Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
Nackagatan 29, 3 tr
116 47 Stockholm
Tfn 08-30 62 78, mobil 0703-98 56 93
Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2010-01-28
Plats BK S:t Erik, Kronobergsgatan 12

Närvarande: Birgitta Ternblad
Pontus Silow
Gunila Langius
Micke Almgren
Tommy Westman (§ 3, 5 o7)
Mats Nyberg
Hans Schauman (§ 1, 2, 4 o7)
Göran Sallstedt (Distrikttävlingsledare)

Frånvarande: Gunilla Tingström. Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna och STOJ att titta på hemsidan.

1. Mötet öppnades och dagordningen godkändes.

2. Protokollet från styrelsemötet den 1 december 2009 gicks igenom och lades till handlingarna.

3. Tävlingsverksamheten Pontus rapporterade att DM-lag har 24 anmälningar. Tävlingsupplägget diskuteras nästa vecka. Göran Sallstedt är tävlingsledare. - Dm-damer
är flyttad till lördagen den 13 mars. Under eftermiddagspasset inbjuds de mindre rutinerade damerna till en ”Skuggtävling”. - DM-Veteraner spelas på Alvik BC den 28 mars.- DM-Mixed går den 14 februari och upplägget av denna tävling diskuterades.
DM-tävlingarnas startavgift har höjts till 200/spelare (gäller ej Veteraner) på grund av ökade kostnader. – På alla DM-tävlingar (ej Veteraner som spelas på Tre Ess i Alvik) bjuds spelarna i år på kaffe och fralla före spelet. - I Stockholmsserien har några lag svårt att följa den uppgjorda tidsplanen för spel. Det finns inga klara regler och vi bör se över regelverket till nästa säsong. – En 2-dagars kurs i Ruter- och spaderutbildning skall anordnas under april månad. Göran håller i detta, tar kontakt med utbildare och ordnar med inbjudan. –Den 6 februari utbildar Tomas Brenning följande personer i Ruters lag-modul: Pontus, Micke, Göran, Mattias Weiler och Kalle Persson. - Klubbarna skall informeras att sanktion för Guldtävling skall vara StBF tillhanda senast den 30 april 2010.


4. Ekonomisk rapportering. Birgitta rapporterade att Gunilla överlämnat den ekonomiska rapporten till henne. Vi har god likviditet.- Micke påpekade att samtliga lag som spelar i StBf: s tävlingar och betalar via nätet måste specificera avsändare och tävling för VARJE belopp, så att kassören kan koppla betalningen till rätt tävling.


5. IT. Tommy skall vid nästa styrelsesammanträde ge styrelsen information hur man lägger in sina dokument för lagring på vår egen hemsida och hur hemsidan fungerar.

6. Sanktioner. Inga sanktioner har givits och inga VU-beslut har tagits.

7. Ungdomsbridgen – STOJ. STOJs fortsatta verksamhet diskuterades. Styrelsen var enig
att man i fortsättningen skall försöka få STOJ att verka i samband med S:t Eriks
ungdomsverksamhet.

8. Övriga frågor. Birgitta har varit i kontakt med Sisu. Eftersom vi är medlemmar bör vi
kunna ansöka om bidrag. Birgitta tar ny kontakt för att utröna hur detta går till.- Birgitta
har haft kontakt med Stureby BK angående deras önskan om bridgeutbildning. En kurs i
Steg 1 i TL-utbildning bör bli av i början på nästa verksamhetsår. – Kalle Persson har
blivit Guldtävlingsledare. – Beslöts att godkänna ett samarbete med S:t Erik att anordna
en bussresa till Bridgefestivalen i Örebro i sommar. Inbjudan skickas gemensamt av S:t
Erik och StBF brevledes till alla klubbar. – Micke skall undersöka i vilket nummer av
”Pass” det finns an artikel om uppdatering av varje medlems egna data.

9. Åtgärdslistan. Samtliga punkter har åtgärdats. Artikeln till ”Pass” är under utarbetande
och överlämnas till Melvin Clark i nästa vecka.

10. Nästa möte. Nästa möte blir som tidigare bestämts torsdagen 18 mars kl 17. 45 i S:t Eriks
lokaler.

Vid protokollet Justeras:


Gunila Langius Birgitta Ternblad
Åtgärdslista:
1 Administrera 2-dagarskurs i Spader/Ruter i april Göran
2 Ta kontakt med Sisu Birgitta
3 Ta reda på i vilket nummer av ”Pass” en artikel finns Micke
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80