Kommande tävlingar
18/10 Elitserien .... Rond 6-11
09/11 Manfred Kamras Minne
16/11 Uppsala lagguld
Rapporterade tävlingar
13/10 Enköpings BS - Enaträffen
07/09 SM Par Junior - omgång 4
07/09 SM Par Junior - omgång 3
Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39 lgh 1108
11528 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 0707-41 57 30

Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2012-03-19
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan, Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg
Micke Almgren
Marie Andrén
Karen Gott
Mats Nyberg
Kalle Persson (adjungerad)
Frånvarande: Gunila Langius, Gunilla Tingström och Hans Schauman
Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.
2. Dagordningen godkändes.
3. Protokoll från styrelsemötet den 20 februari 2012 godkändes och lades till handlingarna.
4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Karen och Micke rapporterade att vi fick 26 par till DM- Damer. 25 två-brickorsronder spelades vilket var uppskattat av många, medan några tyckte att det var väl mycket men rättvist. Distriktet får preliminärt 3 platser till SM-Finalen i denna tävling.
20 lag är anmälda till DM- Lag, där alla möter alla över 6-brickors-matcher. Bridgemate används och resultaten kommer direkt efter färdigspelad match. 4 lag går vidare till SM- semifinal, 2 av dessa lag får spela i Stockholm, ett i Örebro och ett i Linköping. TL (Ryszard Sliwinski) från Uppsala har anlitats då våra tävlingsledare vill spela.
Till DM- Par planeras en tävling med 28 par och 2-brickorsronder (54 brickor på en dag). Till dags datum har 73 par kvalat vilket innebär preliminärt 14 till SM final. Styrelsen beslöt att det ska finnas två TL under tävlingen.
Lag-Guld-Patton äger rum den 2-3 juni 2012 och vi samarbetar som förra året med S.t Erik.
Efter ett per kapsulum beslut har 15 st Bridgemate2 och en server beställts via BK S:t Erik till en total kostnad av SEK 24 000. Se bilaga.
Kalle informerade att han har anmält två spelare till disciplinnämnd för avvikande från tävling.Utbildning
Kalle har en Ruter-Bridgemate-utbildning i Uppsala den 29 april 2012. Länken finns på vår hemsida. De spelare från vårt distrikt, som deltar i denna utbildning, får ett resebidrag på 150 kronor (det är ingen anmälningsavgift). Marie skickar ut inbjudan till klubbansvariga.

Klubb- och Medlemsverksamheten
Marie rapporterade att hon och Hans har planerat besök på ett par klubbarna i distriktet. Artikeln i lokalpressen om ett ”Bridgens Hus” i Täby är inte färdig ännu.
Danderyds BS förväntas sluta med partävlingsverksamhet inom kort.
BK Riddarsporen vill söka om återinträde i StBF. För närvarande planeras inga partävlingar men möjligen lagtävlingar. Björn kontaktar klubben för att begära en skriftlig programförklaring tillsammans med deras ansökan. Han ska även påminna att de behöver ha minst åtta aktiva medlemmar.

Juniorverksamheten
Mats rapporterad att efter årets succé planeras en ny Pro-Am till 2013.
Den utbildning som ordnades av BK S:t Erik med anmälan via Groupon var mycket lyckad – 56 personer, varav en del var över 35 år. Måns Berg fortsätter med en kurs på söndagar som går i högt tempo och som på nio gånger i princip ska täcka grundkurs A och B.
Fredagsbridgen fortlöper med ett par tre bord.
St Erik har frågat om StBF är beredda att betala en fjärdedel av Måns Bergs lön. Björn förslog att detta diskuteras under arbetsmöte så att det finns möjlighet att för in det i budgeten och att det tas upp på årsmötet.
Principer för bidrag och förslag till ansökningsblankett tas upp på nästa möte.

5. Ekonomi
Gunilla var inte närvarande och hade inget att rapportera.

6. Sanktioner och VU-beslut
I föregående protokoll var det felaktigt angivit att 25 april var senaste dag för ansökan hos StBF till sanktion för guldtävling. I information som gick ut till klubbarna ändrades detta till 25 mars. Hittills har enbart BK S:t Erik ansökt om sanktioner Guldtävling – Plattliret den 23 februari 2013, Guld IAF den 13 april 2013 och Patton den 1-2 juni tillsammans med StBF. Samtliga tillstyrks av TK och vidarebefordras till kansliet direkt efter 25 mars.
7. Datum för arbetshelgen 2012
Vi börjar med ett styrelsemöte kl 18.00 den 8:e juni och fortsätter med planeringen den 9:e juni 2012. Vi är hemma hos Gunila.

8. Distriktsträffen 2012
Distriktsträffen äger rum 21 – 22 september i Örebro. Vid nästa möte bestäms om det finns några frågor som vi vill tas upp på träffen vilket ska meddelas Förbundet senast den 4:e maj.

9. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.


10. Åtgärdslistan
Inget återstår från föregående åtgärdslista.
11. Nästa möte
Nästa möte blir den 23 april 2012 klockan 17.00 på S:t Erik.

12. Mötets avslutande
Björn avslutade mötet.

Vid protokollet: Justeras:


Karen Gott Björn WennebergÅtgärdslistan
1. Mats tar fram underlag om bidrag till juniorer till nästa möte
2. Björn kontaktar BK Riddarsporren angående deras ansökan om återinträde i StBF
3. Karen skicka ansökningar till sanktion om guldtävlingar till Förbundet.

Bilaga
Text ur en e-post till styrelsen daterad 2012-02-29
”Vid förre styrelsemötet väcktes frågan om vi skulle tillsammans med BK S:t Erik köpa in nya Bridgemate 2. Dessa är helt kompatibla med nuvarande Bridgemate, så vi skulle då ha totalt 30 st vilket innebär att vi kan i princip lägger våra tävlingar var vi vill. Vi kan även låna ut till klubbarna Bridgemate för längre tider och inte enbart för enstaka tävlingar.

Vi har nu fått priset från Bridgeförlaget. Om vi köpa in 55 st (40 + 15) reduceras priset med 150:- till 1500:- och med 100:- per server till 2500:-.

Micke och jag har diskuterat detta och vårt förslag är att vi köper 15 st Bridgemate 2 och en server för totalt 24 000:-.

Efter vi har fått de nya Bridgemate bör våra nuvarande dosor lämnas för en total renovering tillsammans med BK S:t Eriks. (Vi gjorde en genomgång av tangenterna i höstas men nu skulle även elektroniken ses över.) Även detta fixar BK S:t Erik.

Eftersom BK S:t Erik har bråttom med sin beställning och endast får rabatten om hela beställningen läggs behöver vi ta beslut mycket snabbt varför jag föreslår att ta ett per kapsulum beslut. Efter jag har fått in era svar sammanställer jag dem och redovisar resultatet innan vi informerar BK S:t Erik av vårt beslut.

Hälsningar
Karen”

Text ur en e-post till styrelsen daterad 2012-03-05
”Hej på Er!

Jag har fått svar från Gunila, Hans och Marie. Alla är positiva till inköpet. Tillsammans med Micke och jag själv blir detta en majoritet i styrelsen för inköp av Bridgemate 2 och en server. Jag meddelar Mattias Weiler ikväll.

Hälsningar
Karen”

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80