Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms BridgeförbundVerksamhetsberättelse 2009-2010

Verksamhetsberättelse för Stockholms Bridgeförbund 2009-2010

Styrelsen har under mandatperioden 2009-2010 haft följande sammansättning:

Ordförande och administrativt ansvarig Birgitta Ternblad

Vice ordförande Pontus Silow
Tävlingskommitté Pontus Silow, Tommy Westman och Karen Gott (adjungerad)
Sekreterare Gunila Langius
Kassör Gunilla Tingström
Klubbansvarig Hans Schauman
IT-ansvarig Tommy Westman, Micke Almgren
STOJ Mats Nyberg

VU har under verksamhetsåret bestått av Birgitta Ternblad, Pontus Silow och en tredje styrelsemedlem, som är ansvarig för frågan.

Styrelsen har förutom kommitté- och VU-möten haft åtta protokollförda sammanträden.
Under en arbetshelg 11/6-12/6 2010 planerades kommande års verksamhet med tyngdpunkt på tävlingsprogrammet.

Vid Distriktsmötet i Örebro representerades distriktet av Birgitta Ternblad, Pontus Silow, Gunila Langius och Micke Almgren. Förutom övriga uppdrag har två av styrelsens medlemmar agerat som serieledare i Stockholmsserien, administrerat DM-lag, DM-partävlingar, Stockholmsrallyt och utfört registrering av rankingfiler för distriktets tävlingar.

Information till medlemmarna – hemsida på Internet

Stockholms Bridgeförbund har, som komplement till Förbundet Svensk Bridges hemsida, en egen hemsida i Spader. De som besökt hemsidan har hittat tävlingsresultat, inbjudningar, regler och uppgifter om medlemmarna i styrelse samt årsmötes- och styrelseprotokoll.
Inbjudningar till distriktets tävlingar har under året sänts ut via e-post till klubbarna. StBF informerar om sina tävlingar via E-post även till de enskilda medlemmar som har e-postadress anmäld hos medlem på nätet. Klubbarna har via e-post påmints när ny information eller styrelseprotokoll lagts ut på hemsidan.

Medlemsredovisning (siffror inom parentes avser föregående verksamhetsår)

Stockholms Bridgeförbund hade under verksamhetsåret 2966 (2730) fullbetalande medlemmar och 35 (44) juniorer samt 457 (537) I-medlemmar och 38 ständiga medlemmar, totalt 3496 (3349) medlemmar, fördelade på 41 (42) klubbar. Årsavgiften har varit 230 kr till Förbundet Svensk Bridge och 40 kr till Stockholms Bridgeförbund.


Ekonomi (siffror inom parentes avser föregående verksamhetsår)

Omsättningen har under året uppgått till 212.342 (226.684), varav 119.480 (109.200) var medlemsavgifter. Resultatet under året blev ett underskott - 2.928 (17.660).
Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till separata resultat- och balansräkningar.
Tävlingsverksamheten har gått med underskott enligt budget och plan. För att stimulera intresset för deltagande i SM/DM har StBF sponsrat en del av startavgifterna till Svensk Bridge och givit resebidrag till alla SM-finalister samt försökt att öka trivseln vid våra DM-tävlingar med blommor, frukt, och godis.

Utbildningsverksamheten 2009-2010

Under verksamhetsåret har vi genomfört en uppdateringskurs för guld (5 deltagare) och en TL-kurs Steg 2
(7 deltagare). Båda kurserna leddes av Kalle Persson. Dessutom har Thomas Winther från FSB haft utbildning i ruter, spader och bridgemate (14 deltagare).

Klubbträff 2010

Den av StBF planerade klubbträffen måste tyvärr ställas in på grund av för litet intresse.

Tävlingsverksamheten

Kvalitetsarbete

TK har under året fortsatt arbetet med att försöka höja attraktionskraften i distriktets tävlingar eftersom vi sett en fallande trend i antalet par och lag, som spelar kval och finaler i distriktets regi.
Arbetet har bl a inneburit nya tävlingsupplägg, olika antal brickor och frukost före tävling. Resultaten från de senaste två verksamhetsåren har visat att ytterligare åtgärder är nödvändiga för att vända den fallande trenden.
Flera faktorer tyder dessutom på att klyftorna mellan elitspelare, vana tävlingsspelare och mindre rutinerade spelare ökar när det gäller DM-finaler och guldtävlingar. Denna utveckling delar Stockholmsdistriktet med övriga landet, men det är TK:s uppfattning att förändringsarbetet måste inledas lokalt. Därför planeras en del betydande förändringar inför kommande verksamhetsår.

Guldtävlingar

Tre guldtävlingar har spelats i distriktet under året.
1. STOJ:s Taco-IMP 5 september 2009 vanns av Per-Ola Cullin-Peter Bertheau BK S:t Erik
2. BK S:t Eriks Plattliret 30 januari 2010 vanns av Sven-Åke Bjerregård-Tommy Gullberg BK S:t Erik
3. BK S:t Eriks Guld-IAF 29 maj 2010 vanns av Helena Strömberg BK S:t Erik – Dan Bylund Sundsvallsbridgen.

SM/DM

Styrelsen har under året haft direktfinal i samtliga DM-SM-tävlingar.
Startavgifterna har liksom förra året varit subventionerade av distriktet.
Till varje DM-final utgick inbjudan till distriktets alla klubbar samt direkt e-post enligt nedan.
I varje final utdelades glasplaketter till de 3 främsta paren, blommor till segrarna. Distriktet bjöd på frukt och godis i samtliga tävlingar samt frukost och även lättare förtäring efter några av tävlingarna.
Styrelsen har lagt ned ett stort arbete på att intressera spelare för att delta.
Öppna DM Par

DM-finalen spelades på BK S:t Erik med 35 par över 70 brickor lördagen den 17 april 2010.
DM-mästare 2010:

1. Mats Axdorph – Johnny Östberg
2. Anders Morath – Bengt-Erik Efraimsson
3. Krister Ahlesved – Johan Upmark
Stockholmsdistriktet fick ytterligare tre par kvalificerade till SM-finalen, vilket innebär att även följande par spelar SM-final 2010:
4. Thomas Magnusson – Ben Hayes
5. Björn Wennerberg – Göran Andersson
6. Torbjörn Gustavsson – Per Clarin

DM par Veteraner

DM-finalen spelades i AlvikBC:s lokal i Alvik .med 26 par (förra året 24 par) över 42 brickor lördagen den 27 april 2010. Distriktet fick 3 platser i SM-finalen (förra året 2).
DM-mästare 2010:

1. Mart Altmäe – Björn Wenneberg
2. Lars Norbäck – Gösta Ohlsén
3. Tommy Gullberg – Madeleine Swanström

DM par Damer

Ett försök gjordes i december att anordna DM-finalen i Djursholm, men på grund av stort motstånd främst från spelare i BK S:t Erik blev antalet startande för lågt och tävlingen ställdes in. Kritiken riktades främst mot det geografiska valet, men även datumet angavs som problem. Ett tävlingstillfälle anordnades i mars och då samlades 22 (26 förra året) par till huvudtävlingen, som omfattade 42 brickor. – Vid samma tillfälle anordnades på eftermiddagen en ”Skuggtävling” för mindre rutinerade, som spelade samma 24 brickor som huvudtävlingen spelat på förmiddagen. Denna tävling samlade 16 par och vanns av Ellen Norman – I-B Edholm. – Vid båda tävlingarna gick inbjudningar ut via e-post till alla damer i distriktet, som anmält e-postadress i ”Medlem på nätet”. Samtliga klubbar fick också inbjudningar via e-post. Även en del ”raggning” förekom.
DM-mästare 2010:

1. Inga Wästeby – Anna Mårtensson
2. Britt-Marie Hedrén – Ingegerd Weinberg
3. Carmen Tusson - Kerstin Strandberg
Distriktet fick 3 platser i SM-finalen (förra året 3).
I årets SM-final spelade dessutom förra årets SM-mästare Margaretha Norbäck – Tora Philip och eftersom Carmen Tusson – Kerstin Strandberg inte kunde ställa upp i finalen spelade även
Marianne Primér – Elisabeth Nordling.

DM par Mixed

DM-finalen spelades över 42 brickor. I DM-finalen deltog 55 par (förra året 41en ökning med 14 par!). Distriktet fick därmed 4 platser i SM-finalen (3 förra året).
DM-mästare 2010:

1. Britt-Marie Hedrén – Kenneth Bäckström
2. Kristin Nedlich – Bengt Pettersson
3. Kerstin Strandberg – Kjell Swanström
4. Bim Ödlund – Max Ödlund.


SM-finaler, partävlingar

Finalerna spelades under Bridgefestivalen i Örebro under juli-augusti 2009. Bästa placering fick Madeleine Swanström – Tommy Gullberg med guld i SM Veteraner samt Bengt-Erik Efraimsson – Anders Morath med guld i A-finalen SM Par. Distriktet ber att få framföra gratulationer för enastående insatser!

Placeringar i SM-finalerna för dem som kvalat i StBF:

SM Par Veteraner 30 – 31 juli 2010 (51 par):
1. Madeleine Swanström – Tommy Gullberg BK S:t Erik
12. Lars Norbäck – Gösta Ohlsén Lidingö BK – BK S:t Erik
19. Mart Altmäe – Björn Wenneberg BK S:t Erik – BK Alert

SM Par Damer 1 – 2 augusti 2010 (51 par):
6. Tora Philip – Margaretha Norbäck BK S:t Erik – Lidingö BK
21. Anna Mårtensson – Inga Wästeby BK S:t Erik
24. Elisabeth Nordling – Marianne Primér BK S:t Erik
33. Britt-Marie Hedrén – Ingegerd Weinberg BK Tre Sang Farsta – Rönninge BS

SM Par Nybörjarträffen 1– 2 augusti 2010 ( 22 par)
5. Christer Nordin – Stina-Maria Nordin BK ALERT
7. Annika Grindborg – Gunilla Johansson BK S:t Erik

SM Par Mixed 4 – 5 augusti 2010 (52 par):
10. Britt- Marie Ödlund – Max Ödlund BK S:t Erik
18. Britt-Marie Hedrén – Kenneth Bäckström BK Tre Sang Farsta - BK S:t Erik
31. Kerstin Strandberg – Kjell Swanström BK S:t Erik
50 Kristin Nedlich- Bengt Pettersson BK Herkules - BK S:t Erik

SM Par Öppna 6 – 8 augusti 2010:

A-final 7- 8 augusti (52 par):
1. Bengt-Erik Efraimsson – Anders Morath BK S:t Erik
10. Mats Axdorph – Jonny Östberg BK S:t Erik
11. Göran Andersson – Björn Wenneberg BK Alert
15. Eric Arvidsson – partner från annat distrikt BK S:t Erik
16 Ulla-Britt Goldberg – Lars Goldberg BK S:t Erik.
19. Per Clarin – Torbjörn Gustavsson BK S:t Erik
26. Johan Upmark – med partner från annat distrikt BK S:t Erik
31 Jan Sellberg – Olle Wadmark BK S:t Erik

B-final 7– 8 augusti (78 par):
1. Pontus Silow – partner från annat distrikt BK S:t Erik
4. Ola Stavås – Johan Nilsson BK S:t Erik

Stockholmsrallyt

Stockholmsrallyt 10-årsjubilerade denna säsong, varför Stockholms Bridgeförbund valde att fira detta genom att inte ta ut några anmälningsavgifter och garantera 10 000 kronor i prispengar. Vinnare i rallyt 2009-2010 var:

1. Olle Wadmark, Tommy Strindfors och Ulf Lundgren
4. Margaretha Norbäck och Tora Philip


Utöver detta lottades 5 priser á 500 kronor ut.

Tävlingarna som ingick i rallyt var:
- Silvermixeden 29/8 2009 på BK S:t Erik
- Annandagssilver 26/12 2009 BK S:t Erik
- Mellandagsbarometer 29/12 2009 på BK S:t Erik
- Nyårssilver 1/1 2010 på BK S:t Erik
- Trettondagssilver 6/1 2010 på BK S:t Erik
- Långfredagssilver 2/4 2010 på BK Två Ess
- Öppna KM Individuellt 5/4 2010 på BK S:t Erik
- Öppna KM Par 16/5 2010 på BK S:t Erik


Lagtävlingar

Stockholmsserien 2009-2010

I Stockholmsserien spelade 8 lag i divisionerna I –III och 5 lag spelade i Division IV DAG. Totalt spelade 61 lag i serien (förra året 57). Man hade gemensam första och sista speldag på S:t Erik.

Segrare blev:
Div I BK S:t Erik ”Huvet”
Div II Norra Broberg Band
Div II Södra BK S:t Erik ”Kämpe”
Div III Norra BK S:t Erik ”Kort & Gott”
Div III Södra Tre Sang ”Ronald”
Div III Västra Alvik BC "Henerud"
Div III Östra BK S:t Erik “Aristocats”
Div IV Dag BK S:t Erik ”Tora”

DM-lag Damer 2009-2010 (Damligan)

Serien spelades i två divisioner med 6 lag i Div.1 samt 6 lag i Div.2.
Division 1 vanns av Lag S:t Erik Gunila.
I laget spelade: Gunila Langius, Christina Blomberg, Margaretha Norbäck, Lily Sturesson samt Elena Ström.
Division 2 vanns av Lag S:t Erik ABC.
I laget spelade: Ann-Britt Carlén, Yvonne Flodqvist, Elisabeth Nordling, Meta Renberg, Carolin Tesch, Christina Torsslow samt Ingrid Linnarsson.

SM/DM-lag

24 lag bjöds in till en direkt finalhelg den 27-28 februari 2010 med gruppspel (5x 12 brickor) på lördagen och finaler på söndagen (alla mötte alla) om 8 brickor/match) Upplägget var alltså liknande som föregående år och tävlingen blev även i år lyckad.
Stockholm fick 4 lag vidare till SM-final (plus fjolårssegrarna Lag Berik) vilka fördelades efter DM-resultatet (där plats 1-3 är DM-mästare 2010).

1. Lag Wademark
2. Lag Berik
3. Lag Tyresö BK
4. Lag Kamras
5. Lag Osorterat

Lag Kamras vann SM-finalen 2010


SM-Lag Veteraner

Tävlingen spelades under Bridgefestivalveckan i Örebro. Vann gjorde lag ”Morfar Ginko” och i laget ingick Peter Backlund BK S:t Erik.

Allsvenskan elitserien, div II och III (arrangeras av Förbundet Svensk Bridge)

Placering för de lag som tillhör Stockholmsdistriktet:

Elitserien
5. BK S:t Erik, Hella
6. Näsby BS

Div II Mellersta
1. BK S:t Erik, Morot (uppflyttning till Elitserien)
2. BK S:t Erik, Bahaj
5. BK S:t Erik, Båt
6. BK S:t Erik, Galleri
10. BK S.t Erik, Huvet
Div III Stockholm
1. BK S:t Erik, Weiler (uppflyttning till div II)
2. BK S:t Erik, Kämpe
3. BK S:t Erik, Groggy
5. Lidingö BK
6. Tyresö BK
7. Stjärnskottens BK
8. BK S:t Erik, På Kryss
9. BK Två Ess
10. BK S:t Erik, Maran

Allsvenskan div IV Stockholm

I Allsvenskan div IV spelade 2 grupper med 12 lag (13 förra året). I grupp A segrade Tyresö BK och
i grupp B segrade BK S:t Erik ”Stella”. Bägge lagen uppflyttas till div III.

Juniorer

JSM-lag

Eric Arvidsson och Fredrik Alfredsson, båda från BK S:t Erik, kom på tredje plats i lag med Cecilia Rimstedt och
Karl Asplund.

JSM-par

Simon Bech BK S:t Erik placerade sig bäst från Stockholm, han kom 7:a med partner från annat distrikt. 10:a kom Erika Rodin BK S:t Erik, 11:a Eric Arvidsson BK S:t Erik och 13:de blev Kristin Nerlich BK S:t Erik.
.
IT

Under året har fokus varit att fortsätta arbetet, som inleddes föregående verksamhetsår. Vi har i dag ett webbhotell, där vi kan nyttja utrymme för gemensam lagring av dokument. En hemsida bestående av ett navigationslager ovanpå spader har tagits fram. Det har dock ännu inte tagits något beslut kring lansering av detta publikt.

STOJ ( Stockholm juniorerna)

STOJ har under året bedrivit bridge för ungdomar på fredagarna. De har då under lättsamma former med fika och instruktörer kunnat pröva på att spela och lära sig mer om bridge. STOJ har under året anordnat en tävling ”kräftguldet”, som blev en populär tillställning, men denna gång var det (liksom i fjol) taco på menyn. STOJ har även bidragit till resor för juniorer för deltagande i tävlingar. Under våren 2010 togs beslutet att lägga ner STOJ i dess nuvarande form. Andra satsningar på juniorverksamheten håller på att ta form.

Stockholm den 20 augusti 2010


Birgitta Ternblad Pontus Silow Gunila Langius Micke Almgren


Gunilla Tingström Hans Schauman Tommy Westman Mats Nyberg

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80