemmar i FSB. Björn kontaktar Måns angående detta. Björn meddelade att den
25 november kommer en klass och dess föräldrar till S:t Erik för att prova på bridge.
Juniorerna bjuds på hamburgare. Sofia övertar ansvaret för juniorernas
ansökningsblankett för att få ersättning för tävlingskostnader.

5. Ekonomi
Gunilla var inte närvarande men hade rapporterat ställningen via mail.

6. Sanktioner och VU-beslut
Inga sanktioner har givits och inga VU-beslut tagits.

7. Distriktmötet
Micke, Marie och Sofia deltog och de rapporterade följande: FSB planerar en Vinterfestival i Skövde den 16-20 januari 2013 (SM-Lag-Mixed, guldtävling och flera bronstävlingar) samt en Stena Line Cup, som skall starta i februari 2013 (en guldtävling för lag). Om Vinterfestivalen faller väl ut är tanken att ha en liknande varje år och på olika orter. Micke hade efterlyst en bättre ruter- och framför allt spaderutbildning i FSB:s regi, detta med anledning av att det är svårt att hantera och få hemsidan att fungera fullt ut.

8. Övriga frågor
Björn meddelade att han skickat mail till samtliga landslagskaptener angående lagens speltid och speltillfällen och han har fått svar från två lagledare. Seniormässan har frågat om vi vill delta, men Björn har tackat nej. Micke efterfrågade var vår telefon finns och Birgitta Ternblad har återlämnat densamma till styrelsen. Marie åtar sig att försöka få den att fungera. Sofia frågade när StBF bildades, detta med anledning att S:t Erik planerar en jubileumsfest. Det vore trevligt om vi ev kunde ordna den gemensamt. Sofia skall fråga Mona Bergström om startår för StBF.

9. Åtgärdslistan
Allt är åtgärdat sedan förra styrelsemötet.

10. Nästa möte
Nästa möte blir den 4 november kl 16.00 på S:t Erik.

11. Mötets avslutande
Björn avslutade mötet.

Vid protokollet: Justeras:Gunila Langius Björn Wenneberg

Åtgärdslistan
1. Reklam för DM/Par Mindre Rutinerade TK
2. Besök på Norra Real Sofia, Micke, Marie
3. Informera Måns Björn
4. Ordna så att vår telefon ev fungerar Marie
5. Fråga Mona Bergström om startår för StBF Sofia

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80