Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik

Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39 lgh 1108
11528 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 0707-41 57 30

Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2012-01-23
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan , Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg
Gunila Langius
Gunilla Tingström
Micke Almgren
Karen Gott
Marie Andrén
Mats Nyberg.
Frånvarande: Hans Schauman och Kalle Persson (adjungerad)
Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades och ordförande hälsade alla välkomna.

2. Dagordningen godkändes efter tillägg punkten Utbildning under verksamheten.

3. Protokoll från styrelsemötet den 28 november 2011 godkändes och lades till
handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Micke rapporterade att anmälningarna till DM-Mixed är glädjande stort (40 par och
anmälningstiden har ännu ej gått ut). För att om möjligt öka anmälningarna till våra
DM-tävlingar beslöts att skicka ut mail till samtliga medlemmar som har e-postadress (f n
1970 medlemmar) och likaså skicka ut påminnelse 14 dagar före dessa tävlingar. Det är
ytterst aktuellt att nu skicka påminnelse om DM/SM-Lag, där anmälningstiden utgår den
29/1 2012. Några klubbar har haft kval till DM-Par. BK S:t Erik har kval den 18/3 och
Arla har ännu ett kval den 25/3. - Beslöts att liksom förra året sponsra Patton-Guld-Lag-
tävlingen, som arrangeras av StBF tillsammans med BK S:t Erik. – Ålandsbridgen
arrangeras numera av Upplandsdistriktet. Tävlingen är en silvertävling, varför man infört
0-tolerans angående alkohol.
Klubbverksamheten
Marie rapporterade att hon tillsammans med Hans planerar att ”åka på turné” och
informera klubbarna om StBF (bl a vår hemsida) och likaså spela på klubbarna. En hel del
klubbar har börjat använda bridgemate, bl a Åkersberga som fått hjälp av Marie. – En
artikel om bridge kommer inom en månad i Täbys Lokaltidning med anledning av att
norrortsklubbarna försöker få kommunen att hjälpa till med att finna en gemensam lokal.
Medlemsverksamheten
Hans var inte närvarande, men klubb- och medlemsverksamheten arbetar tillsammans.

Juniorverksamheten
Mats rapporterade att juniorerna anordnar en PRO-AM-tävling med silverstatus den
11/2. Efter tävlingen ordnas med mingel och musikband och P-O Sundelin berättar
om intressanta brickor. Alla pengar går till juniorverksamheten. – I mars kommer reklam
om det planerade Group-On-Eventet i Pass.
Utbildning
Kalle Persson anordnar den 29/4 en kurs i Spader på Bridgens Hus i Uppsala, och den
21-22/4 en Steg 2 på BK S:t Erik. – Björn är utsedd till ordförande i FSB:s
utbildningskommitté. Där planeras en kurs för bridgelärare till hösten.

5. Ekonomi
Gunilla rapporterade att medlemsavgifterna ger lika mycket som förra året. Budgeterade
inkomster och utgifter följer budget.

6. Sanktioner och VU-beslut
Juniorernas Pro-Am-tävling den 11/2 har fått sanktion som silvertävling.
Inget VU-beslut har tagits.

7. Seniormässan 2012.
Beslöts att avvakta ev deltagande.

8. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.

9. Åtgärdslistan
Allt ordnat, dock skall Mats se till att annonsen i Pass kommer in.

10. Nästa möte
Nästa möte blir den 20 februari 2012 klockan 17.00 på S:t Erik.

13. Mötets avslutande
Björn avslutade mötet.

Vid protokollet: Justeras:


Gunila Langius Björn Wenneberg
Åtgärdslistan
1. Skicka påminnelsemail om tävlingar till medlemmarna TK
2. Besök på klubbarna Marie, Hans
3. Annons i Pass Mats
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80