Kommande tävlingar
16/07 INSTÄLLD - Walthers Bildelar G
24/07 SM Par Dam - Omgång 1
24/07 Swedish Open Junior Pairs - Om
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
Stockholms Bridgeförbund
Nackagatan 29, 3 tr
116 47 Stockholm
Tfn 08-30 62 78, mobil 0703-98 56 93
Kanslitelefon 0730 488 118
Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2010-05-24
Plats BK S:t Erik, Kronobergsgatan 12
Närvarande: Birgitta Ternblad
Pontus Silow
Gunila Langius
Micke Almgren
Hans Schauman
Tommy Westman (fr. o m § 4)
Frånvarande: Gunilla Tingström, Karen Gott (adjungerad till styrelsen i egenskap av ansvarig
för Damligan) och Göran Sallstedt (Distrikttävlingsledare)

Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna att titta på hemsidan.

1. Mötet öppnades och dagordningen godkändes med vissa ändringar.

2. Protokollet från styrelsemötet den 15 april 2010 gicks igenom.

3. Tävlingsverksamheten. Pontus och Micke rapporterade att prislistan från Rallyspelet var ordnad. De tre första pristagarna får dela på 6000 kronor dvs. 2000 kronor var.
!a Olle Wademark, 2:a Tommy Strindfors och 3:a Ulf Lundgren.
4:a-5:a var Margaretha Norbäck-Tora Philip, som får 750 kronor var.
Därefter utlottades 5 st. priser på 500 kronor var och lottningen utföll sålunda:
28:a Simon Beck, 33:a Ingegerd Weinberg, 73:a Bengt Pettersson, 93:a Lars Manneteg och 133:a Johan Linander. Pontus tar kontakt med samtliga pristagare för utbetalning via kassören. – Endast en tävling återstår nämligen sista speldagen i Stockholmsserien, som sker lördagen den 5 juni på S:t Erik. – Utbildning av TL-steg 1 kommer att anordnas i augusti och kommer att annonseras senare. Uppsaladistriktet inbjuds.

4. Klubbträffen. Hans berättade om sin idé att värva juniorer och detta får vara A) en av huvudpunkterna vid mötet. Vidare tar vi upp utvecklingen av klubbverksamheten i stort, C) Karen rapporterar om Dambridge och D) frågan om mentorverksamhet presenteras, Birgitta tar fram punkter. E) Vidare berättar Birgitta om utbildning i en klubbs regi, Högdalen tas som exempel. – I samband med frågan E) beslöts att ändra ett tidigare beslut angående ersättning till klubbar som genomför utbildning. Tidigare beslut att ersättning endast utgår om eleverna blir IT-medlemmar ändras till att ersättning utgår för medlem som genomför kursen.

5. Ekonomisk rapportering. Gunilla Tingström.var ej närvarande varför denna punkt tas upp nästa gång. Birgitta rapporterade att det verkar som om vi får ett visst överskott för verksamhetsåret.

6. Info i Pass. Den nye redaktören är positiv till denna info och vi diskuterar utformningen vid arbetshelgen.
7. Sanktioner och Vu-beslut. Sanktion har beviljats för silvertävling vid huvudtävlingen i De Dövas Bridgevecka den 4-7 juli 2010.

8. Hemsidan. På datorn visade Tommy hur vår nya hemsida ser ut.

9. Arbetshelgen. Äger rum som planerat den 11-12 juni.

10. Valberedningen, Lennart Eriksson och Mona Bergström rapporterade.

11. Övriga frågor. Inga övriga frågor.

12. Nästa möte. Nästa möte fredagen den 11 juni 2010 kl 14.00 hos Gunila på Wärmdö.

13. Mötet avslutades.


Vid protokollet: Justeras:


Gunila Langius BirgittaTernblad


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80