Kommande tävlingar
17/09 Guldsimultanrally
03/10 Jubileumsguld
04/10 BK Tre Sang - Jubileumsguld La
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik

Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39 lgh 1108
11528 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 0707-41 57 30

Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2012-05-21
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan , Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg
Gunila Langius
Micke Almgren
Karen Gott
Marie Andrén
Mats Nyberg
Gunilla Tingström
Hans Schauman
Frånvarande: Kalle Persson (adjungerad)
Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 23 april 2012 godkändes och lades till
handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Karen och Micke rapporterade att alla distrikttävlingar är färdigspelade. Kansliet sköter
alla inbjudningarna till SM-finalerna, vi betalar ut resebidraget, pengar kommer från FSB.
Deltagarantalet i DM/SM-Par ökade i år, vi får 14 par till final mot 7 par förra året.
I Stockholmsserien återstrå bara några enstaka matcher. - Till Lag-Guld-Patton är bara 7
lag anmälda varför denna tävling troligen måste ställas in.
Utbildning
I Uppsala gick en utbildning i ”Ruter och Bridgemate” den 29 april 2012.
Klubb- och Medlemsverksamheten
Marie rapporterade att hon och Hans besökt ytterligar 2 klubbar och knutit flera kontakter
med klubbar under utbildningen i Uppsala den 29 april 2012.
Juniorverksamheten
Mats rapporterade att många juniorer på S:t Erik sökt bidrag. Hur skall vi ställa oss till ev
medverkan? Denna fråga tas upp på arbetsmötet. De nya blanketterna kommer att vara
klara till dess.
S.t Eriks juniorkonsulent, Måns Berg, berättade om sin satsning på
juniorverksamheten. Hans uppgift är främst att rekrytera juniorer och göra reklam för
Bridge och S:t Erik:s juniorsatsning. Varje fredag är det öppet hus för juniorer att komma
och spela. Det har skett en ökning från 1 bord till 4-5 bord under våren. Man hade via
Internet en ”Group On Kampanj” som vände sig till personer upp till åldern 35 år. Ca 6o
personer kom till denna event.- Det finns två projekt på gång, rekrytering och fortsatt
kontakt med dem som visat intresse. Vad beträffar kontakt med skolor visar det sig svårt
att få någon respons om det inte finns någon lärare som spelar bridge. Till hösten planeras
en rekrytering bland eleverna på KTH.- Ett glädjande budskap var att 14 juniorer från
Stockholmsdistriktet anmält sig till Rikslägret. – Björn har 30 juniorer från sin
Kunskapsskola som prövar på bridge på S;t Erik i veckan.

5. Ekonomi
Gunilla rapporterade att det ekonomiska utfallet är ok.

6. Sanktioner och VU-beslut
Inga sanktioner har beviljats och inga VU-beslut har tagits.

7. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

8. Åtgärdslistan
Allt utom bidragsblanketen för juniorer är åtgärdat.

9. Nästa möte
Nästa möte blir 8 juni 2012 klockan 17.00 hos Gunila på Wärmdö.

13. Mötets avslutande
Björn avslutade mötet.

Vid protokollet: Justeras:


Gunila Langius Björn Wenneberg
Åtgärdslistan
1. Punkter att ta upp på arbetsmötet Hela Styrelsen
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80