Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
Eriklundsvägen 302
187 53 Täby
Tfn 08-510 52 117 0707-41 57 30

Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2011-03-21
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan 12, Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg
Hans Schauman (tom § 4)
Gunila Langius
Micke Almgren
Karen Gott
Frånvarande: Gunilla Tingström, Mats Nyberg, Kalle Persson (adjungerad). Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

2. Protokoll från styrelsemötet den 14 februari 2011 godkändes och lades till handlingarna.

3. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Karen rapporterade att DM-Damer spelats med 24 par varav 2 par kom från andra distrikt.
Alla mötte alla över 46 brickor, vilket uppskattades. Vi får troligen 3 par vidare till SM-
finalen. Även minglet efteråt blev uppskattat. Karen har informerat PASS angående speldatum för återstående tävlingar.
Deltagarna i SM-Par motsätter sig tävlingsformen ”Gröna Hissen”.
Den 9-10 april 2011 äger en semi-final i SM-Lag rum på S:t Erik. Micke och Kalle är tävlingsledare. Inbjudan till lagen angående hotell mm skall skickas ut.

Klubbverksamheten
Melvin har avsagt sig vidare deltagande i styrelsen. Hans blir ny klubbansvarig
styrelsemedlem och samtliga frågor som Melvin skulle ha tagit itu med tas upp till
diskussion på arbetshelgen i maj 2011. Vidare diskuteras då även ett förslag till klubbarna
att spela kval till DM-Veteraner, DM-par och DM-Lag. Klubbträffen planeras nu kunna äga
rum i augusti 2011. Hans skickar snarast ut inbjudan till Par-DM att sättas upp på
klubbarnas anslagstavla.

Medlemsverksamheten
Hans rapporterade att Kalles försök att få kontakt med Djursholms GKBK inte har lyckats,
nytt försök skall vidtas.

Juniorverksamheten
Mats var ej närvarande men har rapporterat att hans engagemang med bridge i hans skola
måst skjutas upp på grund av hans sjukskrivning. Han skall så snart som möjligt börja
igen. I Björns skola har StBf bidraget med bridgebord, kortlekar och kursbok och Björn
fortsätter med sin juniorverksamhet. Mats rapporterade vidare att måndagen den 28 mars
2011 skall han ha ett möte angående den fortsatta juniorverksamheten och Björn tar kontakt
med Mats angående detta möte. Vidare tar Björn kontakt med Kjell Lornby, som har en
pågående juniorverksamhet på Norra Real. Klubbarna bör informeras om möjligheten att
via engagerade bridgespelande lärare finns det möjlighet att intresserar skolungdomar för
bridge. Till arbetshelgen tar Gunila fram ett förslag till utskick till klubbarna angående
klubbarnas möjlighet att ansöka om bidrag för nybörjarkurser, juniorverksamhet mm.

5. Ekonomi
Gunilla var ej närvarande men har meddelat att det inte finns något att rapportera. Vi har fått
en faktura från vår tidigare Webb-domän, Björn tar kontakt på nytt med detta bolag.

6. Sanktioner och VU-beslut
Silversanktion för De Dövas Bridgevecka i juli 20011 beviljas.

7. Övriga frågor
Micke rapporterade att Södertälje BS har kommit igång med mer spel, de har skaffat ruter och ansöker nu om bidrag till nybörjarkurs. Detta beviljades enligt de krav, som tidigare ställts upp. Micke meddelar Södertälje BS.

15. Åtgärdslistan
Punkt 1, 2 och 3 kvarstår. Punkt 9 bortfaller med anledning av Melvins avhopp från styrelsen..

16. Nästa möte
Nästa möte äger rum måndagen den 18 april 2011 kl 16.30 på BK S:t Erik.

17. Mötets avslutande
Björn avslutade mötet.


Vid protokollet: Justeras:


Gunila Langius Björn Wenneberg

Åtgärdslistan

1. Inbjudan till DM-Par att sättas upp på klubbarna Hans
2. Ta kontakt med Djursholms GKBK Kalle
3. Ta kontakt med Mats angående juniormöte Björn
4. Ta kontakt med Kjell Lornby ang juniorbridgen Björn
5. Förslag till utskick Gunila
6. Faktura från Webb-domän Björn
7. Meddela Södertälje BS Micke
8. Utskick till SM-Lagen ang hotellmöjligheter TK
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80