Kommande tävlingar
18/10 Elitserien .... Rond 6-11
09/11 Manfred Kamras Minne
16/11 Uppsala lagguld
Rapporterade tävlingar
13/10 Enköpings BS - Enaträffen
07/09 SM Par Junior - omgång 4
07/09 SM Par Junior - omgång 3
Stockholms Bridgeförbund
Eriklundsvägen 302
187 53 Täby
Tfn 08-510 52 117 0707-41 57 30

Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2011-04-18
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan 12, Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg
Hans Schauman
Gunila Langius
Micke Almgren
Karen Gott
Gunilla Tingström
Mats Nyberg
Frånvarande:Kalle Persson (adjungerad)
Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

2. Protokoll från styrelsemötet den 21 mars 2011 godkändes och lades till handlingarna.

3. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Karen rapporterade att alla DM-tävlingar är avklarade. I DM-Par deltog 46 par, 2 par var mindre rutinerade. Det bästa av dessa två par erhöll en plakett. De flesta parspelarna vill hellre ha 2-brickorsronder, så att man får möta fler par än som nu vid 3-brickorsronder. Vi diskuterar ev ändrat upplägg till nästa år under arbetshelgen. Då diskuteras även en spelhelg för mindre rutinerade till nästa år.
Till SM-Par har 7 par kvalificerat sig (46 par deltog).
Till SM-Veteraner 2 par (16 par deltog).
Till SM-Mixed 3 par (46 par deltog).
Till SM-Damer 3 par (26 par deltog).
Klubbverksamheten
Hans rapporterade att det finns åtskilliga klubbar i distriktet, som inte är medlemmar i
FSB. Vi diskuterar möjligheter att åtgärda detta under arbetshelgen.
Medlemsverksamheten
Hans hade inget att rapportera. Björn har fått inbjudan till Riksstämman från FSB. Han
vidarebefordrar den via mail till alla styrelsemedlemmarna.
Juniorverksamheten
Mats rapporterade att han har författat ett brev, som skall sändas ut till alla klubbarna, där
man uppmanar klubbarna att (möjligen via medlemmar som är lärare) starta
juniorverksamhet i skolorna. StBf är villig att stödja denna verksamhet med ex
material. Vidare rapporterades att Bk S:t Erik har anställt Måns Berg som konsulent för att
under 2 månader hjälpa till med juniorverksamheten.

5. Ekonomi
Gunilla rapporterade att läget är mycket stabilt för tillfället.

6. Sanktioner och VU-beslut
Inga sanktion har beviljats och inga VU-beslut har tagits. Hans och Karen skickar
ut en förfrågan till klubbarna om de vill anordna guldtävling säsongen 2011-12. Sådan
ansökan måste skickas in snarast.

7. Webb-hotellet
Björn har förgäves försökt säga upp vårt avtal utan resultat. Vi avvaktar och tar kontakt
med Torbjörn Härngren.

8. Arbetshelgen
Arbetshelgen planerades i stort.

9. Övriga frågor
Björn rapporterade från ett möte med SISU. Vi är inbjudna till ett möte med SISU den 5
maj 2011. Hans undersöker om han kan deltaga. SISU skulle kunna hjälpa oss med
utbildning och andra frågor ex pensionärsbridgen.

10. Åtgärdslistan
Samtliga punkter utom frågan till Djursholms GKBK har åtgärdats.

11. Nästa möte
Nästa möte äger rum fredagen 27 maj 2011 kl 16.00 hos Gunila På Wärmdö.
.
12. Mötets avslutande
Björn avslutade mötet.


Vid protokollet: Justeras:


Gunila Langius Björn Wenneberg

Åtgärdslistan

1. Ändra datum för Plattliret Tävlingskommittén
2. Info till klubbarna ang Guldtävlingar Tävlingskommittén
3. Brev till klubbarna ang juniorstart i skolorna Mats
4. Webb-hotellet, ta kontakt med Torbjörn Herngren Björn
5. Ev möte med Sisu Hans
6. Kontakt med Djursholms GKBK skjuts upp till hösten
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80