Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
Köpenhamnsgatan 10, 5 tr
164 42 Kista
Tfn 08-30 62 78, mobil 0703-98 56 93
Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2010-08-16
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan 12, Stockholm

Närvarande: Birgitta Ternblad
Pontus Silow
Gunila Langius
Micke Almgren
Hans Schaumann
Mats Nyberg
Tommy Westman
Karen Gott (adjungerad)
Frånvarande: Gunilla Tingström. Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades och dagordningen godkändes.

2. Protokollet från styrelsemötet den 11-12 juni 2010 gicks igenom och lades till handlingarna. .

3. Tävlingsverksamheten. Tävlingsprogrammet för nästa verksamhetsår är klart, man måste bara kolla att alla datum stämmer med BK S:t.Erik. Micke lägger in tävlingsprogrammet på vår hemsida. – Den Guldtävling, som StBF skall anordna tillsammans med S:t Erik, tar Pontus och Tommy hand om tillsammans med representant från S:t Erik. – Karen gör en inbjudan till Damer-DM-Lag (Damligan).

4. Ekonomi. Resultatrapport, balansrapport och budget gicks igenom inför föreståndande årsmöte.

5. Sanktioner och VU -beslut. Styrelsen godkände beslutet att resebidrag till deltagare i SM-För-Nybörjare skall betalas ut. Likaså betalas startavgiften för förra årets SM-segrare i SM-Damer ut. - Vi bör till nästa år lägga en motion till SBF att föregående års vinnare skall få spela utan att erlägga startavgift under förutsättning att paret har samma konstellation och att båda representerar samma distrikt.

6. Artikel i Pass. Gunila tar kontakt med Passredaktören för att utröna när nästa nummer utkommer, så att vi får in aktuella inbjudningar och vårt spelprogram.

7. Klubbverksamheten. Denna verksamhet blir en fråga för nästa verksamhetsårs styrelse.

8. Årsmötet. Beslöts att starta årsmötet den 3 september 2010 kl 17.30 och därefter bjuda in till Oktobersilver. De spelare, som deltager på årsmötet, spelar gratis övriga betala 60 kronor Birgitta vidtalar någon som tl och ordnar brickor, Gunila ordnar med priser. Efter tävlingen ordnas mingel med öl och vin samt tilltugg. Mats och Hans köper in drycker, Birgitta snacks. Birgitta talar med Anette i köket angående arrangemanget.

9. Verksamhetsberättelsen. Underlaget för verksamhetsberättelsen gicks igenom. Micke och Gunila lägger in den på hemsidan inför årsmötet.

10. Övriga frågor. Diskuterades juniorernas bidrag för att deltaga i tävlingar. Nästa styrelse får ta ställning till denna fråga, juniorerna uppmanas att söka bidrag hos StBF.

11. Åtgärdslistan. Angående mentorskapet, som beslöts på förra styrelsemötet, fick Birgitta
och Karen i uppdrag att vidareutveckla mentorbridge, huvudsakligen då lagbridge. En
inbjudan skall gå ut för att söka mentorer och även lag, som anmäler intresse för en
mentor.

12. Nästa möte. Nästa möte blir den nya styrelsens konstituerande möte den 3 september
2010. Då skall även påföljande mötesdatum bestämmas.

Vid protokollet: Justeras:


Gunila Langius Birgitta Ternblad
Åtgärdslista:
1 Lägga in inbjudningar, spelprogram, årsmöteshandlingar mm på hemsidan Micke
2 Ta kontakt med Pass Gunila
3 Årsmöte med spel Birgitta, Gunila, Hans, Mats
4 Utveckla mentorbridgen Birgitta, Karen
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80