Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39 lgh 1108
11528 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 0707-41 57 30
Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2012-08-13
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan , Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg
Gunila Langius
Gunilla Tingström
Micke Almgren
Marie Andrén f o m §4 (klubbverksamheten)
Mats Nyberg
Kalle Persson (adjungerad)
Frånvarande: Hans Schauman
Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 8 juni 2012 godkändes och lades till
handlingarna efter det att Björn Wennebergs mailadress ändrats.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Hemsidan och massutskick fungerar inte varför varken inbjudningar eller information har
kunnat skickas ut till medlemmarna. Felet beror på att FSB bytt server som krånglat sedan
bytet. Vi har 2800 medlemmar, som kan nås via internet och mail. Björn skall ta kontakt
med FSB för att om möjligt få hemsidan i ordning snarast. Alla inbjudningar finns dock på
S:t Eriks anslagstavla.
Utbildning
Kalle skall i samarbete med Upplandsdistriktet anordna en utbildning i Steg 1 till hösten och en i Steg 2 till våren.
Juniorverksamheten
Mats presenterade ett förslag till arbetsbeskrivning för S.t Eriks juniorkonsult Måns
Berg, ett förslag som efter smärre justeringar skall presenteras och godkännas av S:t Erik. Mats skall likaså författa en skrivelse att presentera årsmötet för att få ett godkännande av årsmötet att bidra med kostnaden för Måns´ juniorkonsultverksamhet.
Klubbverksamheten och Medlemsverksamheten
Hans och Marie skall fortsätta sina besök på andra klubbar. Man planerar att skicka ut ett
klubb-blad med information till alla klubbar. Täby Bridgealliansen har problem med att
hitta lämplig lokal. Man planerar att sätta in en blänkare om detta problem i lokalpressen.



5. Ekonomi
Gunilla presenterade årets utfall. Vidare diskuterades årets budget -85.000 kronor.
Gunilla har lämnat samtliga pärmar med redovisning till Torbjörn Herngren inför
revisionen.

6. Sanktioner och VU-beslut
De Döva har fått en sanktion för en silvertävling i juli 2012. Inga VU-beslut hat fattats.

7. Årsmötet
På hemsidan skrivs att vi på grund av FSB:s serverbyte inte kan publicera alla årsmötes- handlingar ännu. Björn tar kontakt med valberedningen för att få deras förslag till nästa års styrelse.

8. Verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen skall uppdateras inför årsmötet.

9. FSB:s Distriktmöte 2012.
Björn, Marie, Micke och Kalle deltar i Distriktsmötet, Micke och Kalle deltar även i
Distriktledarutbildningen på söndagen. Björn anmäler alla till FSB.

10. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att behandla.

11. Åtgärdslistan
Kvar från föregående åtgärdslistan återstår en skrivelse till samtliga lagkaptener angående
våra guldtävlingar.

12. Nästa möte
Nästa möte blir den 3 september 2012 klockan 17.00 på S:t Erik.

13. Mötets avslutande
Björn avslutade mötet.



Vid protokollet: Justeras:



Gunila Langius Björn Wenneberg

Åtgärdslistan
1. Ändra Björns mailadress i föregående protokoll Gunila
2. Skriva på hemsidan angående problemet med information och massutskick samt publicering av årsmöteshandlingar TK
3. Arbetsbeskrivning för S:t Eriks juniorkonsult Mats
4. Ansökan till årsmötet att få bidra med kostnad för juniorkonsulten Mats
5. Punkt 1 från föregående åtgärdslista Karen

Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39 lgh 1108
11528 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 0707-41 57 30
Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2012-08-13
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan , Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg
Gunila Langius
Gunilla Tingström
Micke Almgren
Marie Andrén f o m §4 (klubbverksamheten)
Mats Nyberg
Kalle Persson (adjungerad)
Frånvarande: Hans Schauman
Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 8 juni 2012 godkändes och lades till
handlingarna efter det att Björn Wennebergs mailadress ändrats.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Hemsidan och massutskick fungerar inte varför varken inbjudningar eller information har
kunnat skickas ut till medlemmarna. Felet beror på att FSB bytt server som krånglat sedan
bytet. Vi har 2800 medlemmar, som kan nås via internet och mail. Björn skall ta kontakt
med FSB för att om möjligt få hemsidan i ordning snarast. Alla inbjudningar finns dock på
S:t Eriks anslagstavla.
Utbildning
Kalle skall i samarbete med Upplandsdistriktet anordna en utbildning i Steg 1 till hösten och en i Steg 2 till våren.
Juniorverksamheten
Mats presenterade ett förslag till arbetsbeskrivning för S.t Eriks juniorkonsult Måns
Berg, ett förslag som efter smärre justeringar skall presenteras och godkännas av S:t Erik. Mats skall likaså författa en skrivelse att presentera årsmötet för att få ett godkännande av årsmötet att bidra med kostnaden för Måns´ juniorkonsultverksamhet.
Klubbverksamheten och Medlemsverksamheten
Hans och Marie skall fortsätta sina besök på andra klubbar. Man planerar att skicka ut ett
klubb-blad med information till alla klubbar. Täby Bridgealliansen har problem med att
hitta lämplig lokal. Man planerar att sätta in en blänkare om detta problem i lokalpressen.



5. Ekonomi
Gunilla presenterade årets utfall. Vidare diskuterades årets budget -85.000 kronor.
Gunilla har lämnat samtliga pärmar med redovisning till Torbjörn Herngren inför
revisionen.

6. Sanktioner och VU-beslut
De Döva har fått en sanktion för en silvertävling i juli 2012. Inga VU-beslut hat fattats.

7. Årsmötet
På hemsidan skrivs att vi på grund av FSB:s serverbyte inte kan publicera alla årsmötes- handlingar ännu. Björn tar kontakt med valberedningen för att få deras förslag till nästa års styrelse.

8. Verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen skall uppdateras inför årsmötet.

9. FSB:s Distriktmöte 2012.
Björn, Marie, Micke och Kalle deltar i Distriktsmötet, Micke och Kalle deltar även i
Distriktledarutbildningen på söndagen. Björn anmäler alla till FSB.

10. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att behandla.

11. Åtgärdslistan
Kvar från föregående åtgärdslistan återstår en skrivelse till samtliga lagkaptener angående
våra guldtävlingar.

12. Nästa möte
Nästa möte blir den 3 september 2012 klockan 17.00 på S:t Erik.

13. Mötets avslutande
Björn avslutade mötet.



Vid protokollet: Justeras:



Gunila Langius Björn Wenneberg

Åtgärdslistan
6. Ändra Björns mailadress i föregående protokoll Gunila
7. Skriva på hemsidan angående problemet med information och massutskick samt publicering av årsmöteshandlingar TK
8. Arbetsbeskrivning för S:t Eriks juniorkonsult Mats
9. Ansökan till årsmötet att få bidra med kostnad för juniorkonsulten Mats
10. Punkt 1 från föregående åtgärdslista Karen

v
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80