Kommande tävlingar
09/11 Manfred Kamras Minne
16/11 Uppsala lagguld
07/12 Malmö BK - Guldtävling
Rapporterade tävlingar
13/10 Enköpings BS - Enaträffen
07/09 SM Par Junior - omgång 4
07/09 SM Par Junior - omgång 3
Stockholms Bridgeförbund
Nackagatan 29, 3 tr
116 47 Stockholm
Tfn 08-30 62 78, mobil 0703-98 56 93
Protokoll från arbetsmöte i Stockholms Bridgeförbund 2009-11-02
Plats BK S:t Erik, Kronobergsgatan 12
Närvarande: Birgitta Ternblad
Pontus Silow
Gunila Langius
Gunilla Tingström
Micke Almgren
Mats Nyberg
Karen Gott
Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna och STOJ att titta på hemsidan.

1. Mötet öppnades och dagordningen fastställdes.

2. Ekonomisk rapportering. Vår nya kassör Gunilla Tingström har nu övertagit samtliga ekonomiska handlingar från förre kassören. Vissa problem med kontering skall lösas. Gunilla skall också kolla alla inbetalningar och saldon på våra konton i Swedbank och på Postgirot. Gunilla har bytt bankkontor (ej bank) till kontoret i Nacka Forum. Gunilla och Mats Nyberg (STOJ) skall ta kontakt med revisorn Gunnar Andersson angående upplägg av den ekonomiska redovisningen inför nya verksamhetsåret. – Gunilla bör få en nyckel till vårt styrelserum på S:t Erik.

3. Åtgärdspaketet.
TL-träffar: 1-2 gånger/år bör distriktets tävlingsledare träffas för att diskutera intressanta domslut. Distrikttävlingsledaren Göran Sallstedt kallas till nästa styrelsemöte, där denna punkt tas upp på dagordningen.
Funktionärs- och Tävlingsledarutbildning: Denna utbildning är en möjlighet för klubbarna i distriktet att driva och utveckla sin verksamhet. Göran Sallstedt tillfrågas angående en inbjudan till denna funktionärsutbildning. - Distriktet bör också satsa på att få en person som kan utbilda spelare i funktionärsrollen. Birgitta frågar Kalle Person om han är intresserad att utbilda sig som ”utbildare”.
Klubbfunktionärsträffar: Karen framförde att hon gärna ville ha en dam från varje klubb som kontaktperson när det gäller damtävlingarna. – För övrigt tas denna fråga upp till närmare diskussion vid nästa möte med sikte på att ordna en träff sent i vår och i framtiden satsa på en träff varje termin.
Utbildningsstöd: Beslöts att enskilda klubbar kan få ekonomisk ersättning för att anordna bridgekurser. Kravet är dock att de som gått kursen blir I-medlemmar. StBf ersätter klubben med 300 kronor för varje kursdeltagare, som fullföljer kursen och blir registrerad I-medlem. Det totala bidraget till samtliga klubbar är dock begränsat till 8000 kronor för innevarande verksamhetsår. – Birgitta tar kontakt med Stureby BK, som tidigare anmält intresse.
Tävlingar: Denna fråga tas upp vid nästa möte.
Drift av DM-tävlingar: Vi har redan fått en klubb att arrangera DM-Damer och DM-Veteraner är på gång (se nedan under §4).

4. Övriga frågor.
Damligan: Ligan har nu 12 lag med 6 lag i varje division. Karen lägger in resultaten i Spader.
DM-Damer: Pontus tar kontakt med Gunnar Rosin för att få uppgifter om lokal mm. Karen redovisade ett förslag till omkringarrangemangen. Hon skickar ut inbjudan. Vi beslöt att ta 200 kronor/spelare, då ingår lunch i priset. Tävlingsledaren är inte utsedd, men Birgitta ordnar detta.
DM-Veteraner: Alvik BC är positiv att ordna denna tävling. Pontus tar kontakt med Lennart Ekman för vidare diskussion.
DM- Lag: Denna tävling var tidigare bestämd till 1:a helgen i mars, men då är det sportlov i Stockholm, varför tävlingen flyttas till en tidigare helg i februari.

5. Ungdomsbridgen – STOJ. Mats Nyberg rapporterade att man planerar ett möte inom ett
par veckor för att bl a diskutera STOJs bidragspolicy.

6. Nästa möte. Nästa möte blir som tidigare planerat tisdagen den 1 december 2009
kl 18.15 i S:t Eriks lokaler.

7. Mötet avslutades.

Vid protokollet: Justeras:


Gunila Langius Birgitta Ternblad
Åtgärdslistan:
1 Kolla inbetalningar och konton Gunilla
2 Ta kontakt med Gunnar Andersson angående redovisning Gunilla, Mats
3 Ta kontakt med Göran Sallstedt och Kalle Persson Birgitta, Pontus
4 Ta kontakt med Stureby BK Birgitta
5 Ta kontakt med Gunnar Rosin och Lennart Ekman Pontus
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80