Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik

Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39 lgh 1108
11528 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 0707-41 57 30
Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2012-04-23
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan , Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg
Hans Schauman
Gunila Langius
Gunilla Tingström
Micke Almgren
Karen Gott
Marie Andrén
Mats Nyberg f o m §7 samt §4 (juniorverksamheten)
Frånvarande: Kalle Persson (adjungerad)
Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 19 mars 2012 godkändes och lades till
handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Karen och Micke rapporterade att Stockholmsserien flyter på. 3 lag i Div 3 väst ligger efter med matcher. De lag som så önskar kan spela en match på den tidigare annonserade gemensamma dagen den 15 maj 2012. De lag som har matcher kvar kan vända sig till Karen och få dispens till den 31 maj 2012. – DM-Lag gick bra och StBF fick 3 lag vidare till semifinal DM/SM-Lag (lagen Kamras, Wademark och Bahaj). – Damer-Lag (Damligan) vanns i Div 1 av lag Gunila S.t Erik. I Div 2 återstår en match. – Micke uppmanade alla att göra reklam för Pattons Guld-lagtävling, som arrangeras av S.t Erik och StBF gemensamt. Tävlingen äger rum den 2-3 juni 2012 och anmälan tas emot redan nu.
Utbildning
Kursen för TL-2 ställdes in på grund av för få anmälningar.-36 är anmälda till utbildning i Ruter/spader och Bridgemate den 29/4 i Uppsala. Reseersättning utgår till de stockholmspar som genomför utbildningen och kan äskas via mail från vår kassör Gunilla Tingström.
Klubbverksamheten och Medlemsverksamheten
Hans och Marie har påbörjat sin sejour med besök på andra klubbar. De har besökt
Hässelby BK och Danderyds BK. Projektet fortsätter med besök på fler klubbar, så
småningom skall alla klubbar få ett besök av StBF. – Norrortsklubbarna har fått erbjudande
att hyra en lokal i Täby, som skulle kunna fungera som ”Bridgens Hus”. Förhandlingar
pågår och om allt går vägen kan det förhoppningsvis öppnas till hösten.

Juniorverksamheten
Efter förfrågan angående StBF:s sponsring av juniorverksamheten med anledning av
StBF:s bidrag till juniorkonsulenten Måns Berg, som är anställd av S:t Erik, framhävde
Mats att tanken med konsulenten var att han skulle arbeta med juniorsatsning genom S:t
Erik för StBF och alla klubbarna i distriktet. Frågan om sponsring av juniorkonsulent tas
upp till behandling på arbetsmötet för ev vidarebefordran till årsmötet – Diskuterades
juniorernas ansökan om bidrag vid tävling på annan ort. Mats fick i uppdrag att göra ett
nytt förslag till ansökningsblankett.. – Björn erbjuder eleverna på Kunskapsgymnasiet i
Täby ett besök på S:t Erik med Måns Berg i slutet av maj 2012. Vi bjuder på en lättare
förtäring.

5. Ekonomi
Gunilla rapporterade att resultatet hittills är bra, men att debitering för flera tävlingar
återstår.

6. Sanktioner och VU-beslut
Karen har sänt in S.t Eriks ansökan om guldtävlingar till FSB.

7. Agenda för arbetshelgen 2012
Tidsplanen gicks igenom.

8. Övriga frågor
Beslöts att inte göra något åt förfrågan om ytterligare inskription på prisglasen. –En medlem har påpekat att det saknas protokoll på vår hemsida. Micke, som ansvarar för detta meddelade att något har hänt i Spader. Problemet är vidarebefordrat till Andreas Jansson, FSB, för åtgärd. Med anledning av problem med användningen av Spader, beslöts att lämna en fråga till FSB vid Distriktsträffen i Örebro i september 2012. Vi vill diskutera ”Användarvänligt Spader”.- Björn har kontaktat BK Riddarsporren och bett dem komma med en skriftlig beskrivning av verksamheten.

9. Åtgärdslistan
Allt från föregående åtgärdlista är klart.

10. Nästa möte
Nästa möte blir den 21 maj 2012 klockan 17.00 på S:t Erik. Björn bjuder in Måns Berg till
mötet och Micke bjuder in Jan Kamras

11. Mötets avslutande
Björn avslutade mötet.

Vid protokollet: Justeras:


Gunila Langius Björn Wenneberg
Åtgärdslistan
1. Ansökningsblankett till juniorer Mats
2. Skicka fråga till FSB:s distriktmöte Björn
3. Inbjudan till nästa möte Björn, Micke
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80