Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
RAPPORT FRÅN PLANERINGSDAG DEN 4 JULI 2009Tävlingsverksamheten.
Tre guldtävlingar är inplanerade: STOJs (juniorernas) Guld på S:t Erik den 5 september, S:t Eriks Mixedguld den 31 januari 2010 samt S:t Eriks Partävling IAF den 31 maj 2010. Utöver detta skall vi undersöka möjligheten av att StBF ordnar en Guld-lagtävling (Board-a-Match) eller ev en Guld-partävling modell ” Gröna Hissen” i S.t Eriks lokal. Pontus ansöker om sanktion för detta tillsammans med S:t Erik och alternativa speldagar är 3-4 eller 10-11 oktober 2009. Före tävlingen tas ställning till poängberäkningen. S:t Erik tillfrågas om att anordna en Brons-lagtävling Board-a-Match någon vecka före Guld-lagtävlingen. Ev hotellrabatter kollas också upp.

Allsvenskan: Pontus propagerar via utskick till klubbarna att vi hoppas kunna starta en Div 5 för mindre rutinerade. Informationsblad angående detta läggs också ut på S:t Erik. Det spelas max 40 brickor/dag.

Rallyt: diskuterades att lägga ner Rallyt men beslutades att i stället ändra upplägget.
Rallyt görs om till en ren individuell tävling, där de som efter rallyts slut har flest inspelade mästarpoäng i Rallyts tävlingar erhåller penningpriser. Prissumman blir garanterat 10.000 kronor om deltagarantalet blir 50 par (StBF sponsrar med lika mycket pengar som prispotten dock max 5000 kronor, dvs om 30 par anmäler sig blir prispotten från spelarna 3000 kronor och sponsringen från StBF 3000 kronor vilket ger en total prispott om 6.000 kronor). 8 silvertävlingar ingår i Rallyt och anmälan sker under den första Rallytävlingen man vill delta i genom att betala anmälningsavgiften 100 kronor. Pontus informerar alla klubbarna om Rallyt.

Stockholmsserien: Efter enkätsvaren (se protokoll från den 3 juli 2009) beslöts att ha kvar samma spelform men med två gemensamma speldagar. Första och sista speldagen blir gemensam, första speldagen någon helg i september 2009 (S:t Erik måste först tillfrågas). Avgiften är oförändrad 400 kronor/lag och skall erläggas senast första speldagen. Tävlingsreglerna ses över.

Vi skall uppmana STOJ att ordna en silvertävling i Allahelgonhelgen.

DM-tävlingarna:
DM-Par: Diskuterades ev kval, men eftersom intresset för kval varit svalt från klubbarnas sida beslöts att ordna en rak final med 120 brickor, en silvertävling med ”Gröna Hissen” och många priser. Micke Almgren reserverade sig mot detta beslut, han anser att vi skall ha kval. Speldagen blir 17-18 april 2010 på S:t Erik.
DM-Damer: Rak final den 13 december 2009. Vi arbetar för att denna tävling arrangeras av någon klubb i distriktet i samarbete med StBF, som täcker ev förluster, ev vinst går till klubben. Vi bjuder på glögg och pepparkakor. StBF bjuder på mingel och brickanalys efter spelet, vilket skall budgeteras av TK.
DM-Mixed: Rak final på S:t Erik den 14 februari 2010, ”Alla Hjärtans Dag”. Vi delar ut ett extrapris till vinnaren i form av startavgiften till Karlstads Guld-mixed-tävling i maj 2010.
DM-Veteraner: Rak final under tiden 1-28 februari 2010. Även här arbetar vi för att någon klubb i distriktet arrangerar denna tävling i samarbete med StBF. Pontus diskuterar de ekonomiska villkoren med klubben.
Om det skulle vara svårt att få någon av distriktets klubbar att ställa upp som arrangör av DM-Damer resp DM-Veteraner, arrangeras tävlingarna av StBF(Stockholms bridgeförbund).
DM-Lag: Det blir samma upplägg som föregående år. Om upp till 32 lag anmäler sig ordnas en tävling över 2 dagar med gruppspel från vilka man går vidare till semifinal och final. Anmäler sig fler lag anordnas en ”Gröna Hissen” tävling. Exakta upplägget bestäms utifrån antalet anmälda lag. 150 brickor /helg blir maximum. Anmälningsavgiften blir 800 kronor/lag och anmälan skall vara inne senast den 25 januari 2010. Speldagar den 6-7 mars 2010. För dem som inte kvalificerar sig till vidare spel ordnas en silvertävling (”aprilsilver”). Vi ansöker om sanktion för denna tävling hos FSB.

För alla DM/SM-partävlingar är startavgiften till FSB 200 kronor/par varav 100 kronor sponsras av StBF. TK bestämmer priset för årets kval med denna förutsättning.

I samtliga DM-tävlingar ordnas alltid priser i form av plaketter men därutöver kommer det att finnas andra priser i form av blommor, penningpriser, mm. Exakt prisstruktur bestäms från tävling till tävling.
I de fall de tillfrågade klubbarna åtar sig DM-Damer resp DM-Veteraner tillfrågas dessa klubbar om det finns möjlighet att ordna sponsrade priser.

DM Damer-Lag kan ev tas över av någon klubb, vi söker till en början detta år någon som kan hjälpa till med administrationen av ligan.

Budget

Budgeten: Ordförande och kassör gör budgeten klar till mötet den 1 september 2009. Samtliga inblandade skall inkomma med budgetunderlag till Torbjörn senast den 16 augusti 2009. Budgetförslag sänds till alla styrelsemedlemmar före nästa möte.
IT

Tommy lämnade en utförlig redogörelse över de frågor han ställts inför, och frågar sig vilken information vill få ut.
1) Intern del inom styrelsen. Tommy redogjorde för de vägar som finns,
e-post, google-group, Webb-hotell där arbetsmaterial (alla våra
dokument bl a) kan lagras mm. Målet är att efter nästa årsmöte
använda webbhotellet.
E-post-listan hålls aktuell speciellt vid styrelsebyte. Tommy gör denna
interna del klar till oktober så att de nya styrelsemedlemmarna är med
från dag 1.
2) Kommunikation med klubbarna. Medlemmarna ska kunna tala om vilken information de vill ha, vilket bör drivas via FSB, man kan t ex prenumerera på den information man vill ha. Aktuell E-post-lista och ett kontaktformulär läggs in.
3) Publik del. Denna går ju via ”Spader” som har vissa brister. Tommy ordnar en genväg till ”Spader” via vår hemsida.

Beslöts att Tommy och Torbjörn förbereder en motion till FSB
angående översyn och revision av ”Spader”. Beslut tas vid nästa
styrelsemöte.

Micke rapporterade att i ”Ruter o Spader” har det inte kommit några
nyheter och det fungerar bra.

Verksamhetsplan:
För att kunna följa ekonomin över flera år behöver man samma kontoplan. Det kan vara lämpligt att nya kassören beaktar detta och utgår från den kontoplan som använts i årets redovisning.
Sekreteraren betonade att medlemmar, som deltagit i ett möte, måste bekräfta att de mottagit förslag till protokoll.
STOJ:s styrelse skall väljas av årsmötet och valberedningen skall informeras om detta. Torbjörn ger instruktioner till den kommittéledamot som även ingår i StBF:s styrelse i uppdrag att redovisa ekonomin till StBF:s kassör.

StBF:s organisationsform:
Valberedningen har meddelat att det är svårt att hitta kandidater till styrelseledamöter. Styrelsen diskuterade därför möjligheten att minska med en ledamot inför nästa verksamhetsår. De poster som måste besättas är: Ordförande, kassör, sekreterare, TK-ansvarig, IT-ansvarig, anvarig för Ruter-Spader, Klubb-resp-distriktsutvecklare och STOJ:s representant.StBF:s kapital enligt årsmötesbeslut föregående år:
Kapitalet kan användas till klubbträffar, bridgekurser och till rekrytering av nya medlemmar och funktionärer till våra tävlingar.Vid protokollet: Justeras:Gunila Langius Birgitta Ternblad
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80