Kommande tävlingar
17/09 Guldsimultanrally
03/10 Jubileumsguld
04/10 BK Tre Sang - Jubileumsguld La
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39
115 28 Stockholm
Tfn 08-510 52 117, 0707-41 57 30


Protokoll från konstituerande sammanträde med Stockholms Bridgeförbund 2012-09-09

Plats Bk S:t Erik, Kronobergsgatan 12

Närvarande: Björn Wenneberg
Gunila Langius
Karen Gott
Micke Almgren
Marie Andrén
Sofia Ryman
Frånvarande: Hans Schauman och Gunilla Tingström

Delges: Via hemsidan och mail till klubbar anslutna till StBF samt revisorerna.

1. Mötet öppnades av Björn Wenneberg som hälsade den nya styrelsemedlemmen Sofia Ryman välkommen.

2. Konstituering av styrelse för 2012-2013
Björn Wenneberg är vald till ordförande av årsmötet.
Styrelsen konstituerades enligt följande:
Ordförande Björn Wenneberg
Vice ordförande Hans Schauman
Kassör Gunilla Tingström
Sekreterare Gunila Langius
TK Karen Gott (ansvarig) och Micke Almgren
IT-ansvarig Micke Almgren
Medlems- och klubbansvariga Hans Schauman och Marie Andrén
Ungdomsansvarig Sofia Ryman

3. Firmatecknare
Förbundets firma tecknas av ordföranden Björn Wenneberg och kassören Gunilla Tingström.


5. Nästa möte
Nästa möte hålls söndagen den 7oktober 2012 kl.16.00 i S:t Eriks lokal.
Vid protokollet: Justeras:
Gunila Langius Björn Wenneberg


:


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80