Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39
115 28 Stockholm
Tfn 08-510 52 117, 0707-41 57 30


Protokoll från konstituerande sammanträde med Stockholms Bridgeförbund 2011-09-04

Plats Bk S:t Erik, Kronobergsgatan 12

Närvarande: Björn Wenneberg
Gunila Langius
Gunilla Tingström
Karen Gott
Micke Almgren
Mats Nyberg
Marie Andrén
Frånvarande: Hans Schauman

Delges: Via hemsidan och mail till klubbar anslutna till StBF samt revisorerna.

1. Mötet öppnades av Björn Wenneberg som hälsade den nya styrelsemedlemmen Marie Andrén välkommen.

2. Konstituering av styrelse för 2011-2012
Björn Wenneberg är vald till ordförande av årsmötet.
Styrelsen konstituerades enligt följande:
Ordförande Björn Wenneberg
Vice ordförande Hans Schauman
Kassör Gunilla Tingström
Sekreterare Gunila Langius
TK Karen Gott (ansvarig) och Micke Almgren
IT-ansvarig Micke Almgren
Medlemsansvarig Hans Schauman
Klubbansvarig Marie Andrén
Junioransvarig Mats Nyberg

3. Firmatecknare
Förbundets firma tecknas av ordföranden Björn Wenneberg och kassören Gunilla Tingström.


5. Nästa möte
Nästa möte hålls måndagen den 19 september 2011 kl. 17.00 i S:t Eriks lokal.
Vid protokollet: Justeras:
Gunila Langius Björn Wenneberg
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80