Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik

Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39 lgh 1108
11528 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 0707-41 57 30
Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2012-09-03
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan , Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg
Gunila Langius
Micke Almgren
Karen Gott
Marie Andrén (from § 4)
Mats Nyberg
Frånvarande. Hans Schauman, Gunilla Tingström och Kalle Persson (adjungerad)

Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes efter rapport att det fanns övriga frågor.

3. Protokoll från styrelsemötet den 13 augusti 2012 godkändes och lades till
handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Karen rapporterade att några lag hoppat av Stockholmsserien och inga nya lag har anmält
sig. I Allsvenskan har bara några få lag anmälts. Vi gör reklam för dessa två tävlingar via
mail och hemsidan. Flera frågor har kommit angående DM/Par och DM/Lag. Vi ska
skicka ut information därom till klubbarna.
Klubb- och medlemsverksamheten
Marie rapporterade att Bridgealliansen i Täby nu fått en artikel i lokalpressen angående
den planerade verksamheten. Förslag på ny lokal har kommit upp. – I Nynäshamns BK
har en medlem lämnat en motion till klubbens årsmöte och föreslår att klubben begär
utträde ur FSB. Marie tar kontakt med FSB och hon deltar också vid Nynäshamns BK:s
årsmöte den 19 september 2012.
Juniorverksamheten
Mats rapporterade att Måns informerats om premisserna för juniorverksamheten. Mats ber
BK S:t Erik skriftligen bekräfta att vi vill ha skriftliga ansökningar från alla som söker
bidrag. Gunila lägger in en punkt på årsmötets föredragningslista angående det planerade
stödet till Juniorverksamheten. Mats ordnar kopior till årsmötet på verksamhetens
arbetsbeskrivning.

5. Ekonomi
Gunilla var inte närvarande. Budget, Resultatrapport och Balansrapport läggs in på
hemsidan av Micke.

6. Sanktioner och VU-beslut
Inga sanktioner har givits och inga VU-beslut tagits.

7. Årsmötet
Beslöts att endast medlemmar i StBF får spela gratis i den silvertävling, som spelas efter årsmötet. Alla handlingar diskuterades.

8. Verksamhetsberättelsen
Några smärre ändringar gjordes i verksamhetsberättelsen.

9. Övriga frågor
Beslöts att hedra all deltagarna i årets Landslag, som tog Guld i OS. Varje deltagare får
två av Distriktets glas med vår logotyp som en eloge för den utomordentligt stronga
insatsen.

10. Åtgärdslistan
Allt är åtgärdat sedan förra styrelsemötet.

11. Nästa möte
Nästa möte blir det konstituerande mötet den 9 september 2012.

12. Mötets avslutande
Björn avslutade mötet.

Vid protokollet: Justeras:
Gunila Langius Björn WennebergÅtgärdslistan
1. Info till klubbarna angående DM/Par och DM/Lag samt reklam
för Stockholmsserien och Allsvenskan TK
2. Be S:t Erik om skriftlig bekräftelse på vårt åtagande att bidraga
till juniorverksamheten Mats
3. Besöka Nynäshamns BK Marie
4. Ordna alla handlingar till årsmötet Styrelsen

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80