Kommande tävlingar
17/09 Guldsimultanrally
03/10 Jubileumsguld
04/10 BK Tre Sang - Jubileumsguld La
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39 lgh 1108
11528 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 0707-41 57 30

Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2012-02-20
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan , Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg
Gunila Langius
Micke Almgren
Karen Gott
Marie Andrén
Kalle Persson (adjungerad)
Frånvarande: Mats Nyberg, Gunilla Tingström och Hans Schauman
Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 23 januari 2012 godkändes och lades till
handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Karen och Micke rapporterade att vi glädjande nog fått en ökning av antalet par i Dm- Mixed och DM-Veteraner. Ordförande, Björn Wenneberg gav Tk en stor eloge för deras arbete med att ivra för dessa tävlingar. Distriktet får preliminärt 3 platser till SM-Finalen i båda dessa tävlingar. 20 lag är anmälda till DM- Lag, där alla möter alla över 6-brickors-matcher. Bridgemate används och resultaten kommer direkt efter färdigspelad match. 3 lag går vidare till SM- semifinal, 2 av dessa lag får spela i Stockholm och ett i Linköping. Till
DM- Par planeras en tävling med 28 par och 2-brickorsronder (54 brickor på en dag). Om antalet kvalificerade är för få, kan parantalet ökas så att alla som kvalat får spela finalen. DM-Damer äger rum den 10 mars 2012, vi går ut med påminnelse veckan innan via
e-post till medlemmarna. Det har förekommit klagomål från spelare i S:t Eriks Ligaspel (där man är tvungen att ha en e-post-adress registrerad) att man får många ”onödiga” utskick från StBF. Micke meddelade att man kan blockera e-post från Spader genom att dölja sin e-post-adress under ”Minasidor/mina uppgifter”. Det har likaså kommit klagomål på att man i DM-tävlingarna spelar 3-brickorsronder, vilket medför att man möter färre par. Beslut om ändring till nästa spelsäsong tas på vårt arbetsmöte i juni 2012. Lag-Guld-Patton äger rum den 2-3 juni 2012 och vi samarbetar som förra året med S.t Erik. Vi sponsrar de juniorer, som ställer upp, med anmälningsavgiften, vidare bidrar vi med kostnad för tävlingsledare och mästarpoäng.


Utbildning
Kalle Persson har en Ruter-Bridgemate-utbildning i Uppsala den 29 april 2012. Kalle ber Uppsala att annonsera denna utbildning på sin hemsida och samtidigt länka denna annons till vår hemsida. De spelare från vårt distrikt, som deltar i denna utbildning, får anmälningsavgiften betald samt ett resebidrag på 150 kronor.
Klubb- och Medlemsverksamheten
Marie rapporterade att hon och Hans står ”i startgroparna” med besök på klubbarna i
distriktet. Artikeln i lokalpressen om ett ”Bridgens Hus” i Täby kommer så småningom.
Juniorverksamheten
Mats var ej närvarande men har rapporterat att Juniorernas Pro-Am- tävling gick mycket
bra och gav ett bra överskott.

5. Ekonomi
Gunilla var inte närvarande och hade inget att rapportera.

6. Sanktioner och VU-beslut
De Dövas bridgeklubb har fått sanktion att anordna 2 silvertävlingar, en individuell
tävling den 17 mars 2012 och Nordiska Mästerskapet För Döva Par den 5-6 juni 2012.
Klubbarna bör upplysas att ansökan om sanktion för Guldtävling skall vara StBF tillhanda
senast den 25 april 2012.

7. Övriga frågor
Marie undrade om man kan lägga in text till medlemmarna via vår hemsida. Vi måste
vänta tills FSB har löst detta problem. Micke meddelade att StBF skall ordna Lag SM-
semifinal för 6 lag den 21-22 april 2012. Micke och Kalle är tävlingsledare.

8. Åtgärdslistan
Marie och Hans är på gång med sina besök till klubbarna.

9. Nästa möte
Nästa möte blir den 19 mars 2012 klockan 17.00 på S:t Erik.

13. Mötets avslutande
Björn avslutade mötet.

Vid protokollet: Justeras:


Gunila Langius Björn Wenneberg
Åtgärdslistan
1. Info om DM-Damer via e-post till medlemmarna TK
2. Meddela Uppsaladistriktet angående annons om ruter-bridgemate-utbildning Kalle
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80