Kommande tävlingar
06/02 INSTÄLLD ... Plattliret - BK S
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Stockholms Bridgeförbund
Nackagatan 29, 3 tr
116 47 Stockholm
Tfn 08-30 62 78, mobil 0703-98 56 93
Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2010-04-15
Plats BK S:t Erik, Kronobergsgatan 12
Närvarande: Pontus Silow
Gunila Langius
Micke Almgren
Mats Nyberg
Hans Schauman
Göran Sallstedt (Distrikttävlingsledare)
Birgitta Ternblad (§§ 6,8,9,10,13,14 och 16)
Frånvarande: Gunilla Tingström, Tommy Westman och Karen Gott (adjungerad). Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna att titta på hemsidan samt via mail till S:t Eriks ordförande Melvin Clark.

1. Mötet öppnades av Pontus Silow (vice ordförande) och dagordningen godkändes.

2. Protokollet från styrelsemötet den 28 januari 2010 gicks igenom och lades till handlingarna.

3. Tävlingsverksamheten. Pontus rapporterade att de flesta DM-tävlingarna ägt rum, endast Par-DM återstår. Denna tävling spelas i år över en dag och har 36 anmälda par. Till nästa spelår ändras eventuellt upplägget. – Stockholmsserien spelar sista tävlingen en gemensam dag den 5 juni 2010. – I rallyt återstår bara en tävling. Resultaten skall efter avslut presenteras på ett snyggt sätt. – Göran Sallstedt meddelade att man fått bra respons på den av StBf anordnade utbildningen i spader/ruter, 12 anmälningar till Ruter och 9 till Spader. – TK efterlyste ett bättre sätt att kommunicera med spelare anmälda till en specifik tävling (vill man skicka mail till endast de anmälda går det inte, det går ut till alla spelare).

4. Ekonomisk rapportering. Gunilla Tingström har ekonomisk information i en särskild tillgänglig pärm. Muntlig redovisning vid nästa möte.

5. Sanktioner och VU-beslut. Inga sanktioner har givits och inga VU-beslut har tagits.

6. STOJ. Mats rapporterade att STOJ är nedlagt och juniorverksamheten överförd till S:t Erik. Fredagsbridgen fortsätter dock i gamla regimen tom 7 maj, varefter återstående kapital överförs till StBF. Till hösten får S:t Eriks juniorgrupp diskutera fortsättningen. Vad gäller ekonomiska bidrag beslöts att i fortsättningen även sponsra juniorernas DM/SM-kval. Resebidrag får juniorerna söka hos respektive klubb. StBf ger som tidigare ett bidrag på 10.000 kronor till juniorverksamheten, där bidrag kan sökas för bl a deltagande i Rikslägret. – Till ny representant i juniorprojektgruppen efter Birgitta Ternblad valdes Hans Schauman.

7. Hemsidan. Hemsidan diskuteras vid nästa möte, då Tommy kan rapportera.

8. Klubbträffen. Beslöts att anordna en klubbträff lördagen den 12 juni, då nästa verksamhetsårs tävlingsprogram bör vara klart. Hans Schauman är ansvarig för den arbetsgrupp som anordnar träffen och Gunila utsågs till medhjälpare i gruppen.

9. Planeringshelg. Beslöts att anordna en arbetshelg den 11-12 juni hos Gunila på Wärmdö.

10. Distriktsträff på Bosön i augusti. Distriktsträffen äger rum den 27-28 augusti. Beslöts att Birgitta skickar in våra synpunkter på programpunkter.

11. Bridgebuss till Bridgefestivalen. Gunila skickar ett meddelande till klubbarna att inbjudan finns på hemsidan.

12. Verksamhetsberättelsen. Gunila uppmanade samtliga att uppdatera sina delar av verksamhetsberättelsen samt vidarebefordra dessa till henne.

13. Info i Pass inför nästa verksamhetsår. Gunila blir kontaktman med Pass-redaktionen för att få in framför allt vårt tävlingsprogram i Pass.

14. Övriga frågor. Birgitta meddelade att valberedningen kommer att ta kontakt med de styrelsemedlemmar vars mandatperiod löper ut nu.

15. Åtgärdslistan. Micke har inte lyckats spåra den efterfrågade artikeln om uppdatering av egna uppgifter. Han skall fråga Peter Ventura och spåra vidare. Birgitta skall ta kontakt med Sisu.

16. Nästa möte. Nästa möte blir måndagen den 24 maj 2010 kl 17.00 i S:t Eriks lokaler.


Vid protokollet Justeras:


Gunila Langius Birgitta Ternblad
Åtgärdslista:
1 Administrera klubbträffen Hans, Gunila
2 Skicka in programpunkter till distriktsträffen Birgitta
3. Spåra vidare efter en artikel Micke
4 Meddelande till klubbarna angående bridgebuss till Örebro Gunila
5 Ta kontakt med Sisu Birgitta
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80